Slik kan vi forbedre vår selvfølelse

Slik kan vi forbedre vår selvfølelse

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Å ha en sunn selvfølelse er viktig for enhver person. Det hjelper oss å møte livet med glede og selvtillit, noe som gjør at vi oppnår flere mål og åpner flere dører for oss selv. Som et resultat av dette vil vi føle at vi har oppnådd mer.

6 symptomer på dårlig selvfølelse

  1. Konformisme og manglende motivasjon. Personen slutter å kjempe for sine drømmer fordi de ikke tror at de ikke vil klare å oppnå dem. De tror at de er lite verdt.
  2. Sjenerthet, frykt og usikkerhet. Uendelige bekymringer over å tape ansikt, over hva andre tenker om oss eller over å gjøre noe latterlig. Ute av stand til å ta initiativ.
  3. Fysisk forsømmelse og uoppmerksomhet ovenfor livsvaner. De slutter å bry seg om sin fysiske fremtoning, eller motsatt, de går til det ekstreme og bruker for mye tid og energi på sitt utseende for å skjule sin manglende selvfølelse. Personen har dårlige livsvaner, spiser dårlig, trener ikke osv.
  4. Negativitet og strenghet. Alt som skjer, alle feil de gjør, er årsaken til den manglende selvrespekten, til at de klandrer og forminsker seg selv. Vedkommende er verken spesielt forståelsesfull eller fleksibel ovenfor seg selv.
  5. Å nekte å akseptere forandringer og er ofte perfeksjonister. Personen blir svært stresset når han eller hun konfronteres med forandringer i livet, selv om de er positive. De foretrekker å holde seg til hva de kjenner av redsel for å ikke passe inn et annet sted. De vil også ofte være perfeksjonister, ettersom det å gjøre noe feil, gir grunnlag for å klandre seg selv, intern krangel og ytterligere forminskning.
  6. Å behandle andre dårlig. Mange mennesker med dårlig selvtillit behandler andre dårlig for å føle seg mer verdifulle. Om de klarer å gjøre en annen person til et offer, så føler de at de selv er i en maktposisjon og derfor hevet over den andre personen. Denne situasjonen lindrer dem og de lurer seg selv til å tro at de er mer betydelsesfulle. 

Hva kan vi gjøre for å forbedre selvfølelsen?

Nedenfor viser vi deg 8 vaner som kan hjelpe deg å oppnå en sunn selvfølelse:

Kjenn deg selv

Om en person ikke kjenner seg selv, så kan vedkommende heller ikke elske seg selv. Har du noensinne elsket noen du ikke kjente? Det er lite sannsynlig ettersom kjærlighet fødes ut av kunnskap og følelsesmessige oppdagelse.

Det er svært viktig for deg å vite hva dine dyder og mangler er, for om du ikke vet det, så kan du heller ikke følge trinnene nedenfor. Det er svært vanlig at vi ikke klarer å se oss selv ordentlig fordi vår dårlige selvfølelse forvrenger virkeligheten og gjør alt overdrevent negativt.

I det tilfellet vil det være nødvendig å få hjelp fra noen, ikke bare fra en du stoler på, men en som har kunnskapen du trenger. Når vi vet hvem vi er og hvor vi skal, så vil det være lettere for oss å begynne å leve effektivt.

Ta som eksempel en fugl, den kan fly som få andre, men plasserer du den i vann så er det lite den kan gjøre. En person kan være en mester på dataprogrammering, men kan ha store vansker med å jobbe med hendene.

Det mest intelligente ville kanskje være å velge veien som leder til IT og dataprogrammering, og ikke den som leder til kunst og håndverk. Men veldig ofte så gjør det at vi ikke kjenner oss selv ordentlig, at vi velger feil vei. Om du ikke vet hva som er dine styrker og svakheter, så vil ikke livet gå i rett retning.

Fokuser på dine styrker

Vi har alle dygder og mangler. Absolutt alle har dette. Mennesker som fremstår som veldig selvsikre fokuserer helt og holdent på sine styrker og lar sine feil og mangler bli liggende i bakgrunnen.

Tanker er som snøballer som bare ruller og blir større. Derfor vil du, ved å fokusere oppmerksomheten din på dine mangler, bare øke følelsen av usikkerhet og ubehag. På den andre siden, om du fokuserer på dine styrker, så vil selvsikkerheten din øke.

Hold tankene dine i sjakk

Mennesker med lav selvselvfølelse har en tendens til å gi etter for negative tanker de har om seg selv. De forminsker seg selv og tror at de er inkompetente, at andre er bedre enn dem osv. Det finnes de som konstant kritiserer og fornærmer seg selv.

Vi må respektere oss selv og behandle oss selv med omtanke, for om vi ikke gjør det, så vil det være umulig å forbedre selvfølelsen din. Prøv å forandre dine tankemønster og den indre dialogen du har med deg selv. Ta opp vanen med å snakke til deg selv i gode, rosende tonelag. Vær tålmodig med deg selv, vær ekstremt fleksibel og forståelsesfull. Å bombardere deg selv med negativitet vil bare føre til at du synker dypere og dypere ned i usikkerheten.

Du har en fiende inne i deg selv som ikke slutter å sabotere for deg og sier, “Du kan ikke”, “Du er inkompetent”, “Det er ikke for deg”, “Du fortjener ikke det”, “Du er ikke verdt det”, “Du kommer til å mislykkes, det er ikke engang verdt å prøve” osv. Erstatt fienden med en alliert som setter pris på deg og som sier “Du kan gjøre det”, “Du er kompetent”, “Jeg elsker deg”, “Du er fantastisk”, “Prøv, om det ikke går så gjør det ingenting. Du vil fortsette å lære og kommer til å lykkes neste gang” osv.

Om du venner deg til å være din egen allierte i stedet for din egen fiende, så vil du føle deg sikrere. Ordene som utgjør dine tanker, er avgjørende for at du skal tro på deg selv.

Kvitt deg med merkelapper

Kvitt deg med hver eneste merkelapp. Ikke knytt din verdi som person til noe som ligger utenfor deg selv. Hverken din jobb, dine eiendeler eller ditt kjærlighetsliv, osv. Hvem du er som person har ingenting å gjøre med hva du har.

Om du har dårlig selvfølelse så vil du sannsynligvis føle deg verre enn andre, eller du vil føle at du er mindre verdt fordi du er arbeidsløs, ikke har en partner, osv. De gode nyhetene er at det ikke betyr noe. Du kan ha en sunn selvfølelse uten å trenge fine ting, fordi det som betyr noe ikke er på utsiden, men det som er inne i deg. 

Nøkkelen er å gi verdi til hvem du er som person, til dine verdier, til din måte å se livet på, måten du behandler andre på, din godhet, din integritet og at du er til å stole på, osv.

Ta ansvar for deg selv

Alle må ta ansvar for seg selv. Det er ingen grunn til å skylle din usikkerhet og dine problemer på andre. Vi påvirkes av andre mennesker, men det er vi som tar valgene i våre liv, og ikke andre. Derfor er vi også ansvarlige for vårt eget liv.

Hva som rent faktisk skjer er én ting, men du velger hvordan du vil håndtere situasjonen. 

Om, for eksempel, noen behandler deg dårlig og du allikevel velger å innlede et forhold til denne personen, så kan du ikke klandre din misnøye på den andre personen ettersom det faktisk var du som tok et aktivt valg om å være med denne personen. Uansett om dette valget bygger på manglende erfaring, tillit eller noe annet, så er det vårt ansvar, og på samme måte som vi startet det, så kan vi også avslutte det.

Alt vi har i livet, om det så er bra eller dårlig, så har vi fortjent det, på en eller annen måte. Selv om det finnes unntak, og uhell av og til gjør at vi befinner oss i situasjoner vi ikke har valgt, så kan vi alltid ta valg som forandrer situasjonen. En annen ting er å ha tryggheten og motet til å gjøre disse forandringene.

Så lenge du fortsetter å skylle på andre, så vil du ikke oppleve noen forbedret selvfølelse. Fordi du unnviker ansvar så vil du ikke gjøre noe for å skape forandring. Om du derimot begynner å ta ansvar og ser at det er du som styrer livet ditt, så vil du begynne å ta tak i livet ditt og finne motet til å forandre det du er misfornøyd med.

Gjerningene du gjør for å forbedre livet ditt vil gi deg en følelse av selvrespekt fordi du gjør noe for å hjelpe deg selv. På samme måte som du føler takknemlighet og omtanke for noen som hjelper deg, så vil du føle deg samme ovenfor deg selv.

Vit hva du vil

Det er viktig å ikke la seg rive med av livet. Vi kan alle ta kontroll over livet vårt og ikke la skjebnen bestemme.

Vi må sette oss selv mål og handle for å nærme oss dem. For om du ikke har mål i livet ditt, så kan du heller ikke ta i bruk evnene dine for å oppnå dem, og det vil gjøre at du stagnerer i din personlige utvikling.

Selvfølelsen vår formes av erfaringene og opplevelsene vi gjør i livet. Om du unnviker situasjoner og mål, så kan du heller ikke forbedre den. Det ville være som å forvente at en basketballspiller skal spille bra uten å ha vært gjennom timer av trening.

Ta vare på deg selv

Hva gjør du når du elsker noen? Om det så dreier seg om et barn, en venn, et familiemedlem … når vi elsker og verdsetter noen, så er vår naturlige reaksjon å ta vare på dem og få det beste ut av dem. Det er som om vi ikke ser deres feil og i stedet fordobler deres dyder.

Du må gjøre det samme ovenfor deg selv: ta vare på deg selv med et balansert kosthold, tren, lytt til dine begjær, følg dine drømmer, tillat deg selv å være impulsiv, nyt av de tingene du brenner for, og ha evnen til å si “nei” når du vil, osv.

I tillegg til å ta vare på deg selv, så må du ikke glemme å unne deg selv ting. Fokuser på de beste du har, gjør mest mulig ut av det og vær stolt. Du er en unik person med unike egenskaper. Det som ofte skjer er at folk ikke klarer å se dem fordi de er for opptatt med å fokusere på sine feil og mangler.

Du må legge deg til vanen med å fokusere på de gode tingene du har, tingene du oppnår, og det trenger ikke å dreie seg om store greier. Til og med det å konfrontere noe du er redd for er god nok grunn for å skjemme deg bort. Du har gjort noe for å forbedre livet ditt og det fortjener annerkjennelse.

Hvem har ikke hørt ting som “ikke overdriv når du ser det beste i meg.”? Når vi ser på oss selv med kjærlige øyne, så ser alt annerledes ut. Du må komme til det punktet hvor du innser at ved å elske deg selv, så er du også i stand til å se det som er bra i livet ditt. Når du elsker deg selv mer, så vil det også være lettere for deg å se dine egne verdier og egenskaper.

Aksepter deg selv

Uten aksept finnes verken velvære eller sikkerhet. Når du ikke klarer å akseptere dine mangler, så blir de sterkere. Begynner du å akseptere dem, vil du derimot oppleve at de begynner å krympe.

Perfeksjonisme er, blant mye annet, en grunn til at vi har problemer med aksept. Vi vokser opp med reklame, filmer og liknende som hjernevasker oss med perfeksjonisme. Når sommeren kommer slutter vi aldri å høre om hvordan vi kan starte “operasjon bikini”, måter å ta vare på huden vår på slik at den alltid ser ung ut, tannkrem som lover oss tenner like hvite som de vi ser på film, osv.

De hjernevasker oss til å tenke at vi alltid må være praktfulle, og selv om vi ikke legger merke til det, så er det en av grunnene til at vi har problemer med personlig aksept. Alt i livet har en god og en dårlig side, i alt finnes det en balanse mellom fordeler og ulemper.

Vi må forstå at alle har gode og dårlige sider, både rent fysiske og når det gjelder trekk i vår personlighet. Aksepter at du er menneskelig som alle andre og at du også har en dose av godt og dårlig.

Vi har en tendens til å bare akseptere det som er bra og glemmer at det dårlige også har sin funksjon, at det er der for noe. Det blir ingen regnbue uten regn, allikevel liker og beundrer mange regnbuen mens de klager over og misliker regnet.

Alle ting har sine to sider som utfyller og kompletterer hverandre. Om du aviser dine mangler så er det et angrep på din selvfølelse. Du må akseptere dem, og når du gjør det, så har de merkelig nok en tendens til å forbedre seg.

Å akseptere seg selv betyr ikke at man har gitt opp. Det er helt greit om vi ikke liker noe; da prøver vi å forbedre det. Å akseptere seg selv betyr at vi ikke plages av ting vi ikke liker med oss selv. Selv om det er ting som vi gjerne skulle forandre så klarer vi å akseptere dem og det faktum at jeg er på denne måten nå, på dette tidspunktet i mitt liv, uten bekymring, stress eller negative følelser.

Vi må akseptere oss selv, selv de tingene vi ikke liker med oss selv. Vi må elske oss selv og jobbe for å forbedre hva vi mangler uten negative følelser og med mye kjærlighet.

Bilder av Alba Soler


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.