Selvtranscendens: Verdien av å gå utover ditt individuelle selv

Les alt om selvtranscendens i denne artikkelen!
Selvtranscendens: Verdien av å gå utover ditt individuelle selv

Siste oppdatering: 30 august, 2019

Selvtranscendens er et konsept som er nært knyttet til åndelighet. Det anses for å være en veldig kompleks karakteristikk av menneskets personlighet, og hver av oss har forskjellig syn på det.

I hovedsak betyr selvtranscendens å transcendere utover det individuelle selvet, noe som betyr å gå utover din egen identitet og å forstå at du er en liten del av noe større. Dette er et komplekst fenomen som synkroniseres med oppfatningen du har av deg selv som en integrert del av universet.

Selvtranscendens og åndelighet

Disse to begrepene er nært knyttet til hverandre. Faktisk er en av de iboende kvalitetene til selvtranscendens i utvidelsen av det individuelle selvet. Med andre ord betyr det å gå mot noe større, mer komplekst og uendelig som har en tendens til å være av guddommelig eller åndelig natur.

Noen når selvtranscendens gjennom deres tro på Gud, mens andre når det ved å anerkjenne en slags spiritualitet eller idé. På en eller annen måte, hjelper dette folk med å finne meningen med livet, som hjelper dem med å transcendere.

Person går mot lyset

Ifølge den østerrikske psykiateren Fiktor Frankl, er transcendens dypt inne i åndeligheten vår, og åndeligheten er den delen av menneskeheten som gjør oss forskjellig fra andre arter. Du kan ikke bli en fullstendig hel person frem til du er i stand til å selvtranscendere.

Det er også verdt å merke seg at selv om nåtidens forskere vanligvis ikke er enig i at man trenger åndelighet for å oppnå selvtranscendens, er det et betydelig aspekt for mange.

Man kan si at selvaktualisering er et vanskelig mål å nå, som krever hardt arbeid. Selvtranscendens er det som kommer etterpå, og fokuserer på andre i stedet for deg selv. Det er sentrert rundt større mål enn dine egne prestasjoner.

Abraham Maslows definisjon av transcendens

Ifølge psykologen Abraham Maslowrefererer transcendens til de høyeste og mest inkluderende eller helhetlige nivåene av menneskelig bevissthet, atferd og relatering, som ender i stedet for som midler, til en selv, til de man har kjær, til mennesker generelt, til andre arter, til naturen og til kosmos.

I denne forstand tilbyr selvtranscendens det Maslow kalte toppopplevelser, der hvor personlige bekymringer transcenderer for å la oss observere hva som skjer fra et bredere perspektiv. Det handler om opplevelser som skaper sterke, positive følelser som glede eller fred, og en godt utviklet følelse av bevissthet.

Maslows bruk av selvtranscendens-konseptet i pyramiden sin, nevnes ikke alltid når man siterer teorien hans. Litt etter litt har forskningssamfunnet imidlertid begynt å vurdere den.

Reeds teori om selvtranscendens

Pamela Reed definerer dette konseptet som en utvidelse av de selvkonseptuelle grensene på en tredimensjonal måte. Ifølge denne teorien, kan folk bli sett som åpne systemer, og den eneste hindringen mellom dem og selvtranscendens er grensene de setter for seg selv.

Selvsagt trenger mennesker noen konseptuelle begrensninger, men den ytre utvidelsen av en selv skaper en større tilstand av forbindelse med miljøet, i tillegg til at det oppmuntrer til en følelse av totalitet som man ikke kan oppnås ellers.

Reeds teori sier at dette konseptet er et stadium som man bør nå for å føle seg oppfylt og ha en følelse av hensikt.

Kvinne i solnedgang har oppnådd selvtranscendens

Cloninger: Selvtranscendens og personlighet

Som vi har nevnt, er selvtranscendens et personlighetstrekk knyttet til at man har opplevd åndelige ideer. Det er en av de personlighetsdimensjonene som evalueres i Cloninger’s Temperament and Character Inventory.

I Cloninger’s Temperament and Character Inventory, er det fire temperamenter og tre dimensjoner av karakter. Selvtranscendens er et personlighetstrekk knyttet til åndelige aspekter av det individuelle selvet. Ifølge Cloninger, kan det være aksept, identifikasjon, eller en åndelig forening med naturen og dens opprinnelse.

Hvordan kan man oppnå selvtranscendens?

Det er ikke enkelt å oppnå selvtranscendens. Det er den høyeste tilstanden av menneskets utvikling, utover Maslows selvaktualisering. Det er imidlertid noen ting du kan gjøre for å fremme utviklingen av det. Stephanie Flood foreslår frem kreative buddhisme-inspirerte måter å oppnå det på:

  • Utforsk ulike meditasjonsteknikker (selv om du er en ekspert på meditasjon).
  • Styrk deg selv med kunnskap og visdom for å bygge opp samvittigheten din.
  • Ikke vær redd for reisen.
  • Finn dine egne åndelige teknikker for å nå det overordnede formålet og det ideelle selvet ditt.
  • Øk vibrasjonene ved å leve i et positivt miljø som fremmer transcendens.

Viktor Frankls verdier

Vi kan heller ikke ignorere verdiene som Viktor Frankl påpekte for å eksperimentere med selvtranscendens. Disse verdiene, som mennesker fra forskjellige kulturer implementerer, er følgende:

  • Kreative verdier: Gi tilbake til verden. Denne verdien involverer å bevisst dedikere seg til produktivt arbeid på en kreativ måte. Det betyr å bidra med ditt unike talent og dine kreative ideer for å skape noe verdifullt for samfunnet eller for å gjøre en forskjell i verden.
  • Erfaringsmessige verdier: Motta med takknemlighet. Erfaringsmessige verdier innebærer å sette pris på romantiske forhold og skjønnheten rundt deg.
  • Holdningsmessige verdier: Ta et standpunkt mot skjebnen. Holdningsmessige verdier er menneskeåndens utfordrende krefter når du tappert møter motgang. Å holde på integriteten din i vanskelige tider er den siste forsvarslinjen for å få en følelse av frihet og mening.

Den kinesiske psykologien Paul Wong forklarer også at når du gjør noe større enn deg selv, praktiserer du selvtranscendens. Du kan kun bli den beste versjonen av deg selv når du bryr deg om andre.

Dermed har det ingen betydning hvilken religiøs tro du har, da selvtranscendens tilfredsstiller dine dypeste åndelige behov for tilkobling og transcendens.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.