Sammenhengen mellom Illichs lov og negativ produktivitet

Lær alt om Illichs lov og negativ produktivitet i denne artikkelen.
Sammenhengen mellom Illichs lov og negativ produktivitet

Siste oppdatering: 19 juli, 2019

Illichs lov sier at etter et visst antall arbeidstimer, reduseres produktiviteten vår betydelig. Denne loven refererer til en “negativ produktivitetsgrense”, et punkt der vi strever for å opprettholde oppmerksomheten, og dermed begynner å gjøre feil i vårt arbeid.

Forskere har vært veldig interessert i å studere produktivitet. Gjennom historien har arbeidsverdenen blitt organisert basert på økonomiske og politiske formål. Det er imidlertid viktig å alltid huske på at vi egentlig er mennesker. Folk bagatelliserte denne faktoren i lang tid, og vi ser nå konsekvensen av det: En nedgang i økonomisk produktivitet.

Folk har alltid lurt på hva de beste måtene å oppnå produktivitet på er. Av denne grunn har det kommet flere teorier som har tatt hensyn til den menneskelige faktoren. Vi kan ikke overvåke denne faktoren fordi den omfatter individets potensielle og kognitive evner, som motivasjon. Slik dukket Illichs lov opp.

Ivan Illich: Skaperen av Illichs lov

Ivan Illich, skaperen av Illichs lov, var en kroatisk-østerriksk filosof. Han ble kjent etter å ha publisert sin bok Deschooling Society. I den kritiserte han utdanningssystemet. Han fremmet alltid selvlæring som et middel for å få kunnskap og utdanne seg riktig, og samtaler som et verktøy for å oppmuntre til analyse.

“Faglærere blir skarpe av troen på verdien av lisensene. Sertifisering utgjør en form for markedsmanipulering og er trolig bare for et skolert sinn.”

-Ivan Illich-

I 1980 skapte Ivan Illich Illichs lov. I løpet av denne tiden var han professor ved Pennsylvania State University. Etter flere studier konkluderte han med at produktiviteten gikk ned etter et bestemt antall arbeidstimer.

Det er den grunnleggende premissen til Illichs lov. Med andre ord, fastslår denne tenkeren at å jobbe kontinuerlig i flere timer på rad, resulterer i lav produktivitet. I utgangspunktet er det å arbeide lenger ikke direkte proporsjonalt med høyere produksjon. Faktisk er det ganske motsatt: Å arbeide for mange timer kan mette en person og føre til fullstendig blokkering.

Ivan Illich: Skaperen av Illichs lov.

Illichs lov

I følge Illichs lov er nøkkelen å ordne arbeidstid og hviletid på riktig måte. La oss illustrere dette med et eksempel. En person lager et par sko på to timer. Men hvis de jobber 12 timer på rad, vil de ikke lage 6 par sko. Hvorfor det? Fordi deres produktivitet begynner å reduseres etter en viss tidsperiode.

Når det er sagt, vil personen ende opp med å lage 4 par sko i stedet for de forventede 6. Arbeidet som tok dem 2 timer i begynnelsen vil ta dem 3 timer senere, og vil fortsette å ta mer tid etter hvert som timene går. Det er også svært sannsynlig at de siste produktene de lager, vil være defekte.

Situasjonen kan bli enda mer kritisk når det gjelder intellektuelt arbeid. Imidlertid, både i fysisk og intellektuelt arbeid, fører det å arbeide utrettelig til mental utmattelse. Hvis dette forlenges over tid, kan angst, depresjon og irritabilitet også manifestere seg.

Dynamisk klokke

Å arbeide effektivt

Illichs lov sier at vekslende arbeid med hvile er den beste måten å unngå utmattelse på. Han foreslo noe som kalles “tidsintervaller” for dette formålet. Disse “intervallene” er måter å organisere tid på, slik at utmattelse ikke truer enkeltpersonens ytelse.

De tre viktigste tidsintervallene er:

  • En 2-minutters pause etter hvert 10-minutters arbeid. Selv om mange synes at dette er ganske kort, har dette tidsintervallet vist seg å være veldig effektivt. På 10 minutter, hvis arbeidsbelastningen ikke er for overveldende, går alle kognitive evner tilbake til deres maksimale potensial.
  • En 5-minutters pause etter hvert 25-minutters arbeid. Dette er ent produktivitetsintervall som tilsvarer den velkjente Pomodoro-teknikken. Faktisk har mange mennesker vitnet om at denne teknikken fungerer veldig bra.
  • En 12-minutters pause etter hvert 12-minutters arbeid. Det er et tidsintervall som har vist seg å være svært effektiv for mekaniske og kjedelige oppgaver.

Siden de fleste av oss er vant til å jobbe lenge, kan det være vanskelig å bruke disse tidsintervallene først. Bare husk at det hele handler om vane. De blir en del av rutinen din på kort tid. Noe som kan motivere deg til å praktisere dem, er å vurdere hvor produktiv du var etter en lang arbeidsdag. Neste dag, bruk et tidsintervall og gjør det samme etterpå. Sammenlign deretter begge resultatene. De kan overraske deg!

“Kvaliteten på et samfunn og dets kultur vil avhenge av statusen til arbeidsledige.”

-Ivan Illich-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.