Penitentiær og persekutorisk skyldfølelse

Skyldfølelse er en emosjonell knute som ikke alltid er lett å løsne. Videre kan bruk av en dårlig strategi for å løse det føre til at det lages enda flere knuter, og dermed komplisere prosessen ytterligere.
Penitentiær og persekutorisk skyldfølelse

Siste oppdatering: 30 august, 2022

Skyldfølelse er en kompleks følelse som kommer til uttrykk på mange forskjellige måter. To av disse manifestasjonene er penitentiær og persekutorisk skyldfølelse, som begge har respektive nevrotiske modaliteter.

De er begge former for skyldfølelse som innebærer ubehag. I det psykoanalytiske feltet ble begrepene penitentiær og persekutorisk skyld først analysert av Melanie Klein, ut fra angstens synspunkt. Senere ble de utviklet mer detaljert av Dr. León Grinberg.

Begge forfatterne anerkjente kompleksiteten som kan omgi skyldfølelse. Det er en følelse som ofte involverer virkelig dype ubevisste aspekter. I tillegg er det ofte ikke bevisst anerkjent, men manifesterer seg snarere gjennom selvstraffende atferd eller oppfatninger av personlig uverdighet.

“Den faktiske forbrytelsen ville ikke være årsaken til skyldfølelsen, snarere ville den være resultatet.”

– L. Grinberg –

Kvinne føler seg skyldig over sorg

Begrepet skyldfølelse

Fra psykoanalysens synspunkt blir skyldfølelse tilnærmet enten som en emosjonell tilstand eller en følelse. Som en emosjonell tilstand oppstår den når en bestemt handling utføres, eller individet tror dette er tilfelle. Det genererer selvbebreidelse eller anger. Det er det typiske eller klassiske tilfellet av skyldfølelse.

På den annen side er skyldfølelse en følelse når det ikke er noen anger som sådan, men det får pasienter til å oppfatte seg selv som uverdige. Det oversettes til gjentatt atferd som fører til feil eller lidelse med individet uvitende om at de føler seg skyldige.

De som føler seg skyldige utvikler også et behov for straff. Dette ender opp med å materialisere seg i hendelser som faktisk fører til at de blir straffet. Videre har de en tendens til å være ekstremt alvorlige med seg selv, noe som kommer til uttrykk i kontinuerlig selvkritikk av alt de gjør, sier eller tenker.

Penitentiær skyldfølelse

Penitentiær skyldfølelse er preget av den lidende følelsen som om man har såret noen man elsker. Denne fantasien er født av det faktum at de har ubevisste destruktive følelser overfor det objektet. Melanie Klein påpeker at denne typen skyldfølelse har sitt opphav i det primitive forholdet mellom mor og barn.

For å forklare elsker den lille gutten sin mor, men han vil også frata henne alt hun kan gi ham. Denne konflikten kan løses hensiktsmessig eller opprettholdes over tid. Hvis det oppleves skyldfølelse, vil individet føle et kontinuerlig ønske om å tilby erstatning for den imaginære skaden de har gjort.

Ved penitentiær skyldfølelse er det en frykt for å miste det elskede objektet som den lidende også føler destruktive følelser overfor. For å hemme disse følelsene, utfører de mer kjærlig eller symbolsk oppofrende atferd. Faktisk er det en måte å kompensere for den innbilte skaden.

Penitentiær skyldfølelse er tydelig manifest i sorgprosesser. Tapet av den elskede gjenstanden fører til at den lidende blir spesielt overbærende eller innbydende mot dem. Dette er en måte å holde på dem og be om tilgivelse for å ha hatt den ubevisste fantasien om å ønske at de skal forsvinne.

Mann føler skyld ved vinduet

Persekutorisk skyldfølelse

Persekutorisk skyldfølelse innebærer en mer kompleks prosess. Ved persekutorisk skyldfølelse ble ødeleggelsen av den elskede gjenstanden fryktet og til en viss grad ønsket. Men med persekutorisk skyldfølelse blir den følelsen enda mer kompleks. Faktisk blir objektet sett på som truende. Så det er ikke bare en risiko for at den lidende mister personen, men det er også mulig at de vil forfølge og angripe dem.

Ja, det gode objektet blir nå dårlig, og de destruktive følelsene som pleide å eksistere sammen med kjærlighet, får styrke og fortrenger eller hemmer de kjærlige følelsene. Når den andre personen blir en forfølger, begynner de destruktive følelsene overfor dem å bli oppfattet som fullt forsvarlige.

En av forsvarsmekanismene som oftest opptrer ved persekutorisk skyldfølelse er projeksjon. Dette består i å tilskrive den andre de destruktive følelsene som den lidende opplever. Derfor endres “Jeg hater deg” til “Du hater meg”. Grinberg påpeker at det i ekstreme tilfeller oppstår ukontrollert atferd som kan føre til drap eller selvmord. Dette skyldes en økning i destruktivitet.

Hos et lite barn er mors kjærlighet i stand til å absorbere destruktive følelser og de kan hjelpe barnet med å overvinne skyldfølelsen. Men hvis dette ikke skjer, utvikler penitentiær seg til persekutorisk skyldfølelse. Følgelig blir frøet til en alvorlig lidelse sådd. For eksempel psykose eller perversjon.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Grinberg, L. (1963). Sobre dos tipos de culpa: su relación con los aspectos normales y patológicos del duelo. Revista de psicoanálisis, 20(4), 321-332.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.