Pedagogisk psykologi: Karakteristikker og teorier

Pedagogisk psykologi er ansvarlig for å studere hvordan vi lærer og hvordan vi undervlser. I denne artikkelen kan du lære mer om denne grenen av psykologi og dens modeller.
Pedagogisk psykologi: Karakteristikker og teorier
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 26 januar, 2022

Pedagogisk psykologi er en disiplin hvis mål er orientert mot forståelse og forklaring av undervisnings- og læringsprosesser. Derfor lar den oss svare på spørsmål som: Hvordan lærer vi? Hvordan underviser vi?

Den tar også opp spørsmålet om hvordan kan vi lære og undervise bedre? I denne artikkelen vil vi definere omfanget av handlingen til denne grenen av psykologi. I tillegg skal vi snakke om de viktigste modellene som er omfattet av faget.

“Læring er en skatt som vil følge sin eier overalt.”

– Kinesisk ordtak –

Pedagogisk psykologi: opprinnelse og konseptualisering

Før vi går inn i definisjonen av pedagogisk psykologi, la oss snakke om opprinnelsen. Coll var en av forfatterne som først tilnærmet seg disiplinen pedagogisk psykologi i 1990. Ved å gjøre det oppdaget han to bevis:

 • Pedagogisk psykologi er en form for kunnskap som forholder seg til anvendelsen av psykologiens prinsipper og forklaringer på pedagogisk teori og praksis.
 • Det er uenighet om nesten alt annet. For eksempel, hva dens anvendelse består av, hvilket innhold den inneholder og hvilken relasjon den har til andre områder av psykologien, etc.

En av karakteristikkene som har straffet konseptualiseringen og anerkjennelsen av pedagogisk psykologi er dens mangel på identitet. En identitet som visker ut kantene på tre måter:

 • Dens fødsel har gitt opphav til en disiplin mellom psykologi og utdanning.
 • Det er ingen sammenfall mellom de ulike spesialiseringene når det gjelder om det er grunnleggende eller anvendt kunnskap.
 • Variasjonen av modeller som den har vært basert på i oppbyggingen av sin kunnskap.
Hjernen til et barn, som antyder pedagogisk psykologi.

Pedagogisk psykologi

Til tross for det som er blitt sagt, har pedagogisk psykologi gradvis blitt definert og konsolidert. I dag er det en ganske solid disiplin innen det psykologiske og pedagogiske feltet. Det kan defineres som “grenen av psykologi som har ansvaret for studiet av endringsprosessene som oppstår i personen, som et resultat av deres forhold til formelle eller uformelle utdanningsinstitusjoner (skole, familie, etc.)”.

Den skiller seg fra psykopedagogikk, for eksempel ved at sistnevnte er orientert mot studiet av de psykiske prosessene involvert i læring og undervisning gjennom hele livet. På den annen side fokuserer pedagogisk psykologi også på å analysere menneskets måter å lære på, så vel som måter å undervise på.

Denne disiplinen er også dedikert til å analysere effektiviteten av pedagogiske intervensjoner. Målet er faktisk å forbedre de forskjellige intervensjonene. Kort sagt, pedagogisk psykologi studerer hvordan mennesker lærer. Videre kan den rette oppmerksomheten mot undergrupper av studenter eller elever. Dette kan for eksempel være barn med høye evner eller barn med en eller annen form for funksjonshemming (intellektuell, sensorisk osv.).

“Hvis et barn ikke kan lære slik vi underviser, bør vi kanskje undervise slik de lærer.”

-– gnacio Estrada –

Teorier om pedagogisk psykologi

Det finnes ulike teorier og modeller innrammet innenfor pedagogisk psykologi. Vi skal snakke om de mest relevante. Dette er de atferdsmessige og kognitive modellene. Det er imidlertid en annen modell som vi ikke vil diskutere her. Det er den konstruktivistiske modellen.

Atferdsmodeller

Blant atferdsmodellene var noen av de første som dukket opp, Watsons klassiske modell for betinget læring, Thorndikes instrumentelle modell for betinget læring og Skinners operante modell for betinget læring.

Watsons klassiske modell for betinget læring

John B. Watson (1878-1958) baserte sin klassiske betinget læringsmodell på verkene til Pavlov (1849-1936). Denne modellen sjekker hvordan koblinger etableres mellom stimuli og refleksresponser som i prinsippet er uavhengige av hverandre. Ifølge Watsons modell observeres generaliseringseffekter også til andre nøytrale stimuli som ligner på den betingede stimulusen.

Thorndikes instrumentelle modell for betinget læring

Ifølge Edward Thorndike er læring et produkt av gjentatt trening og oveøse i en rekke sr- (stimulus-respons) matchende situasjoner. Kompleks læring er sluttresultatet av en lang historie med små sammenhenger på grunn av konsekvensene deres.

Skinners operante modell for betinget læring

Skinners modell (1904-1990) slår fast at læring skjer som en funksjon av dens konsekvenser. Skinner, sammen med sine Harvard-samarbeidspartnere, anvendte de grunnleggende prinsippene for eksperimentell atferdsanalyse (EBA) og foreslo en rekke pedagogiske strategier relatert til teknikker for atferdsmodifisering. Blant dem skiller følgende seg ut:

 • forming
 • demping
 • kjeding
 • tegnøkonomi
 • selvregulering eller selvkontroll

Kognitive modeller

Innenfor de kognitive modellene for pedagogisk psykologi finner vi Banduras sosial-kognitive teori, informasjonsbehandlingsmodeller og Gagnés kumulative læringsteori.

Banduras sosial-kognitive teori

Ifølge den kanadiske psykologen Albert Bandura (1925) styres atferd av personen gjennom kognitive prosesser og av miljøet, gjennom eksterne sosiale situasjoner. Bandura kalte dette synet “triadisk gjensidighet”.

Psykologen understreket at mennesker verken er “makteløse objekter kontrollert av miljøkrefter”, eller “frie agenter som kan bli hva de enn bestemmer seg for”. Dermed er både person og miljø gjensidige determinanter for hverandre.

Informasjonsbehandlingsmodeller

En annen modell for pedagogisk psykologi er informasjonsbehandlingsmodellen (IP). Denne tilnærmingen dukket opp innen kognitiv psykologi på 1960-tallet. Det er karakterisert av studiet av sinnet ved å bruke analogien til sinnet som en datamaskin.

Ifølge Slobin (1985), fra denne tilnærmingen er sinnet tenkt som et system som mottar, koder, lagrer og henter informasjon.

Gagnés kumulative læringsteori

Den kumulative læringsteorien til Robert M. Gagné (1916-2002), er også kjent som den generelle undervisningsteorien. Den prøver å integrere de ulike formene for kunnskap om læring fra behavioristiske teorier. Gagné baserte sin teori på to prinsipper. Disse er:

 • Ikke all læring er lik. Faktisk krever hver type læring ulike ferdigheter fra elevene og ulike instruksjonsprosedyrer fra lærerne.
 • Læring er hierarkisk. Med andre ord er de høyeste undervisningsnivåene avhengige av de laveste.

For å etablere dette hierarkiske synet op læring, definerte Gagné en taksonomi av 8 forskjellige typer læring. Disse varierte fra det enkle til det komplekse. De anses alle for å være like nødvendige. De 8 nivåene er som følger:

 • Tegnlæring (nivå 1)
 • Læringsstimuli og responser
 • Kjeding
 • Verbal assosiasjon
 • Multippel diskriminering
 • Å lære konsepter
 • Lære prinsipper
 • Problemløsning (nivå 8)
Liten jente leker med moren sin

Den pedagogiske psykologen

Pedagogisk psykologi har nå gått fra teori til praksis. Mange av de forskjellige teoriene på dette området har blitt brukt i årevis innenfor rammen av barnepsykologi. Denne disiplinen er halvveis mellom psykologi og utdanning. Dem gir psykologer kunnskap om hvordan vi lærer når vi er unge.

En pedagogisk psykolog jobber ofte på skolene. Imidlertid jobber de også i privat praksis og spesialundervisningssentre. De bistår elever med spesialpedagogiske behov. Det er fordi disse elevenes omstendigheter gjør at de lærer mye bedre når de tilnærmer seg kunnskap på en slik måte som ikke er normen for deres alder.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Hernández, M. A. (2015). El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. Atenas3(31), 63-74.
 • López, J. M. T. (2011). Intervención educativa, intervención pedagógica y educación: La mirada pedagógica. Revista portuguesa de pedagogía, 283-307.
 • López, E. (2009). Evaluación del efecto de variables críticas en el aprendizaje de los escolares. Estudios sobre educación, 16: 55-78.
 • Meza, A. y Lazarte, C. (1993). Análisis epistemológico del modelo de aprendizaje acumulativo de Robert Gagné. Psicología, 11(2).
 • Málaga Diéguez, I. (2014). Los trastornos del aprendizaje. Definición de los distintos tipos y sus bases neurobiológicas. https://www.sccalp.org/documents/0000/1526/BolPediatr2010_50_043-047.pdf
 • Navas, J. (1998). Conceptos y Teorías del Aprendizaje. Publicaciones Puertorriqueñas.
 • Sans, A., Boix, C., Colomé, R., López-Sala, A., & Sanguinetti, A. (2012). Trastornos del aprendizaje. Pediatría integral16(9), 691-699.
 • Torrego, J.C. (coord.) et al. (2011). Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo: un modelo de respuesta educativa. Fundación Pryconsa.
 • Woolkolk, A. (2006). Psicología Educativa. Editorial Pearson – Adisson Wesley. México.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.