Objet petit a - Jacques Lacans teori

Objet petit a, eller objekt a, er en av Jacques Lacans mest kjente teorier. I denne artikkelen skal vi snake om hvordan denne teorien håndterer lyst, misnøye og forskyvning.
Objet petit a - Jacques Lacans teori
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Når folk tenker på psykoanalyse, vil tankene deres ofte vende seg mot Sigmund Freud, som regnes som psykoanalyses far. Det var imidlertid flere forfattere som fortsatte arbeidet han etterlot seg. En av disse forfatterne var Jacques Lacan, den anerkjente forfatteren bak teorien om objet petit a. Objet petit a kan også noen ganger refereres til som objektets årsak til begjær, eller lyst.

Det er et komplisert begrep som er vanskelig å oversette, da Lacan selv foretrakk at “a” forble som et algebraisk symbol, og ikke ble oversatt.

I tillegg til å se på hvordan denne teorien ble utviklet og å se på hovedegenskapene til dette “objektet”, vil vi også se på relaterte ideer innenfor rammen av forfatterens tankegang.

Jacques Lacan er mannen som utviklet teorien om objet petit a.

Hvem var Jacques Lacan?

Lacan var en fransk psykoanalytiker som introduserte flere innovative elementer for psykoanalysen. Han studerte medisin og spesialiserte seg senere innenfor psykiatri. I tillegg begynte han selv i analyse i 1938. Å gjennomgå psykoanalyse er en essensiell prosess for enhver psykoanalytiker.

Lacan er mest kjent for sitt første essay om speilstadiet. Når det gjelder dette, og hans andre verker, erkjente forfatteren at teoriene hans hadde sin opprinnelse i Freuds teorier. Deretter implementerte han gradvis elementer fra andre fagområder, som for eksempel:

  • Lingvistikk
  • Filosofi
  • Matematikk

På den andre siden var han også veldig aktiv i kunstverdenen. Han hadde et godt forhold til Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pablo Picasso og André Breton. I tillegg til dette var han også interessert i surrealisme, og var til stede under den offentlige høytlesningen av James Joyces Ulysses. Videre satte han også pris på verkene til Heidegger og Hegel.

På den tiden ga tilnærmingen hans til psykoanalyse oss et annet perspektiv på forholdet mellom kunst, det ubevisste og tomrommet. Dette var fremfor alt fordi han mente at post-freudianerne hadde tolket Freuds verker feil. På grunn av dette, utvidet han det ved å ta i bruk nye begreper og applikasjoner.

Han la så stor vekt på dette problemet at det kostet ham medlemskapet hans i den internasjonale foreningen for psykoanalyse etter at han hadde sendt dem idene sine. Imidlertid lot det han grunnlegge den franske foreningen for psykoanalyse, og han opprettet også sin egen skole i Paris.

Objet petit a: Hva er det?

Objet petit a er en utvikling av begrepet “objekt” i psykoanalytisk teori. Det oppstår fra behovet for å spesifisere det opprinnelige objektet for psykoanalytisk teori. Lacan tok Freuds «tapte objekt for begjær» som referanse. Han tok også hensyn til Donald Winnicotts “overgangsobjekt” og Melanie Kleins “delvise objekt”.

Dermed var Lacan i tråd med den freudianske hypotesen som refererer til det tapte objektet for begjær, som noe som konstant søkes etter, men som aldri vil bli funnet. Det er et uoppfylt asymptomatisk ønske per definisjon, men et som lar individet lære ved å være i kontakt med virkeligheten.

I første omgang består Lacans objet petit a av en persons mangel på lyst til å få noe oppfylt, for hver gang objektet for begjær blir oppfylt, så vil personen vende seg til et annet objekt for begjær. Selv om dette konseptet gikk noe utover dette, refererer objektet a i utgangspunktet til den første bokstaven i “autre” som betyr “annet” eller “et annet” på fransk. Det var ment å referere til “et annet” eller “det andre” objektet for begjær.

Lacan brukte bokstaven som en logisk verdi basert på algebra. Det er et konsept han brukte for å tilskrive en metafor til ideen om tap. Han så det som at individet opplevde en blanding av begjær, deres “andre” begjær, glede, kjærlighet og angst. Av denne grunn er det vanskelig for personen å gi slipp, da han må betale prisen for tapet.

Dermed referer vi ikke til noe du har mistet, men heller den konstante følelsen av at noe mangler i livet ditt. Med andre ord ville objet petit a være en måte å dekke over alt det som mangler i livet ditt på.

Objet petit a er en måte å dekke over alt det du mangler i livet ditt.

Egenskapene til objet petit a

Objet petit a har blitt tildelt mange ulike navn av Lacan selv: extimo, libra de carne, tåpelig, alefen av angst og avskyelig. Han brukte disse navnene i forsøket om å forklare hva dette og hans andre teorier handlet om. La os se nærmere på hvilke konsepter objet petit a kan relateres til.

  • Glede. Objet petit a er i solidaritet med funksjonen av glede og med årsaken til begjær. Faktisk svarer det på spørsmålet: Hvordan kan en person oppnå glede? De kan oppnå det ved å tilfredsstille begjæret. På den ene siden er det glede, men det er også blandet med lidelse. Det er det som skjer utenfor prinsippet om nytelse.
  • Kval (angst). Lacan sier at kval oppstår når det er et fravær av tap. Objet petit a er relatert til dette fordi det er dette som vil skape objektets virkelighet.
  • Fravær/mangel. Her ville objet petit a være et slags bilde som avslører litt om hva et individ virkelig mangler. Det er et slags vindu som avslører hva som mangler i livene deres.
  • Fantasi. Dette refererer til både fantasi og andre ting som står i kontrast til virkeligheten. Det har en symbolsk, planløs og signifikant struktur. Dette er relatert til objet petit a fordi personen kan gjøre et forsøk på å oppnå det for å omplassere seg selv.

Lancansk teori

Lancansk teori er så bred og innviklet at du mest sannsynlig vil trenge tid til å vurdere den, prosessere den og forstå den. Dette er hovedsakelig på grunn av språket han bruker og begrepene denne teorien har integrert fra strukturalisme og matematikk. For å få en bedre forståelse av teorien, anbefaler vi at du først utforsker Freuds teorier. Etter det bør du gå gjennom hver av Lacans ideer, steg for steg, da de alle er koblet sammen med hverandre.

Kort sagt, objekt a er en lancansk “oppfinnelse” basert på, eller påvirket av, tankene og ideene til Freud og hans samtidige. Det er et objekt som peker mot det uoppnåelige; et overskudd av glede som er relatert til kval, mangel, fantasi, lyst og våre “andre” begjær. Med andre ord, er det objektets årsak til begjær, eller vinduet som viser oss dets fravær.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Lacan, J. (1956/1996). El seminario. Libro 4. La relación de objeto, Buenos Aires: Paidós.

  • Lacan, J. (1966/1975). El objeto del psicoanálisis.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.