Carl Jung og det kollektive ubevisste

For Freud var det ubevisste rett og slett den delen av sinnet som lagret alle de erfaringene du undertrykte og glemte. Jung tok imidlertid denne ideen utover det individuelle nivået.
Carl Jung og det kollektive ubevisste

Siste oppdatering: 19 mai, 2019

Følelser, tanker, minner, ritualer, myter … Med sin teori om det kollektive ubevisste, hevdet Carl Jung at disse felleselementene i menneskeheten er en slags mental arv. Som en sosial gruppe arver vi disse betydningene. Ifølge Jungs teori påvirker disse betydningene vår oppførsel og følelser.

Du har utvilsomt hørt om dette Carl Jung-bidraget til filosofi og psykologi. Denne ideen gjorde at han fjernet seg fra psykoanalytisk teori. Det fjernet ham enda lenger fra Sigmund Freud. For Freud var det ubevisste rett og slett den delen av sinnet som lagret alle de erfaringene du undertrykte og glemte. Jung tok imidlertid denne ideen utover det individuelle nivået.

“Sinnets pendel svinger mellom følelse og tullball, ikke mellom rett og galt.”

-Carl Jung-

Denne psykiateren, psykologen og essayisten anså ikke det ubevisste som en personlig manifestasjon av individet. Tvert imot, i sin kliniske praksis og personlige erfaring, hadde han en slags universell intuitiv bevissthet som gikk mye dypere. Det kollektive ubevisste var mer som en stjerneklar natt, eller det primære kaoset som arketyper kommer fra. Det er den mentale arven som alle mennesker deler.

Det er få teorier som er så kontroversielle som denne innen psykologi. Jungs teori forsøkte å forstå underbevisstheten som påvirker våre tanker og atferd.

Mann i en scene av farger.

Har Jungs teori om det kollektive ubevisste noen praktisk anvendelse?

Carl Jung sa selv en gang at den kollektive ubevisste teorien er en av de ideene som er så transcendentale og viktige at det virker nesten absurd. Men hvis du dykker dypere inn i ideen, begynner du å finne kjente og til og med avslørende elementer.

Dette er en av hjørnesteinene til Jungs tankegang. Likevel var det også opprinnelsen til mange av Carl Jung sine problemer. Som han forklarer i sine bøker, tilbrakte han halvparten av sitt liv til å forsvare den kollektive ubevisste teorien for de som kritiserte ham. Han ble kritisert for ikke å bruke den vitenskapelige metoden for å utvikle den.

På dette punktet kan du lure på hva den kollektive ubevisstheten er. Den enkleste måten å forstå det på er å bruke en analogi. Du kan tenke på Carl Jungs kollektive ubevisste som en arvet database. Det er som en cloud-database som lagrer essensen av vår menneskelige erfaring, og som vi alle har tilgang til med vårt ubevisste sinn.

På samme måte består det kollektive ubevisste av visse elementer: arketyper. Disse mentale fenomenene er som biter av kunnskap. De er instinktuelle mentale bilder og tanker som vi alle har i våre omgivelser. Et eksempel på det ville være ideen om “fødsel” og hva det betyr for oss. Et annet eksempel er “person” som bildet av oss selv vi vil dele med andre, og “skyggen” som representerer det vi vil gjemme fra andre eller til og med oss ​​selv.

Carl Jung.

Arketyper, følelser, og formålet med teorien til Carl Jung

Carl Jungs kollektive ubevisste forsøker å avgrense et faktum av livet. Ingen av oss utvikler oss selv i en boble, ingen av oss er skilt fra samfunnet. Vi er redskaper i en kulturell maskin. Det er en sofistikert enhet som mater oss fasiter for livet og gir betydninger i oss som vi arver fra de som kom før oss.

Dermed vil de arketypene vi nevnte før, minne oss om de emosjonelle mønstrene vi alle har. Når vi kommer inn i denne verden, skaper vi et bånd med våre mødre. Samtidig, når vi utvikler vår identitet vil vi at andre skal verdsette og sette pris på oss for det. Vi velger også å skjule hva vi ikke liker eller hva som gjør at vi føler ubehag.

Carl Jungs teori og hans ideer om det kollektive ubevisste gjenspeiler mange av våre dypeste menneskelige instinkter. Der finner vi kjærlighet, frykt, sosial projeksjon, sex, visdom og godt og ondt. Derfor var en av denne sveitsiske psykologens mål å hjelpe folk å bygge en autentisk og sunn selvtillit der alle arketyper kunne eksistere i harmoni.

Et annet interessant aspekt ved Carl Jungs kollektive ubevisste er at han trodde at vår mentale energi endrer seg med tiden. Hver generasjon har kulturelle, sosiologiske og miljømessige forskjeller. Alt dette påvirker sinnet og det ubevisste planet der nye arketyper tar form.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.