MUM-effekten: Hva er det, og hvordan påvirker det oss?

MUM-effekten er relatert til vanskeligheten mange har med å kommunisere dårlige nyheter og tendensen til å unngå det. Men hva vet vi ellers om dette sosiale fenomenet? Hvorfor skjer det? Vi forteller deg alt i denne artikkelen!
MUM-effekten: Hva er det, og hvordan påvirker det oss?

Siste oppdatering: 21 mai, 2021

Innen området sosialpsykologi hjelper mange interessante fenomener oss med å forstå hvorfor vi handler på en bestemt måte når vi forholder oss til andre. MUM-effekten er en av dem. Eksperter definerer det som å unngå eller nekte å gi dårlige nyheter på grunn av frykten for at andre mennesker vil knytte oss til de dårlige nyhetene.

Vårt sosiale miljø betinger vår måte å handle på. Menneskene rundt oss påvirker vår oppførsel og vår måte å tenke eller føle på. Som du ser har dette mye å gjøre med et fenomen som forekommer ofte. Det har å gjøre med å unngå skyldfølelse og opprettholde selvfølelsen vår. Det går under navnet MUM-effekten.

“Det mest ydmyke individet utøver en eller annen innflytelse, på godt og vondt, på andre.”

– Henry Ward Beecher –

Kvinne som tenker.

MUM-effekten: Hva er det?

MUM-effekten oppstår når vi motsetter oss eller unngår å kommunisere dårlige nyheter. Vi kan til og med forvri den eller dekke den til slik at den ikke er så negativ. Det er en viss frykt for å gi dårlige nyheter, en frykt for at folk vil forbinde oss med de dårlige nyhetene. Dette er uavhengig av om vi har noe å gjøre med det. I sin tur er denne frykten forankret i at vi ikke ønsker å bli betraktet som negative mennesker.

Denne effekten oppstår i møte med alle slags negative nyheter. For eksempel andres død, en ulykke eller en kritisk medisinsk situasjon. Videre forekommer MUM-effekten i alle typer omstendigheter og med alle mulige mottakere av nyhetene (enten familie, venner, partner osv.)

Selv om det er et veldig vanlig fenomen kan vi ikke si at det er universelt. Et tydelig eksempel på dette er vandrehistorier, rykter eller nyhetsprogrammer. Disse ser alltid ut til å levere dårlige nyheter. Likevel er vi fortsatt tiltrukket av dem.

Hvordan påvirker det oss?

MUM-effekten er spesielt vanlig i situasjoner der nyhetene påvirker eller refererer til vårt eget velvære eller mottakerens eller mottakernes trivsel. Så hvordan påvirker det oss?

I bunn og grunn på følgende måte: Når vi må kommunisere dårlige nyheter prøver vi å unngå å gjøre det eller til og med endre beskjeden ubevisst, slik at nyheten ikke virker så negativ. Dette skjer av frykt for å bli assosiert med det. Det er som om vi hadde noe å gjøre med å forårsake denne nyheten, selv om det er noe helt irrasjonelt.

Her må vi påpeke at fagpersoner som hver dag står overfor oppgaven med å kommunisere dårlige nyheter (for eksempel leger) sannsynligvis vil være mer motstandsdyktige mot denne effekten, og vil ikke endre budskapet. Dette er fordi det er en del av arbeidet deres, og fordi de ikke kan fordreie fakta i saken. Dette betyr selvfølgelig ikke at de ikke lider når de må kommunisere dårlige nyheter.

Tross alt er vi mennesker, og det er helt normalt for oss å føle denne frykten, ubehaget eller uroen. Hvem vil kommunisere negative nyheter? Med MUM-effekten prøver vi derfor å “kompensere” for denne frykten eller ubehaget og den mulige smerten vi kan forårsake andre ved å kommunisere nyhetene.

Årsaker til MUM-effekten

Hvorfor oppstår dette fenomenet? Vi har allerede sagt at det er relatert til frykten for at folk vil tro at vi er negative eller lite attraktive mennesker. Men hva er de underliggende årsakene? Hvorfor vil vi føle oss attraktive for andre?

Noen teorier som nevner denne effekten er forsterkningsteoriene (Lott og Lott, Byrne). I følge disse teoriene er det en tiltrekning mot mennesker som er til stede eller som gjør noe som utløser en effekt på oss (enten positiv eller negativ). Utover disse forsterkningsteoriene er det en universell interesse å sikre at folk liker oss.

På den annen side påvirker en kognitiv skjevhet synet på virkeligheten. Dette er den såkalte “troen på en rettferdig verden”. Gjennom denne troen har vi den irrasjonelle ideen om at det normale hendelsesforløpet vil være rettferdig for alle involverte. Eller med andre ord “Alle får det de fortjener”. Denne troen kan også forklare hvorfor vi er så tilbakeholdne med å gi dårlige nyheter til de vi mener “ikke fortjener det”.

Hvorfor ønsker vi ikke å gi dårlige nyheter?

La oss gå tilbake til MUM-effekten og det vi sa. Faktum er at ingen liker å være bærere av dårlige nyheter. Men hvorfor er det sånn? Noen av årsakene som forklarer hvorfor vi synes det er vanskelig å gi dårlige nyheter, og som støttes av vitenskapelig forskning er følgende:

  • Vi er bekymret for vårt velvære. Fremfor alt ønsker vi å unngå skyldfølelse når vi kommuniserer dårlige nyheter.
  • Vi ønsker ikke å såre andre (og dette vil i stor grad forklares med empati).
  • Vi bruker visse sosiale normer som en veiledning når vi kommuniserer med mennesker (vi har en rekke idealer om “hvordan gjøre ting riktig”).
  • Vi er bekymret (eller redde) for å bli assosiert med de dårlige nyhetene vi må kommunisere (og derfor gi inntrykk av å være mindre attraktive eller mindre positive).
Mann som tenker.

Det er ingen magiske formler for å gi dårlige nyheter

Det er ingen generelle regler som forteller oss hvordan vi skal handle i samfunnet. Det er det samme med dårlige nyheter: Ingen perfekt protokoll eller magisk formel vil mildne den negative effekten når vi kommuniserer den.

Imidlertid har vi Buckman-Baile-protokollen, publisert i 2006 i Journal of Intensive Care Medicine, som gir oss noen praktiske ideer om hvordan vi kan gjøre dette.

Selvfølgelig vil MUM-effekten alltid eksistere på grunn av den menneskelige tendensen til å unngå å såre andre. Denne tendensen vil i stor grad forklares med ønsket om å bli akseptert og opprettholde god selvfølelse. Videre vil empati også gjøre dette fenomenet forståelig.

Kort sagt, vi liker å gi gode nyheter og ikke dårlige nyheter, fordi vi liker å bli assosiert med gode ting!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Álvaro, J. L., Garrido, A. & Torregrosa, J. L. (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill.
  • Hogg, M.A. (2010). Psicología social. Vaughan Graham M. Panamericana. Editorial: Panamericana.
  • Tesser, A., & Rosen, S. (1975). The reluctance to transmit bad news. In L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social psychology, Vol. 8, pp. 194-232. New York: Academic Press.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.