Forandrer nye teknologier hvordan hjernen fungerer?

Akkurat som Homo sapiens lærte å bruke hendene på nye måter, noe som førte til endringer i hjernen, presenterer vi i dag endringer basert på hvordan vi utfører oppgaver.
Forandrer nye teknologier hvordan hjernen fungerer?

Siste oppdatering: 17 februar, 2019

Det ville vært naivt å tro at nye teknologier ikke forandrer måten hjernen jobber på. Faktisk er datamaskiner og alle såkalte “smarte enheter”, som navnet antyder, utvidelser av ulike funksjoner i hjernen vår. De er utformet nettopp for å lette funksjonen til våre overlegne evner.

På samme måte har måten vi møter nye teknologier på endret vår tenkemåte når vi utfører mange aktiviteter. Akkurat som Homo sapiens lærte å bruke hendene på nye måter, noe som førte til endringer i hjernen, presenterer vi i dag endringer basert på hvordan vi utfører oppgaver.

Så langt er det ingen studie som dokumenterer radikale endringer. Dette er bare små modifikasjoner som i dette tilfellet har blitt introdusert raskt og i stor mengde. Hvor vil dette ta oss? Vi vet ikke ennå. Det vi vet er at vi har mistet noen ferdigheter og utviklet andre.

“Teknologi er ingenting. Det som er viktig er at du har troen på folk, at de i utgangspunktet er gode og smarte, og hvis du gir dem verktøy, vil de gjøre fantastiske ting med dem.”

-Steve Jobs-

Nye teknologier

Fra memorisering til søk: En effekt av nye teknologier

Før ny teknologi dukket opp brukte vi hukommelsen vår mye mer. Dette var fordi vi ikke hadde tilgang til informasjon like enkelt som nå, selv om vi kunne skrive ned ting for å ha det senere. Vi har hjulpet oss med notater, telefonbøker eller triks for å huske informasjon som vi trengte å ha for hånden.

Med fremveksten av ny teknologi begynte hukommelsen å miste betydning. Dette skyldes at volumet av data som sirkulerer på nettet, er overveldende. Ingen hukommelse kan holde så mye informasjon på en kontinuerlig måte. Derfor har den endret seg. Folk velger hvilke data som skal lagres. På samme måte har vi ikke lenger så god hukommelse som før, eller i det minste har vi ikke så mye tillit til den.

I sin tur har vi utviklet flere og flere muligheter for å søke etter informasjonen vi trenger. Våre første møter med ny teknologi forårsaket forvirring. Mange visste ikke hvor de skulle begynne å lete etter svarene på spørsmålene som ble spurt. Det er nå en ting fra fortiden. Nå har vi mange flere ferdigheter for å søke etter data og foreta en rask vurdering av dens gyldighet.

Videospill og sidesynet

Det er mange kilder som hevder at videospill er forbundet med tvangsadferd, er til liten nytte for hjernen vår, og kan til og med gjøre folk syke. Det er også sagt at videospill kan få spillerne til å miste en følelse av virkelighet og bare klare å fremmedgjøre dem.

Selv om dette er helt sant i ekstreme situasjoner, så er faktum at videospill kan være en interessant måte for oss å teste sinnet vårt på. Med dem kan vi, for eksempel, forbedre skarpheten av sidesynet vårt. Dette gjelder spesielt i krigslignende videospill.

Det visuelle systemet har et sentralt fokus, som gjør det mulig å fokusere blikket på noe og undersøke alle detaljer. Samtidig er det et annet område kalt periferien som delvis fanger opp noen detaljer om miljøet. I krigs- eller kampspill, er vi tvunget til å ha et mye bredere fokus, siden fiender kan dukke opp fra alle vinkler.

Videospill

Mobile enheter og sosiale nettverk

Bruken av mobiltelefoner har vokst eksponentielt på mindre enn ti år. Det er få mennesker som ikke har gjort disse enhetene til en forlengelse av kroppene sine. Fra dem utveksles meldinger, data og informasjon av alle slag.

Noen lærde som studerer dette fenomenet indikerer at hjernen har forandret måten den leder hånden på når folk bruker mobiltelefoner. Den delen av hjernen som styrer tommelen har utvidet seg betydelig som et svar på denne nye måten å bruke fingrene på.

Sosiale medier

Når det gjelder sosiale nettverk, er det fortsatt mange mysterier. Ingen kan nekte for at de har forandret måten vi forholder oss til og oppfører oss rundt andre på. Dette krever selvfølgelig at noen funksjoner i hjernen forandres. Men foreløpig har ikke den virkelige effekten av disse transformasjonene blitt oppdaget enda. Måten vi kommuniserer og sosialiserer på, endrer seg, og vi kan ikke engang forestille oss alle konsekvensene av denne forandringen.

Utvilsomt har ny teknologi endret måten vi lever og gjør ting på. Som alle andre sivilisasjonsforvandlinger, virker denne som irreversibel. Det er tydelig at den innebærer både tap og gevinster. Nye teknologier representerer et nytt stadium i menneskehjernens historie. Nå må vi prøve å utforske og utnytte deres fulle potensiale.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.