De 9 mest berømte psykologene i historien

De 9 mest berømte psykologene i historien

Siste oppdatering: 14 oktober, 2019

Dette er grunnleggerne av historiens store psykologiske skoler. Tenkere som har gitt grunnleggende bidrag til vitenskapen og som ha spilt en stor rolle i utviklingen av menneskelig tanke og kunnskap. Vi snakker om de 9 mest berømte psykologene i historien om psykologi.

De er forskerne som har markert en “før og etter” innen psykologien. Vi studerer fremdeles deres tanker og ideer, og de er fortsatt gjenstander for forskning i kliniske felt. Her er noen få glimt av karrierene til de mest berømte psykologene og deres viktigste bidrag til vitenskapen.

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Først på listen vår, en fysiolog, psykolog og filosof som utviklet det første laboratoriet for eksperimentell psykologi, i Leipzig (Tyskland) i 1879. Han er berømt fordi hans laboratorium markerte begynnelsen av en ny periode innen psykologi: det vitenskapelige stadiet.

Wundt var arkitekten bak strukturalismen. Han var opptatt av å fjerne filosofien fra psykologi fordi han mente at psykologien burde fokusere på å studere målbare ting og sinnets struktur. Han var interessert i å evaluere prosesser og å undersøke opplevelser, ideer, oppmerksomhet og emosjoner.

De 9 mest berømte psykologene i historien

William James (1842-1910)

I motsetning til Wundts psykologiske gren, oppsto William James sin funksjonalisme i USA. Denne filosofen påpekte viktigheten av å kjenne de funksjonene i sinnet som gjør det mulig å tilpasse seg til miljøet.

William James dykket ned i begrepet intelligens, noe som førte til fødselen av psykometri som en vitenskap. Den studerer bruken av tester og spørreskjema som et redskap for å måle det menneskelige sinnet.

Ivan Pavlov (1849-1936)

Pavlov var en eksperimentell fysiolog sterkt påvirket av russisk refleksologi (en klar forgjenger av behaviorisme). Han er for tiden, uten tvil, ansett som en av de mest berømte psykologene i verden. Han forsvarte en objektiv og streng eksperimentell metodikk. Han tok stor avstand fra de tankegangene på den tiden som ikke kunne måles, i likhet med Wundt.

Mange anser Pavlov som klassisk betingings far på grunn av hans forskning på dyrs fordøyelsessystem, spesielt hundens. Hans funn førte han til å formulere loven om temporal sammenheng, eller, den betingende refleksen.

Sigmund Freud (1856-1939)

Denne jødiske østerrikske legen og nevrologen anses å være en av de største intellektuelle figurene i det 20. århundre. Foruten å være grunnleggeren av psykoanalysen, er hans teori om ubevisstheten fremdeles en av de viktigste milepælene i psykologi.

Freud var den første forskeren som snakket om emosjonelle traumer, seksuelle utviklingsstadier, psykiske konflikter, den mørke triaden og betydningen av drømmer. Han satte en presedens i sin revolusjonære tilnærming for å studere sinnet og personlighet. 

Jean Piaget (1896-1980)

På 1930-tallet, mens behaviorisme helt og holdent kontrollerte psykologien, fokuserte to skoler på utviklings- eller evolusjonær psykologi. En av dem, Genève-skolen, hadde Jean Piaget som sin representant.

Piagets hovedmål var å analysere kunnskapsutvikling og å lage en generell teori om emnet. Han skapte deretter genetisk epistemologi, vitenskapen om kunnskapsutvikling. Piaget ble også en av de mest berømte psykologene på grunn av hans bidrag til studier om barn og barndom.

Carl Rogers (1902-1987)

Sammen med Maslow var Carl Rogers en av de ledende representantene for humanistisk psykologi. I motsetning til psykoanalyse hadde Rogers et positivt syn på mennesker. Faktisk forsvarte han ideen om at mennesker er gode av natur. Derfor bør de ikke kontrolleres av forsvarsmekanismer, men bør være frie, slik at de kan være seg selv.

Han utformet person-sentrert eller ikke-direktiv behandling. Den var basert på den latente og åpenbare kapasiteten som finnes i alle mennesker, og som tillater dem å løse sine egne problemer. Men folk trenger en bestemt kontekst der de kan oppnå personlig tilfredshet og full og tilstrekkelig funksjonalitet.

“… jo mer jeg kan holde et forhold fritt fra bedømmelse og evaluering, jo mer vil dette tillate den andre personen å nå det punktet hvor han anerkjenner at evalueringsstedet, sentrum for ansvar, ligger inne i han selv.”

– Carl Rogers –

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

Skinner var behaviorismens primære representant, sterkt påvirket av Pavlov. Han fastslo eksistensen av to typer lærte responser men, fokuserte på den typen vi kaller operant. For dette skapte han en eksperimentell modell, et pionerarbeid innenfor psykologien. Han kalte det et operant betingingskammer, du har kanskje hørt det kalles for “skinnerboksen.

I motsetning til psykoanalysen fokuserte han på mekanismen som er involvert i forsterkende atferd; han satt det ubevisste til sides. Skinner mente at konsekvensene av våre handlinger kan øke eller redusere en bestemt atferd.

Abraham Maslow (1908-1970)

Maslow mottok omfattende trening som ga han et globalt syn på mennesket. Han suderte Thordikes behaviorisme og gestaltprinsipper, han undersøkte antropologi, og ble interessert i konsepter fra Fromm, Horney og Adlers psykoanalyse.

All denne variasjonen tillot han å bli en av grunnleggerne og nøkkelfigurene i humanistisk psykologi. I tillegg er han kjent for sin behovspyramide, basert på ideen om at folk realiserer seg selv ved å tilfredsstille en rekke behov rangert etter deres viktighet.

Abraham Maslow

Albert Bandura (1925 –  )

Denne kanadiske psykologen, 92 år gammel, kan skryte av å ha satt sammen viktigheten av kognisjon i relasjon til atferd, samt hans sosiale læringsteori. Bandura er også hjernen bak begrepet gjensidig determinisme, der mennesker, situasjoner og atferd er gjensidig avhengige av hverandre. Det var et fundamentalt fremskritt for kognitive studier.

I tillegg var hans bidrag til sosial kognitivisme en genuin tilnærming til personlighet. Denne teorien foreslår at mennesker er pro-aktive; de selvorganiserer og tolker virkeligheten og seg selv.

De mest berømte psykologene

Til slutt, er den tiende personen på vår liste over de berømte psykologene opp til deg! Hvem mener du fortjener denne plassen, basert på deres bidrag, antall siteringer eller effekten av deres forskning? Kurt Lewin? Lev Vygotsky? Erch Fromm?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.