Lykke, ifølge Sigmund Freud

Freud mente at lykken vår som mennesker er orientert utelukkende mot å tilfredsstille våre behov. Det fører til at vi bare opplever en kortvarig og flyktig følelse av velvære. Dette forklarer vår stadige misnøye.
Lykke, ifølge Sigmund Freud
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Lykke, ifølge Sigmund Freud, definerer atferd som verken er fremmed eller ukjent for oss. Faktisk definerte psykoanalysens far mennesket som en figur orientert mot den kontinuerlige søken etter nytelse. Derfor lengter vi konstant etter umiddelbar tilfredsstillelse for å unnslippe følelsen av undertrykkelse som samfunnet vårt genererer.

Freuds tilnærming skilte seg fra nyere tilnærminger som prøver å forklare oss hvordan vi kan “være lykkelige”. For eksempel den positive psykologien til Martin Seligman eller Mihaly Csikszentmihalyi. Mens disse to psykologene snakket om faktorer som optimisme, resiliens, kreativitet og visdom, tilbød Freud et annet perspektiv.

Vi må imidlertid forstå at Freud var et barn av sin tid, en tid da psykologi var en ny disiplin. Likevel trakk dette ikke ned verdien til bidragene hans. Faktisk, på sidene til Ubehaget i kulturen (1930), sporet Freud en rekke realiteter som, selv år senere, er enkle å identifisere.

“Det vi kaller lykke, i strengeste forstand, kommer fra (helst plutselig) tilfredsstillelse av behov som i høy grad har blitt demmet opp.”

– Sigmund Freud –

bilde for å symbolisere lykke ifølge Sigmund Freud
Ifølge Freud opplever vi en konstant lengsel etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Lykke ifølge Freud

Freud påpekte at lykke kommer fra tilfredsstillelse av våre ignorerte eller uovervåkede behov. Han definerte denne oppførselen som nytelsesprinsippet. Det fungerer som et speil for mange av atferdene vi observerer i dag. Å søke tilfredshet og dopaminforsterkning er faktisk en konstant hos en stor del av befolkningen vår.

Nytelsesprinsippet hevder at vi bare opplever ekstremt korte følelser av tilfredshet. På samme måte vet ikke samfunnet i dag hvordan (eller kan ikke) utsette eller ofre sitt behov for umiddelbar tilfredsstillelse for å oppnå mer varige belønninger på lang sikt. Det vi ønsker må vi oppnå her og nå, ellers føler vi oss ukomfortable.

Som Freud indikerte, på grunn av denne konstante “appetitten” for å få forsterkninger for våre instinkter, er det vanskelig for oss å oppnå ekte og varig velvære. Det bør bemerkes at den berømte østerrikske psykiateren alltid hadde et virkelig pessimistisk syn på konseptet lykke.

Ubehaget i kulturen: En viktig bok

For å forstå hva lykke betydde for Freud, er det viktig å lese Ubehaget i kulturen (1930) sammen med boken hans, Massepsykologi og jeg-analyse. Dette er to ekstremt avgjørende tekster innen sosialpsykologi og til og med det 20. århundre generelt. I disse verkene forklarer Freud at mennesker i virkeligheten ikke kan være lykkelige i sivilisasjonen (selv om de heller ikke kan være uten den).

Sivilisasjonen og samfunnet gir oss trygghet, men undertrykker oss også. Den undertrykkelsen er det som undertrykker, stanser og regulerer våre mest grunnleggende instinkter. På denne måten oppnår vi lykke kun når vi kan slippe dem fra tid til annen. For Sigmund Freud var sex en åpenbar form for lykke

Som mennesker søker vi bare to ting. Den første er å unngå lidelse, og den andre er å søke, for enhver pris, en måte å oppnå lykke på. Dette kan virke rudimentært og elementært, men det definerer en stor del av folks oppførsel. For eksempel kan vi oppnå lykke med ting så enkelt som å stille sult, møte våre behov for tilknytning eller skaffe visse materielle ressurser.

Lykke, ifølge Sigmund Freud, er noe vi alltid søker

Sigmund Freud hevdet at lykke er noe vi alltid prøver å oppnå og aldri klarer å forlenge. Det er som å lete etter ildfluer om natten. De fengsler oss med lyset sitt, de kaster en trolldom på oss, men når vi plukker dem opp, slukker lyset deres umiddelbart. På samme måte hevdet psykoanalysens far at det ikke er lett for mennesker å oppnå den tilstanden av permanent og berikende velvære.

Han forklarte i Ubehaget i kulturen at det er tre faktorer som formidler denne vanskeligheten med å oppnå lykke. Den første er for kroppen vår og psyken vår. Det er fordi vi er vesener hvis kropper blir syke og blir eldre, og vi er sårbare for motgang.

Den andre faktoren er sivilisasjonen og omverdenen. Et vanskelig, selvmotsigende og ofte destruktivt scenario. Den tredje variabelen er menneskelige relasjoner.

kvinne som representerer lykke ifølge Sigmund Freud
Lidelse er en konstant i menneskets liv, ifølge Sigmund Freud.

Kritikk av Freuds syn: tilfredshet og lykke er ikke det samme

Uten tvil eksemplifiserer Freuds idé om lykke mye av vår nåværende oppførsel. Vi søker lykke ved å prøve å tilfredsstille våre behov, og dette får oss til å falle inn i atferd som, langt fra å fremme vårt velvære, bringer lidelse.

Vi kjøper ting vi ikke trenger og tenker at det vil få oss til å føle oss bedre. Dette skjer imidlertid ikke. Vi er avhengige av sosiale medier, vi ser etter likerklikk og anerkjennelse i hvert øyeblikk, og tror at dette vil føre til lykke. Det gjør det ikke. Faktisk oppfyller vi det Freud definerte som nytelsesprinsippet, det som fører oss til uopprettelig lidelse.

Hva er løsningen? Det er verdt å huske her hva den kognitive psykologen, Daniel Kahneman, vinner av Nobelprisen i økonomisk vitenskap i 2002, hevder. Ifølge ham bør vi skille mellom å tilfredsstille våre behov og lykke, siden de ikke er det samme.

Våre behov vil alltid være der, og be om vår oppmerksomhet. Å tilfredsstille dem vil bare gi oss en følelse av umiddelbar belønning. Snart vil sult, begjær og nød komme tilbake.

Autentisk lykke krever å forme en annen type tilfredsstillelse, den der vi investerer i langsiktige mål og ikke umiddelbare belønninger. Derfor kan det å vite hvordan man utsetter tilfredsstillelser, og streber etter høyere formål, føre til en mer varig følelse av velvære.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Howell, Ryan & Chenot, David & Hill, Graham & Howell, Colleen. (2011). Momentary Happiness: The Role of Psychological Need Satisfaction. Journal of Happiness Studies. 12. 1-15. 10.1007/s10902-009-9166-1.
  • Freud, Sigmund (2017) El malestar en la cultura, trad. de A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal
  • Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud, volumen XXI – El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, y otras obras (1927-1931). 2.  Buenos Aires y Madrid: Amorrortu.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.