Syv typer fordommer som begrenser velværet ditt

Fordommer er ubevisste og usammenhengende og fører ofte til at du tar feil avgjørelser. Å gjenkjenne dem og deaktivere dem lar deg forme en mer respektfull og lykkelig verden.
Syv typer fordommer som begrenser velværet ditt

Siste oppdatering: 27 april, 2022

Det finnes ulike typer fordommer som begrenser velværet ditt. De er forhåndsbestemte og ubevisste oppfatninger som vi alle har om mennesker, verden og hver virkelighet som omgir oss.

Disse mentale evalueringene oppstår i mange tilfeller som biaser som begrenser ditt menneskelige potensial og til og med din sosiale harmoni. De hindrer dine relasjoner til andre, forenkler synet ditt om ting, og får deg til å handle med frykt og skepsis i stedet for å legge til rette for åpenhet og kognitiv fleksibilitet.

Disse typene psykiske konstruksjoner er i mange tilfeller det reneste uttrykket for ulogisk tenkning.

Psykologen og nobelprisvinneren, Daniel Kahneman, hevdet at vi alle bruker disse kognitive ressursene. Hensikten deres er å la oss gi raske svar ved å subjektivt filtrere den tilgjengelige informasjonen.

Det er  en måte å forenkle kompleksiteten til miljøet ditt på og lage umiddelbare prognoser i usikkerhetssammenhenger. Bør du stole på den personen? Hvem bør du slå deg sammen med på jobben? Hvilken type informasjon bør du validere? Hvordan bør du reagere i en bestemt situasjon?

Mange av dine svar og handlinger er betinget av ubevisste fordommer som ikke alltid fører deg til den mest vellykkede eller ønskede destinasjonen. La oss ta en nærmere titt på dette.

“Det er ingenting som bedrar oss mer enn vår egen dømmekraft …”

– Leonardo da Vinci –

Par krangler og tenker på fordommene som begrenser ditt velvære

Behovet for å organisere verden i mentale kategorier

Rasisme, sexisme, alderisme, homofobi, fremmedfrykt … Fordommene som begrenser velværet ditt går faktisk utover de kategoriske dimensjonene som vi alle kjenner igjen. De er ubevisste og stereotype mentale arkitekturer som forsterker negative holdninger til mange områder av din egen virkelighet. Spesielt mot grupper av mennesker.

Hvis du vil vite hvorfor du lager og forsterker dem, er det flere forklaringer på dette. Som psykologen, Gordon Allport forklarte i sitt arbeid, The Nature of Prejudice (1954), oppstår fordommer og stereotypier på grunn av normal menneskelig tankegang. Siden vår verden er kompleks og uforutsigbar, må vi organisere den i mentale “kategorier”.

Daniel Kahneman hevdet at vi alle bruker disse heuristikkene (mentale snarveier) for å ta beslutninger på en daglig basis. Disse fordommene er også mediert av moralske og emosjonelle motivasjoner, utdanningen vi fikk, og påvirkningen fra miljøet vårt.

Begrensende fordommer

Å gjenkjenne og deaktivere fordommene som begrenser velværet ditt vil alltid starte med din evne til å bli klar over at du bruker dem. Å for eksempel spørre deg selv hvorfor du forsterker noen tanker om visse mennesker betyr at du allerede gjør fremskritt.

Det er imidlertid også tilrådelig å gjennomgå de negative biasene som du har en tendens til å internalisere. De er som følger:

1. Det ukjente er dårlig (fryktbias)

Denne skjevheten legger grunnlaget for de fleste fordommer. Det er ideen om at det som er annerledes er farlig og det du ikke kjenner er dårlig, og derfor må du forsvare deg selv. Fordommer grunnet frykt former ikke bare rasisme, men også selvforsvarsadferd.

Denne egenskapen definerer de menneskene som alltid foretrekker det kjente dårlige fremfor det ukjente gode og som reagerer med bekymring og til og med forakt for enhver endring eller nyhet. I denne forbindelse utførte James Cook University (Australia) en ekstremt avslørende studie.

Studien hevdet at når vi er nysgjerrige, fantasifulle og åpne for erfaring, reduseres våre fordommer. Det er nøkkelen, å ikke se det som er annerledes som en trussel, men som en læringsmulighet.

Fordommer grunnet frykt for det som er annerledes danner grunnlaget for intoleranse og roten som blokkerer enhver mulighet for endring og menneskelig fremgang.

2. Hvis du ser ut som meg, vil jeg like deg bedre (tilhørighetsbias)

En annen fordom som begrenser ditt velvære er å forstå verden i henhold til dine egne erfaringer og synspunkter. Det betyr at du mener at de som har motsatte synspunkter eller som ikke har gått gjennom det samme som deg, ikke er verdig din tillit eller vennskap.

Tilhørighetsbias antyder at det er mange mennesker som alltid vil vise ubevisste preferanser for de som har egenskaper og erfaringer som ligner deres.

Du vil for eksempel ha en tendens til å se mer positivt på de som har de samme politiske ideene som deg selv, som har studert ved samme universitet, eller som er av samme nasjonalitet.

3. Imaget ditt forteller meg alt (utseende-bias)

Utseende-bias er en klassiker. Hvem har ikke noen gang utvist denne typen oppførsel på et tidspunkt i livet?

Faktisk har de fleste av oss en tendens til å forhåndsdømme folk basert på deres image og måten de kler seg på. Vi vet at det fysiske utseendet alltid betyr noe, men du må være forsiktig. Det er fordi du av og til kan gå i fellen med å begå alvorlige vurderingsfeil som skjerper diskrimineringsvåpnene.

4. Menn og kvinner vil aldri være like (kjønnsbias)

Blant fordommene som begrenser ditt velvære er utvilsomt kjønnsbiaser. Det er ikke nok at samfunnet selv fortsetter å forsterke visse sexistiske ordninger. Du fortsetter ofte å internalisere visse fordommer som begrenser ditt eget potensial fullstendig.

For eksempel bestemmer noen kvinner seg for ikke å velge lederstillinger fordi de tror at denne typen stillinger kun er ment for menn.

5. Fordommer som begrenser ditt velvære (skjønnhetsbias)

Fordommen om makt og skjønnhet er ekstremt relevant i dag. For eksempel tror mange unge mennesker at bare de med visse fysiske egenskaper oppnår suksess. Men hvis det er en virkelig ødeleggende og negativ bias, er det å anta at tynnhet eller skjønnhet åpner dører i alle scenarier.

Fordommene om makt og skjønnhet opprettholdes av lav selvfølelse. Det er en emosjonell skjevhet som begrenser potensialet ditt. Det er fordi du tror at all suksess eller oppnåelse av mål bare kommer fra det fysiske aspektet.

6. Én feil avgjør alt (horneffekten)

Folk er noen ganger virkelig grusomme, både mot seg selv og andre. Ofte må noen bare gjøre én feil for å bli ansett som upålitelig eller verdiløs.

Horneffekten (avledet fra djevelens horn) hevder at noen bare må utvise én dårlig egenskap (selv om dette bare er midlertidig) for at det skal anses å være best å holde seg unna dem. Dessuten kan du også bruke denne typen tro på deg selv. Du trenger bare å gjøre feil eller være feilbarlig i ett aspekt av livet ditt for å tenke at du er en fullstendig katastrofe.

Kvinne som tenker på fordommene som begrenser ditt velvære

7. Når noe går galt, vil alt bli verre (rett linje-bias)

Den siste fordommen på listen vår som begrenser ditt velvære, er å anta at når noe går galt, vil trenden fortsette og alt vil gå på samme måte. Denne typen bias dukker opp i dine daglige opplevelser og situasjoner.

Det er et negativitetsfilter som får deg til å fortvile fordi du forhåndsdømmer at det som starter dårlig ikke kan rettes.

Avslutningsvis kan ingenting være så støyende for potensialet ditt som å bli klar over disse mentale konstruksjonene. Som William James sa, mye av tiden når du tror du tenker, er det du egentlig gjør å omorganisere fordommene dine. Det er ikke det rette å gjøre.

Av denne grunn bør du prøve å deaktivere dem og begynne å resonnere slik du fortjener og trenger.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Allport GW. The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley; 1954.
  • Crawford JT, Brandt MJ. Who is prejudiced, and toward whom? The big five traits and generalized prejudice. Pers Soc Psychol Bull. 2019;45(10):1455-1467. doi:10.1177/0146167219832335
  • Rouse L, Booker K, Stermer SP. Prejudice. In: Goldstein S, Naglieri JA, eds. Encyclopedia of Child Behavior and Development. Boston, MA: Springer; 2011. doi:10.1007/978-0-387-79061-9_2217
  • Ng DX, Lin PKF, Marsh NV, Chan KQ, Ramsay JE. Associations Between Openness Facets, Prejudice, and Tolerance: A Scoping Review With Meta-Analysis. Front Psychol. 2021 Sep 28;12:707652. doi: 10.3389/fpsyg.2021.707652. PMID: 34650474; PMCID: PMC8506218.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.