Gordon Allport: Personlighetspsykologiens far

I tillegg til sin teori om personlighetstrekk, ga Gordon Allport andre viktige bidrag til psykologien.
Gordon Allport: Personlighetspsykologiens far

Skrevet av Sonia Budner

Siste oppdatering: 13 oktober, 2022

Gordon Allport var en psykolog som la grunnlaget for personlighetspsykologi. Hans teori regnes som en av de første humanistiske teoriene fordi den ser på mennesket som et autonomt vesen med fri vilje. Allport hevdet at instinkter og impulser ikke er de eneste tingene som motiverer mennesker. Han mente også at mennesker ikke styres av sin fortid.

Allports arbeid er interessant og tilgjengelig for allmennheten. Han forklarte ting på en enkel måte som alle kan forstå. Folk som ønsker å lære mer om psykologi, bør derfor lese Allports arbeid.

Gordon Allport studerte motivasjon og personlighet. Han etterlot seg en viktig arv og er en virkelig interessant figur innen psykologi.

Gordon Allport: Tidlig liv

Gordon Allport ble født i Indiana, USA i 1897, men hans familie flyttet til Ohio da Gordon fortsatt var et barn. Faren hans var lege og jobbet hjemmefra. Følgelig ble Gordon Allport og hans søsken utsatt for medisinens verden fra en svært tidlig alder. Dette utløste Allports interesse for faget, og spesielt psykologi.

Allport endte imidlertid opp med å studere økonomi og filosofi. Siden han aldri mistet interessen for sosialpsykologi, tok han til slutt sin grad i psykologi fra Harvard University.

Senere i livet reiste han til Wien. Dette var en av de viktigste øyeblikkene i livet hans fordi han møtte Sigmund Freud på denne turen. I motsetning til hva du kanskje tror, ​​var ikke Allport imponert av psykoanalysens far. Som mange humanistiske psykologer, anså Allport Freuds teorier som ganske begrensende.

Gordon Allport.

Arbeidet hans

Etter at han kom tilbake til USA, begynte Allport å jobbe som psykologprofessor. Han jobbet på Harvard University hvor han arbeidet til sin død. I løpet av sin tid ved Harvard sluttet han seg til mange komiteer og ga innovative foredrag. I 1939 ble han valgt som president for American Psychological Association (APA).

Allport publiserte flere bøker. Hans mest kjente er: Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. I løpet av sin levetid mottok Allport mange priser som anerkjente hans arbeid og hans bidrag til psykologen. APA ga ham den prestisjefylte APA-prisen for Distinguished Scientific Contributions to Psychology.

Gordon Allport understreket betydningen av en persons bevisste motivasjoner og tanker. Det førte til at han var interessert i personlighetsutvikling. Allport prøvde å finne en balanse mellom sine populære teorier. Behaviorismen var ufullstendig og overfladisk, mens psykoanalysen var altfor komplisert. Det å møte Freud befestet Allports interesse for å utvikle sin egen teori.

Bidrag til psykologien

Hans mest kjente bidrag er hans teori om personlighetstrekk, noe som innebærer at hvert menneske har hundrevis av egenskaper. Han klassifiserte 4500 ord som definerer en person, og han grupperte dem inn i tre nivåer:

  • Kardinaltrekk: Dette er en persons dominerende egenskaper. De former identitet, følelser og oppførsel.
  • Sentrale trekk: Dette er primære trekk, men de er ikke dominerende. De er iboende hos de fleste, og de utgjør grunnlaget for personlighet og handlinger.
  • Sekundære trekk: Dette er private egenskaper som er spesielle for hver enkelt person. Folk avslører dem ofte bare i fortrolighet og under visse omstendigheter.
Menneskelig profil av tannhjul.

Arven fra Gordon Allport

I tillegg til hans teori om personlighetstrekk, identifiserte Allport genotyper og fenotyper. Han identifiserte de interne og eksterne forhold som motiverer en persons adferd. I hans arbeid Personality: A Psychological Interpretation (1937) definerte han personlighet som: “Den dynamiske organisasjonen innen individet av de psykofysiske systemene som bestemmer hans unike tilpasning til hans miljø”.

Allport understreket også at hver person har en forskjellig personlighet. Han var også interessert i naturens vilje, motivasjon og besluttsomhet. Han understreket at hver enkeltes oppførsel og tanker er produktet av en hel livshistorie. Med andre ord, en persons tanker er frukten av deres fortid og deres nåtid.

Allport fremmet en tverrfaglig bevegelse ved Harvard University, som førte til at skolen skapte the Social Science Division. Allport var også en uttalt kritiker av Freuds psykoanalyse og radikale behaviorisme.

Gordon Allport studerte også fordommer og religion. Han analyserte diskrimineringen mot jøder og afroamerikanere, som han omtalte i sin bok The Nature of Prejudice.

Allport døde 9. oktober 1967. Han etterlot en umiskjennelig arv innen psykologi og regnes som en av pionerene innen humanistisk psykologi.

“Personlighet kan åpne dører, men bare karakter kan holde dem åpne.”

-Elmer G. Leterman-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.
  • Hurtado, C. (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser conductista hoy. Diversitas: perspectivas en psicología2(2), 321-328.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.