Konsepter og kliniske strategier i ACT

I denne artikkelen diskuterer vi vanlige konsepter og kliniske strategier i ACT.
Konsepter og kliniske strategier i ACT

Siste oppdatering: 07 desember, 2019

Acceptance and commitment therapy (ACT) hører til en kategori kalt “tredjegenerasjonsterapi”. Disse behandlingsformene er et avvik fra konvensjonelle psykologiske behandlinger fordi de legger mer vekt på visse aspekter ved mental helse. I ACT er ting som aksept, mindfulness, kognitiv deaktivering, dialektikk, verdier, åndelighet og relasjoner viktige. I dag skal vi diskutere konsepter og kliniske strategier i ACT.

I roten av tredjegenerasjonsterapier finnes ideen om at lidelsen ikke er en del av individet. Individet befinner seg heller i en vanskelig situasjon eller problematiske forhold.

Dermed er ikke konfliktene en del av individet, men kommer fra samhandling med deres nåværende omgivelser (som er påvirket av historisk kontekst i tillegg). De to hovedprinsippene som styrer intervensjoner i tredjegenerasjonsterapi som ACT, er:

 • Aksept. Denne strategien innebærer å radikalt gi slipp på søken etter lykken eller umiddelbart velvære. Nøkkelen er å normalisere ubehag og uro som en del av en normal livserfaring.
 • Aktivering. Ideen er å forfølge dine mål og verdier til tross for ubehag og ulykke. I denne formen for terapi er din suksess målt av dine personlige prestasjoner i stedet for symptomene du har eller ikke har.

Steve Hayes, en professor ved University of Nevada, startet med ACT på 1980-tallet.

Eksperter definerer ACT som en type eksperimentell, behavioristisk og kognitiv psykoterapi basert på relational frame theory (RFT), språkteori og menneskelig kognisjon som en del av radikal behaviorisme. Det omfatter en lang rekke kliniske ressurser som hjelper terapeuter med å veilede pasientene sine til å få aksept og aktivering.

Det finnes mange kliniske strategier i ACT.

Viktige konsepter i ACT

Som vi nevnte ovenfor, er ACT en stor avvikelse fra tidlige terapier, spesielt med tanke på måten du relaterer deg til innholdet i hodet ditt på. En annen avvikelse er avvisningen av konkrete diagnostiske klassifikasjoner. I stedet er det eneste elementet som terapeuter ser på og analyserer individets atferd og funksjon i kontekst. Med dette grunnlaget, kan vi snakke om noen nøkkelkonsepter i ACT:

 • Opplevelsesmessig unngåelse. Dette er unngåelsen av ethvert symptom, følelse eller tanke som gjør at individet føler seg dårlig. Målet med denne unngåelsen er å kontrollere private hendelser, følelser og opplevelser i tillegg til omstendighetene som forårsaker dem. Opplevelsesmessig unngåelse stammer fra å leve i en kultur som setter velvære og lykke over alt annet, selv dine egne verdier. Det er viktig å merke seg at erfaringsmessig unngåelse ikke alltid er patologisk. Det blir patologisk når det begrenser måten individet vil leve livet sitt på.
 • Personlige verdier. Dette er ting som du verdsetter mest i livet ditt. Det er målene du vil nå fordi du tror de vil gjøre deg lykkelig.

Disse to konseptene i ACT setter deg i en ond sirkel. Ettersom du ikke er villig til å lide (erfaringsmessig unngåelse), står du fast i en situasjon som ikke passer med dine personlige verdier. Uansett vil det å holde deg i denne situasjonen holde deg i komfortsonen din.

Kliniske strategier i ACT

Selv om ACT ikke er høyst strukturert, er det første steget vanligvis en funksjonsanalyse av pasienten som vil få behandling. 

Denne analysen lar terapeuten bli kjent med pasientens verdier og forpliktelsen til de verdiene. Fra der kan terapeuten sette behandlingsmålene. De mest representative kliniske ressursene i ACT er:

 • Kreativ håpløshet. Før pasienten kommer til behandling, har de vanligvis prøvd andre alternativer allerede. Problemet er at forsøkene deres ikke har fungert. Faktisk kan disse løsningene noen ganger bli en del av problemet.

Kreativ håpløshet lærer deg at dine forsøkte løsninger på problemet ditt (grubling, drikking, å prøve å kontrollere alt) ikke fungerer og du må se på alternativer.

For å hjelpe pasienter med å sette spørsmålstegn ved disse resultatløse bestrebelsene, bruker terapeuter kvikksand-metaforen. Jo mer du prøver å komme deg ut av sanden, jo lenger ned synker du. Dermed er det mest logiske å strekke kroppen din og få kontakt med sanden. 

 • Verdiorientering. Hjelp pasienten med å klargjøre hva verdiene deres er, og hvilken vei som vil hjelpe dem med å leve ut disse verdiene. Verdier veileder atferd.
 • Kontroll er problemet. Å prøve å kontrollere livet ditt for å unngå lidelse gjør ofte ting verre. Hvis du ber deg selv om å ikke tenke på rosa elefanter, hva skjer da? Jo mer du forsøker å ikke tenke på noe, jo vanskeligere er det å få rosa elefanter ut av hodet. Dermed må du innse at det er bedre å slutte å prøve å kontrollere det ukontrollerbare.
 • Aksept. Når du aksepterer, åpner du deg selv for opplevelsen med å føle. Å takle dine demoner er ikke behagelig, men nødvendig. Det viktigste er selvfølgelig å ikke dømme dem eller vise noen form for mening om ting. La dem være det de er: Følelser, fornemmelser, tanker. Ikke noe annet.

Flere kliniske strategier i ACT

 • Kognitiv defusjon. Dette betyr å lære å koble deg av tankene og følelsene dine. Ingen knytter seg til blodet sitt, avføringen sin eller andre kroppsvæsker, selv om de teknisk sett er en “del av deg”. Så hvorfor burde du være tilknyttet tankene og følelsene dine? Ideen er å komme til den konklusjonen at tankene dine er et produkt av sinnet som kommer fra den levende hjernen din. Dermed er de helt normale.
 • Selvet som en kontekst. Denne strategien involverer å innse at tankene og følelsene dine ikke definerer hvem du er. Én ting er å tenke “jeg må være perfekt på jobb” og en annen ting er å la dette definere deg fullstendig. Du er mye mer enn tankene dine.
 • Forpliktet handling. Å definere mål og forplikte deg til å utføre disse målene til tross for hindringer du møter på veien.
 • Eksponering. Å være fullstendig åpen for de mest smertefulle tankene og følelsene. Å eksponere deg selv betyr å være villig til å oppleve følelsene dine, og vite at de til slutt vil forsvinne.
 • Mindfulness. Til slutt har vi praksisen med mindfulness som en relevant praksis i ACT. Det lar deg endre forholdet mellom tankene, følelsene, minnene og dine verbale reguleringsmønstre som du pleier å dømme som problematiske og prøver å kontrollere.
Det finnes mange kliniske strategier i ACT som hjelper pasienten.

Effektiviteten til ACT

ACT har vist seg effektiv i forskjellige studier og kan brukes i grupper eller individuelt. En av fordelene med ACT er at resultatene fortsetter i løpet av oppfølgningen. Med ACT er det mindre sannsynlighet for at problemene blir kroniske. 

Den eneste ulempen med ACT er hvor vanskelig det er å akseptere negative tanker og følelser i en kontekst som kun verdsetter lykke og tilfredsstillelse.

For å konkludere, lever vi en kultur der det største målet er lykke. Vi ser denne beskjeden overalt. Hvem har ikke hatt et øyeblikk i livet der de er deprimerte, og noen sier “kom igjen, skjerp deg! Livet er for kort!”

Denne velværekulturen gjør det veldig vanskelig å ikke avvise det negative. Nøkkelen er å være konsistent i behandlingen. Du må også holde deg til de kliniske strategiene som terapeuten din anbefaler deg. Litt etter litt vil du bli vant med vanen med radikal aksept og du vil forstå at alle følelser er like gyldige, nødvendige og normale.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Ruiz, M.A., Díaz, M. I., Villalobos, A. (2012). Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales. Desclée De Brouwer, S.A

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.