Kollektiv narsissisme: Et virus som sprer seg

Fenomenet vi kaller "kollektiv narsissisme", refererer til de gruppene som tror de er overlegne andre og demonstrerer det gjennom ydmykelser og hatefulle gester.
Kollektiv narsissisme: Et virus som sprer seg

Siste oppdatering: 11 juli, 2024

Kollektiv narsissisme har forvandlet seg til et virus. Tross alt smitter det og sprer seg lett. Og dette behovet for at en gruppe skal opphøyes på bekostning av andre, er en dynamikk som har skjedd til alle tider. Det har variert i intensitet, og vi har sett det på sitt verste i visse historiske øyeblikk, som i Nazi-Tyskland.

Det uttrykker en viss nostalgi for eksistensen av “en overlegen rase”. Selv om det selvfølgelig ikke nødvendigvis må handle om raser. Enhver gruppe som deler et element av identitet passer. Vi kunne snakke om nasjoner, men også idrettslag eller yrker.

Det har blitt manifestert på en veldig tydelig måte i fotball. Kollektiv narsissisme gjør noen fans mindre ute av stand til å akseptere seier til motstanderen. Det fører også til at de setter i gang store maktdemonstrasjoner, med sanger, høye lyder og malte ansikter som er ment for å skremme motstanderen.

“Narsissisme: Det er ikke så mye om å se på ditt eget speilbilde som det er å tenke at hele verden eksisterer for å reflekteres tilbake på deg.”

– David Levithan –

Det samme gjelder for land og nasjonalistiske følelser. Noen mennesker blir opprørte fordi en annen person ikke liker deres land. De tolererer ikke kritikk av seg selv og ønsker egentlig at deres hjemland skal bli beundret av alle og utmerke seg i alt.

Selvfølgelig vil vi alle føle oss stolte av vårt hjemsted, eller gruppen vi tilhører. Men når det blir til situasjoner som de over, er det ikke lenger en sunn følelse. Før eller senere fører det til intoleranse og vold.

Fra gruppestolthet til kollektiv narsissisme

Hva er forskjellen mellom nasjonal stolthet eller gruppestolthet og kollektiv narsissisme? En person som er infisert av viruset av kollektiv narsissisme er ikke bare stolt av sin gruppe, men de må også vise at de er bedre enn andre. I bakgrunnen ligger det usikkerhet. Derfor søker de bekreftelse på hva de tenker ved å sammenligne seg med andre.

Et fuglhus.

I enhver menneskelig følelse, holdning eller oppførsel der det er en overdrivelse, er det også stor sannsynlighet for at det finnes et nevrotisk symptom. Narsissisme er ikke et unntak. Når det er bygd på individnivå, liker personene å vise seg frem og vise et image av trygghet når de i virkeligheten lider.

Det samme skjer på kollektivt nivå. Det er lettere for kollektiv narsissisme å blomstre i de gruppene hvor det som deles er en svak selvvurdering og en sterk tvil om sin egen prestisje. Det er derfor det de lengter mest etter, er anerkjennelse fra andre. Og ikke bare det, men også nederlag i andres land.

En studie gjennomført ved Universitetet i Warszawa, indikerte at grupper som lider av kollektiv narsissisme generelt sett er sammensatt av individer som har sterke følelser av personlig tilkortkommenhet. Gruppen er et forsøk på å kompensere for denne oppfatningen av tomhet.

Manipulering i narsissistiske grupper

Det vanlige er at grupper med kollektiv narsissisme gir opphav til autoritære ledere – og i mer enn ett tilfelle, totalitære. For tilhengerne gir en uovervinnelig, eller i det minste ekstremt sterk leder, dem sikkerhet. Disse lederne har en tendens til å utnytte situasjonen og opphøyer med makt den antatte “overlegenheten” de har over andre i gruppen.

Kollektiv narsissisme.

Ved University of London ble dette studert, og det ble også konkludert med at disse gruppene har en tendens til å bygge konspirasjonsteorier mot seg. En felles fiende kan være den biten som bidrar til å konsolidere enhetlighet og forening innenfor disse gruppene. Narsissismen får dem til å fantasere om at de blir observert, misunnet og potensielt angrepet av andre.

Aggresjon og hevn begynner å få en annen mening i denne typen gruppe. Å begå voldelige handlinger mot de som ikke tilhører dette kollektive, er nå sett på som “positivt”. Dette skjer spesielt hvis aggresjonen er mot en mulig fiende, konspirator eller en alliert av fienden.

Det samme skjer med hevn, som narsissistiske grupper ikke lenger ser som en irrasjonell og skadelig lidenskap, men heller en legitim rett, basert på det tilsynelatende behovet for å forsvare seg selv.

I motsetning til grupper med kollektiv narsissisme, har grupper som har en sunn følelse av kollektiv stolthet positive, oppbyggende effekter. Denne typen stolthet gir faktisk større samhold og gjensidig tillit.

Gruppen føler ikke behov for å fornekte andre eller tårne ​​over de som er annerledes enn dem. Mens rimelig stolthet er selve grunnlaget for demokratiet, er kollektiv narsissisme grunnlaget for fascismen og en viktig måte det utøver kontroll på.

Bilder gjengitt med tillatelse av Catrin Welz Stein


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.