Intolerante mennesker - 7 vanlige holdninger

Intolerante mennesker - 7 vanlige holdninger
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hvordan ser du på deg selv? Har du noen gang stoppet opp et lite sekund og tenkt på hvordan andre mennesker ser deg? Fordi det er visse vanlige holdninger intolerante mennesker har en tendens til å dele, og det er mulig at du og jeg gjør det også. Har du lyst til å finne det ut?

Det er ikke lett å være virkelig tolerant. Det er derfor vi noen ganger blir overrasket når vi tror at vi er det. Vi jobber ikke alltid med å være tolerante nok til å virkelig kunne kalle oss selv tolerante. Det er som Jaime Balms sier: “du er ikke tolerant hvis du ikke kan tolerere intoleranse.” Så, tolererer du intoleranse?

Tolererer du intoleranse?

Før vi går nærmere inn på det, her er en enkel øvelsesguide foreslått av Pablo Morano, en ekspert på personlig vekst. Denne guiden inneholder en serie med spørsmål som kan gi oss en ekte rangering av hvor vi er på toleranseskalaen. 

Intolerante mennesker vil helst kun høre seg selv

Er du en som avviser ting som er annerledes? Sier du med en gang nei til rare ideer og nytenkning, ser du til og med ned på det? Er du en person som blir irritert når folk med forskjellige meninger ser ut til å ha flere muligheter til å uttrykke dem? Synes du at alle burde tenke likt som deg?

Hvis du svarte ja på et av disse spørsmålene, betyr det at du har et visst nivå av intoleranse. Vi snakker om nivåer fordi i de fleste tilfeller, hvis vi trekker en linje mellom “toleranse” og “intoleranse”, havner vi et sted langs den.

Nå er det sånn, at svarene på disse spørsmålene ikke alle veier like tungt eller indikerer den samme retningen. Vi har alle et visst mål av toleranse eller intoleranse, avhengig av våre omstendigheter og vår personlighet.

“Toleranse er kilden til fred og intoleranse er kilden til urolighet og konflikt.”

-Pierre Bayle-

Holdninger intolerante mennesker har til felles

Uavhengig av andre personlighetstrekk, er det visse holdninger intolerante mennesker ofte har. Det er disposisjoner, alltid knyttet til deres uforanderlige tankemåte. Vi skal nå vektlegge noen av de mest vanlige her…

Fanatisme

Generelt sett, viser en intolerant person fanatisme når han eller hun forsvarer sine oppfatninger og standpunkter. Enten det er en politisk eller religiøs samtale, har de en tendens til å ikke kunne argumentere for eller diskutere ting uten å bringe fram en ekstrem tankegang. De tror at deres måte å se ting på er den eneste måten. De vil faktisk prøve å tvinge sin måte å tenke på over på andre.

Urimelig tankegang

Intolerante mennesker er redd for alt som er annerledes. Det innebærer at de er urimelige i sin tankegang. Det gjør det vanskelig for dem å akseptere at andre mennesker har andre filosofier og perspektiver. Derfor distanserer de seg selv fra alt som ikke harmonerer med deres tenkemåte. De vil ikke akseptere det. Det kan til og med gjøre at de føler engstelse.

Å være en jeg-vet-alt, når man ikke vet alt

Intolerante mennesker føler at de må forsvare seg selv fra mennesker som er annerledes eller som tenker annerledes. Derfor pynter de på, eller finner på ting, og presenterer teorier som fakta og opptrer som om de er kunnskapsrike på emner de egentlig ikke kjenner til. De godtar og lytter ikke til andre meninger utenom sine egne og mener at deres lukkede holdning er berettiget. De kan til og med ty til fornærmelser eller aggresjon hvis de føler seg stengt inn i et hjørne og uten flere argumenter.

Intolerante mennesker argumenterer på sofaen

Deres verden er enkel og mangler dybde

Intolerante mennesker ser på verden som mye enklere enn den faktisk er. Derfor lytter de ikke, så de åpner ikke opp for andre synspunkter eller tenkemåter. Deres verden er svart/hvitt.

Det betyr å tenke ting som “du er enten med meg eller imot meg”, “noe er enten pent eller stygt”, “rett eller galt” uten å innse at det kan være mye grått imellom. De trenger trygghet og sikkerhet, selv om det ikke er ekte.

De holder seg til rutiner

Generelt sett, liker de ingenting som er uventet eller spontant. De holder godt fast ved sine rutiner, ting de kjenner godt og som gir dem ro og trygghet. Uten det vil de bli veldig lett stresset og frustrert.

De har problemer i forhold

Mangelen på empati hos intolerante mennesker kan gi dem seriøse sosiale problemer. De trenger å rette på andre, dominere over og alltid fremholde sitt syn. Derfor omgir de seg ofte med passive mennesker eller personer som mangler selvtillit. Hvis ikke vil deres samspill med andre ende opp som umulig eller altfor komplekst.

De har en tendens til å være ekstremt sjalu

En intolerant person vil ha vanskeligheter med å akseptere andres suksess, fordi den personen alltid vil være på et annet nivå, og som et resultat vil deres nivå være “feil”. Hvis denne personen har en mer åpen og tolerant tankemåte, vil den intolerante personen føle seg urolig. Deres engstelse vil øke, fordi det er uriktig ut i fra deres synspunkt. De kan også føle sjalusi innerst inne.

“Fienden er ikke fundamentalisme, det er intoleranse.”

-Stephen Jay Gould-

Dette er felles holdninger vi ser i intolerante personer, mer hos noen enn hos andre. Identifiserer du deg med noen av disse? Hvis det er sånn, avslutt det idag. Tro oss – du vil bli lykkeligere og livet ditt vil være mer innfriende.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.