Forskjellen på å være veldig følsom og hypersensitiv

Forskjellen på å være veldig følsom og hypersensitiv

Siste oppdatering: 15 september, 2017

Selv om disse to tingene ofte blir oppfattet som om at de er det samme, er det å være veldig følsom og det å være hypersensitiv to veldig forskjellige ting. 

 • Hypersensitivitet er det samme som å være emosjonelt skjør og å ha veldig sarte følelser
 • Å være veldig følsom er en biologisk predisposisjon som gjør det mindre vanskelig å identifisere visse typer følelser.

Et eksempel på en hypersensitiv person, kan være en kollega på jobb som feiltolket en av dine gester. I tillegg til å bli sint og “eksplodere” midt på kontoret, sender de en klage på deg til sjefen din.

Når det kommer til en veldig følsom person, kan et godt eksempel være at, når noe negativt skjer, er en veldig følsom person mest opptatt av den andre personens reaksjon.

woman butterfly reflecting

 Biologi versus følelser

Som jeg nevnte ovenfor, er det å være veldig følsom en biologisk tilbøyelighet. Dette betyr at det egentlig har lite å gjøre med følelsene i seg selv. Like mye som andre biologiske faktorer, er det å være veldig følsom komplisert, og det avhenger i stor grad på ens omgivelser. 

Du kan godt være veldig følsom uten å være hypersensitiv. Hvis du er veldig følsom, kan det være vanskelig å såre følelsene dine hvis du har emosjonelle ferdigheter. Poenget er at veldig sensitive mennesker er i stand til å oppfatte om den andre personens følelsesmessige tilstand er genuin.

Dette gir dem verktøy til å såre andre, hvis det er det de ønsker, men det betyr ikke at det er enkelt å såre dem eller å manipulere følelsene deres. Hvis de har utviklet positive emosjonelle ferdigheter, kan mennesker som er veldig følsomme være et fantastisk støtteapparat for sin familie og sine venner.

En hypersensitiv person er vanligvis blitt hypersensitiv på grunn av sine erfaringer eller sin oppdragelse. Kanskje de for eksempel ikke har hatt den følelsesmessige støtten de har hatt behov for for å gjøre dem sterke og gi dem de ferdighetene som trengs for å stå støtt her i verden, derfor kommer de ofte til å ende opp med å bli veldig påvirket av andre menneskers meninger om dem.

Kjennetegn

Siden det noen ganger kan være forvirrende å forsøke å skille hypersensitive mennesker fra veldig følsomme mennesker, ønsker vi å tilføre noen aspekter og forklare et par av deres unike kjennetegn.

Hypersensitive mennesker: 

 • Er usikre. Dette bunner i at de ikke forstår hvordan de skal skille mellom noen som angriper dem, og noen som kommer med en kommentar som ikke har til intensjon å kritisere noen.
 • For det meste, har de ikke lært seg å takle følelsene sine. Dette gjør at de forblir tause når det kommer til sine egne følelser. Det vil si, helt til det punktet der de ikke klarer å holde det inne lengre, og eksploderer. 
 • Tar i bruk negative verktøy som følelsesmessig utpressing og aggressivitet når de snakker. Dette gjør de for å kunne føle en viss form for overlegenhet.
 • Er veldig lett påvirkelig av det andre sier eller gjør.
 • Har hatt negative opplevelser i barndommen sin og i løpet av tenårene som de ikke har kommet seg over. Disse kan strekke seg fra at foreldrene deres har skilt seg, til at de har blitt overbeskyttet, eller kanskje mobbet eller utsatt for mishandling i hjemmet.
woman crying sad blue

Veldig følsomme mennesker:

 • Har en god evne til å leve seg inn i andres situasjoner. Selv om dette i utgangspunktet kan virke som en bra ting, kan det også forårsake en del forvirring. Denne forvirringen finner sted hvis de ikke har hatt en god og sterk emosjonell utdanning.
 • Kan vokse følelsesmessig fra menneskene rundt dem. Dette skjer som oftest hvis de ikke har lært hvordan de skal involvere seg selv i det som foregår rundt dem. Da får alt dem til å føle seg overveldet.
 • De er veldig intuitive. Både når det er snakk om mennesker, dyr og utstyr, klarer de ikke å gripe tak i og forstå alt med like stor letthet.
 • De foretrekker aktiviteter som kan utføres alene slik som å bedre fokuset på sine mål. Å jobbe med andre kan få dem til å føle seg stresset hvis de ikke ha lært å håndtere deres høye grad av følsomhet.
 • De er veldig observante. Hvis du har en venn som er veldig følsom, kommer han garantert til å være den første til å legge merke til endringer. Enten det er at du har pusset opp, har endret humør eller måten du ser ut på, vil en veldig følsom person alltid legge merke til disse endringene.

Hva de har til felles

En ting som veldig sensitive og hypersensitive mennesker har til felles, er at de begge bør lære seg å være sterkere.

Husk at selv om du ikke kan endre på genetikken din, kan du i hvert fall lære deg ulike ferdigheter som kommer til å hjelpe deg med å bli en bedre person. Selv om hypersensitive mennesker vanligvis har vanskeligheter med å skille mellom visse tonefall og følelser, har de en stor evne til å oppfatte stimuli som de fleste ikke legger merke til.

Noe som kan hjelpe er å rett og slett snakke til menneskene rundt de hypersensitive og veldig følsomme menneskene. Ved å gjøre det, lærer disse menneskene bedre å forstå dem. Hvis det ikke fungerer, er også psykoterapi en rimelig løsning. Gjennom terapi, kan visse handlingsmønster som en virkelig trenger til hverdagslige handlinger, læres på nytt igjen. 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.