Hvordan kan løsningsfokusert terapi hjelpe deg?

Vi kan definere løsningsfokusert terapi som kunsten å finne løsninger på uløselige problemer gjennom vanlig, rutinemessig eller mer tilgjengelig logikk.
Hvordan kan løsningsfokusert terapi hjelpe deg?

Siste oppdatering: 16 april, 2019

Løsningsfokusert terapi lar deg finne løsninger på problemene dine, i stedet for å bare holde på problemene i seg selv. Dermed representerer det den studien av løsninger som har blitt brukt til å løse spesifikke problemer. Denne terapien tar sikte på å utforske alternative løsninger som du kanskje ikke har vurdert for å oppnå gode resultater.

Vi kan definere løsningsfokusert terapi som kunsten å finne løsninger på uløselige problemer gjennom vanlig, rutinemessig eller mer tilgjengelig logikk. I mange tilfeller bruker terapeuter ressurser som kan gå mot all sunn fornuft. Disse ressursene tilbyr tidligere utilgjengelige muligheter fordi de var skjult under stive ordninger.

Løsningsfokusert terapi dikterer at du ikke trenger å vite mye om årsaken til problemene for å løse dem. Pasienter ønsker virkelig å forandre seg og har de rette ressursene til å gjøre det.

Målene med løsningsfokusert terapi

Denne terapien tar sikte på å finne en ny løsning på et problem. Den hjelper enkeltpersoner å bruke rasjonell, logisk og analytisk tenkning for å løse problemer.

Dette oppnås ved å definere eksplisitte behandlingsmål, studere tidligere forsøk på løsninger, lete etter informasjon om unntak (øyeblikk hvor problemet kan oppstå, men ikke gjør det), lete etter alternative løsninger og anvende nye løsninger.

“Som terapeuter har vi en veldig tydelig plikt. Først får vi klarhet i oss selv, og så ser vi etter tegn på klarhet i andre og støtter og forsterker alt som er sunt i dem.”

-Gregory Bateson-

løsningsfokusert terapi

Forutsetningen for løsningsfokusert terapi

Alle problemer har en løsning. Dette er den første forutsetningen for denne tilnærmingen. Mange ganger fokuserer vi på å bruke den samme løsningen på et problem. Husk ordtaket “Mennesket er det eneste dyret som snubler i den samme steinen to ganger”.

Kognitivt, vil det å gå videre og finne forskjellige løsninger eller finne ting som fungerer bedre, ha høye kostnader. Dermed insisterer vi på å anvende de samme strategiene og få lignende resultater.

På den andre siden, hvis du spør en gruppe mennesker etter løsningen på et bestemt problem, vil du sikkert få like mange løsninger som det er mennesker. Dette betyr at det alltid er mer enn én måte å gjøre ting på.

Noen ganger kan disse løsningene virke uortodokse, uformelle eller kanskje ikke engang ha et direkte forhold til problemet. Derfor kan folk med et lignende problem komme opp med ulike løsninger. Derfor er ikke interessen i problemet, men heller løsningen.

Det viktigste er å finne det som virker

Hovedvekten ligger i å identifisere hva som fungerer for å forsterke disse løsnings-sekvensene. Således fokuserer denne terapiprosessen på løsninger som allerede er forsøkt, samt unntakene (øyeblikkene hvor problemet forventes å oppstå, men ikke gjør det).

Løsningsfokusert terapi fokuserer på nåværende problemer, ikke tidligere eller fremtidige. Du og terapeuten din analyserer problemene du opplever nå. Ved å analysere opprinnelsen til disse problemene kan du inspirere deg selv til å handle.

Også, alle har de nødvendige elementene og ferdighetene til å løse problemene sine. Du trenger ikke å samle opp noe du ikke allerede har. Alt du prøvde, men som ikke endte opp med å løse problemet, blir ikke sett som en feil, men en mulighet til å lære og forbedre seg.

“Det som trenger fokusert oppmerksomhet er ikke problemet, men løsningen.”

-Nardone-

tannhjul

Du er ansvarlig for å gjøre endringer

Pasienten er den som må anvende disse løsningene. Derfor er det deres ansvar å prøve igjen og igjen til de løser problemet. Terapeuten vil ikke forandre personens virkelighet, men vil foreslå, gripe inn og forsøke å hjelpe dem med å forandre sin egen situasjon.

I tillegg hjelper terapeuten pasienter med å analysere situasjonen i en sammenheng med bestemte interaksjoner. Dermed vil en endring i en person mobilisere resten av systemets medlemmer. Derfor må man kontakte de forskjellige personene som er involvert i problemet.

Det terapeutiske forholdet involverer respekt og likestillingTerapeuter adopterer en holdning av forventning. Respekt oppstår i følelsen av å observere og analysere løsningene på problemet og bruke felles språk i et forhold basert på dialog.

Terapeuten er ikke en ekspert som må tilby en løsning. Terapeuten er bare en akkompagnatør. I denne sammenhengen virker terapi som en kommunikativ prosess. Dette betyr at det dreier seg om en dialog der pasienten og terapeuten undersøker løsningene på problemet.

Løsningsfokusert terapi har blitt brukt på forskjellige områder. Det viser seg å være effektivt, spesielt i de områdene hvor repeterende mønstre av atferd utgjør et problem for individet og motstår tradisjonelle inngrep.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.