Hva er årsakene til kjønnsforskjeller?

Likestilling og kjønnsforskjeller er et viktig og ofte diskutert tema. I dag vil vi se på de ulike årsakene til sistnevnte.
Hva er årsakene til kjønnsforskjeller?
Judith Francisco

Skrevet og verifisert av psykologen Judith Francisco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Kjønnsforskjeller er et sosialt og kulturelt fenomen der det forekommer diskriminering av mennesker på grunn av kjønn. I hovedsak dreier dette seg om menn og kvinner. Dette fenomenet har store effekter. Vi kan føle dets innflytelse på forskjellige områder: arbeidsplassen, sosialt liv, familieliv osv. Men hva er egentlig årsakene til kjønnsforskjeller?

For eksempel, på sosialt nivå, kan det virke som om kvinner er underordnet ektemenn eller fedre. Økonomisk sett fortsetter kvinner å få lavere lønn enn menn i samme stillinger (lønnsforskjell). Når det gjelder husarbeid og oppdragelse av barn, anser de fleste fremdeles at disse oppgavene skal være mer knyttet til kvinner enn menn. Og listen bare fortsetter og fortsetter. Disse er alle eksempler på kjønnsforskjeller.

Når du står ovenfor en slik liste, gir feminisme eller kjønnsperspektiv deg muligheten til å se verden fra et annet perspektiv. Allikevel kan denne endringen i perspektiv få deg til å føle ubehag eller forvirring. Det er derfor målet med denne artikkelen er å tilby en form for klarhet i tankene dine. Dermed vil du kunne forholde deg til og posisjonere deg med mer likhet i verden.

Dersom vi vil tilby klarhet rundt årsakene til kjønnsforskjeller, må vi begynne på begynnelsen. Hva referer vi til med ordet “kjønn” når det gjelder kjønnsforskjeller? Hva er det vi ønsker å si med et så bredt konsept?

For å forstå årsakene til kjønnsforskjeller må vi først forstå konseptet kjønn.

Hva er kjønn og hvordan er det strukturert?

Kjønn kan brytes ned i tre ulike perspektiver:

  • Den sosiokulturelle sfæren: Fra dette perspektivet er kjønn et system av sosial organisering som gir større makt og flere privilegier til menn. En rekke oppfatninger som legitimerer og opprettholder denne sosiale strukturen, støtter den. Verdier, skikker, tradisjoner og stereotyper, sammen med lover, styrer dens sosiale organisasjonsmodell.
  • Relasjons-sfæren: Kjønn er en dynamisk prosess for representasjon. Det er en representasjon av hva det betyr å være enten mann eller kvinne i dagligdagse situasjoner. I sin tur, påvirker dette hvordan menn og kvinner oppfører seg, så vel som hvordan de blir behandlet.
  • Personlig sfære: På dette nivået er kjønn et aspekt som også påvirker identitet og personlige holdninger. Det er her et sett av forventninger, interesser, fantasier og tro. Disse er igjen knyttet til mer eller mindre akseptable modeller av hva det betyr å være en maskulin mann eller en feminin kvinne.

Kjønn uttrykkes på ulike måter avhengig av kultur og samfunn. Graden av undertrykkelse av kvinner varierer også over tid og geografiske områder. Likevel er det ikke lett å finne en kultur der kvinner har flere politiske og sosiale fordeler enn menn. Vi kan se denne forskjellen eller ubalansen i kjønn reflektert i det høye nivået av vold rettet mot kvinner. Dette inkluderer seksuelt misbruk, bortføringer, voldtekter, mishandling, kjønnsbasert vold og seksuell trakassering.

Patriarki og årsakene til kjønnsforskjeller

Navnet samfunnet gir til den nåværende sosiale orden er “patriarki”. Denne sosiale ordenen etablerer kjønn som et middel for å tilordne bestemte aktiviteter, funksjoner, relasjoner og krefter til hver person. Dette strukturerte nettverket av krefter, hierarkier og verdier gir oss modeller av maskulinitet og femininitet som er universelle og motsatt til hverandre.

Vi antar at kvinner naturlig er bedre egnet for oppdragelse og å gi omsorg til familien. Menn, derimot, er naturlig bedre på ledelse og regjering. Demonteringen av denne tankegangen, som fungerer som sosiale mandater, er et av hovedmålene til feminisme, og de vil også forstå og deretter fjerne årsakene til kjønnsforskjeller.

En illustrasjon av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, som også påvirkes av årsakene til kjønnsforskjeller.

Sosiale imperativer og årsakene til kjønnsforskjeller

Visse sosiale mandater, eller imperativer, opprettholder patriarkatet. Disse er svært forskjellige for menn og kvinner. Noen av imperativene til begrepet “kvinne” er:

  • Kvinner er omsorgsgivere og er ansvarlig for andres tilfredsstillelse. Deres verdi ligger i deres evne til å dedikere seg til andre og å tjene dem. Å ta vare på andre mennesker og ha ansvar for dem er en sentral viktighet i deres liv.
  • Predisposisjon for kjærlighet. Dette er basert på ideen om at kvinner kun kan være fullstendige personer når de “tilhører” noen andre.
  • Moderskap som en nødvendighet for identitet. Kvinner er kun lykkelige og fornøyde med seg selv når de blir/er mødre.
  • Kvinner må være vakre og “ønskelige”. Skjønnhet gjør kvinner synlige og sosialt aksepterte. Det gjør kvinner til gjenstander som menn kan nyte.

På motsatt side har vi her noen av imperativene til begrepet “menn”:

  • Maskulinitetens kilde er kraft og makt. Med andre ord måler vi maskulinitet basert på suksess, overlegenhet over andre, konkurranseevne, status osv.
  • Mannlighet krever aggresjon og dristighet. Med andre ord, uttrykker menn det gjennom styrke, mot, risikotaking og evne til å beskytte seg selv og bruke vold som en måte å løse konflikter på.
  • Menn viser maskulinitet ved evnen til å føle seg rolige og stoiske, ved selvtillit og selvforsyning, og ved å gjemme sine emosjoner og følelser. I tillegg innebærer maskulinitet styrke, mye selvsikkerhet, og å ha tro på seg selv. Menn kan ikke tillate seg å føle frykt. Hvis de gjør det, må de bare komme seg over det.

Hva kan vi gjøre for å endre disse kjønnsforskjellene?

Etter alt vi har beskrevet ovenfor, må vi stille oss et logisk spørsmål. Er vår nåværende livsstil tilstrekkelig når det gjelder mønstrene av kjønnsforskjeller? På samme måte, dersom alt dette plager oss, er det nå på tide å bidra aktivt i å forsøke å endre den nåværende situasjonen. Over tid har folk vært i stand til å konkludere med at for å bli kvitt disse kjønnsforskjellene, er det visse taktikker vi burde prøve. Disse taktikkene vil avhenge av om du er en mann eller en kvinne.

Det finnes ulike taktikker man kan prøve for å bekjempe årsakene til kjønnsforskjeller.

Kvinner har både et ansvar og en rett til å søke ensomhet og å ta vare på seg selv for å endre disse mønstrene. Søket etter et «personlig rom» (når det gjelder hobbyer, smak, osv.) er også en form for motstand mot disse samfunnsmessige kravene. Så, i henhold til dette konseptet, fremmer en linje av handling for feminisme kvinners selvstyre.

Når det gjelder menn, ligger deres sti i retningen av utdanning og effektene av delt ansvar. Maskulinitet er ikke uforenelig med å uttrykke og å anerkjenne både sine egne og andres følelser. Det er heller ikke uforenelig med å ta ansvar for, vise empati for og ta vare på andre menneskers behov. Disse ideene har en tendens til å være fraværende i de primære sosialiseringsprosessene (barndom). Vi bør imidlertid inkludere disse ideene i skolen og utdanning generelt. Dette er en viktig strategi for sosial endring.

Vi håper denne artikkelen har vist deg noen av årsakene til kjønnsforskjeller, og viktigere, vist deg at det er ting du kan gjøre for å hjelpe til med å belyse og endre den sosiale situasjonen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.