Samarbeidsoppdragelse: En ny modell for å oppdra barn

Samarbeidsoppdragelse: En ny modell for å oppdra barn
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Samarbeidsoppdragelse er en ny familiemodell der det er to foreldre som uten noen form for romantisk eller seksuelt forhold, kommer sammen for å oppfylle et grunnleggende, men spesielt livsønske: å få et barn. De har begge ansvar for barnets oppdragelse, utdanning og grunnleggende behov. Og begge deltar i et kjærlig forhold til barnet.

Ideen kan være sjokkerende for noen. Andre kan si at samarbeidsoppdragelse ikke er veldig annerledes fra tradisjonelle forhold hvor foreldrene har et romantisk partnerskap, spesielt ekteskap. Vi har imidlertid grunn til å stille spørsmål til disse tradisjonelle måtene å tenke på.

Hva er så samarbeidsoppdragelse?

På noen måter har samarbeidsoppdragelse eksistert i lang tid. For eksempel, når et par skiller seg og begynner å snakke om lovlig forvaring, blir de delte foreldre. De må oppdra barnet sitt sammen, men de deler ikke lenger noen annen tilknytning til hverandre enn barna sine.

Samarbeidsoppdragelse er en ny måte å være foreldre på, uten å ha noen annen tilknytning til hverandre enn ønsket om å oppdra et barn og gjøre det barnet lykkelig.

På den andre siden er det flere bevis for at den tradisjonelle familiemodellen har endret seg. Vi har nå enslige foreldre, mennesker som bevisst velger å oppdra et barn alene. Vi har mennesker av samme kjønn som blir foreldre gjennom kunstig befruktning, adopsjon eller surrogater.

Den nyeste modellen inneholder spesialiserte nettsteder for samarbeidsoppdragelse. Komplett fremmede møtes og ved hjelp av kunstig befruktning kan de dele eventyret med å oppdra et barn separat, men sammen. De kan inngå avtaler, dele oppgaver, tid og ansvar likt for å gi barnet et så godt liv som mulig.

Del-foreldre og behovet for å være foreldre

Vi vet at samfunnet har endret seg. Imidlertid kommer noen ganger mer likestilling mellom kjønnene med nye utfordringer. En av disse er at mange kvinner venter lengre med å få barn. Når de så føler seg personlig og økonomisk forberedt på å være mødre, mangler mange en partner.

Nettsted for samarbeidsoppdragelse setter dem i kontakt med folk som har samme ønske. For eksempel kan en kvinne kontakte en annen person gjennom et spesialisert nettsted eller senter for samarbeidsoppdragelse. Da kunne hun for eksempel få muligheten til å møte et homoseksuelt par som også ønsker å få barn.

Etter å ha blitt kjent med dem og funnet felles grunnlag, kan de se om de har verdier, drømmer og tro til felles. I så fall kan de gå videre og bli en familie, og gi en ny form til familiemodellen.

Samarbeidsoppdragelsens mål

Kvaliteten på forholdet mellom foreldrene er det som garanterer et barns trivsel i alle aspekter. Og dette er noe del-foreldre bryr seg om. Ofte forårsaker et pars krangling ved separasjon eller skilsmisse konsekvenser som ikke er bra for noen, spesielt barnet og hans eller hennes mentale og følelsesmessige helse.

Hvis foreldrene kommer sammen med kun ett mål for øyet, å få barn og oppdra ham eller henne, skaper dette et spesielt forhold. Det er basert på vennskap, med en felles idé om å alltid gjøre det beste for barnet.

Mange vil si at i dagens verden har vi alle slags nye ideer, men ikke alle er gode. Å få et barn, altså bringe et liv til denne verden og ta ansvar for det, er ikke bare et innfall, det er en integrert del av livet for mange mennesker. Derfor ser vi etter fordelaktige, men også trygge måter å oppfylle vårt ultimate mål på: Barnets velferd.

Prinsippene for sunn samarbeidsoppdragelse

Et ideelt samarbeidsoppdragelse-forhold har følgende karakteristikker:

  • Muntlige og juridiske avtaler mellom begge foreldre.
  • Et godt forhold mellom begge del-foreldre. Høyt samarbeids- og kommunikasjonsnivå.
  • Klarhet på hvem som er ansvarlig for hva i hvert trinn av barnets liv, hvert behov, problem etc.
  • God holdning når det kommer til å inngå avtaler og problemløsning. Del-foreldre ser hverandre som ansvarlige og troverdige mennesker.
  • Avtaler om hvordan å oppdra og skolere barnet.
  • Geografisk nærhet.
  • Harmoni i familiekretsen. At barnet føler seg forstått og at det ikke har noe å si for dem hvilken av foreldrene de går til hvis de trenger noe.
  • At barnet er prioritet nummer én til enhver tid og under alle omstendigheter.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.