Hvordan kan man holde en gruppe forent?

Disse nøklene vil være til stor hjelp for deg hvis du må holde en gruppe forent. Prøv dem ut for å finne ut hvor mye de kommer til å påvirke laget ditt på en positiv måte. Er du klar?
Hvordan kan man holde en gruppe forent?
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 23 januar, 2019

Arbeidsgrupper jobber vanligvis med klare og definerte mål for å oppnå det de ønsker å oppnå. Vanligvis setter lederen disse målene og gruppen følger en struktur. Om man når dem vil imidlertid avhenge av lagets etablerte nivå av samarbeid. På grunn av dette er det å holde en gruppe forent avgjørende for ethvert prosjekt.

Det finnes mange forskjellige motivasjonsstrategier som en leder kan bruke for å oppnå dette målet. Lederen må først og fremst fremme tillit og samarbeid blant arbeiderne. Dette vil tillate arbeiderne å utføre oppgavene sine mer effektivt. De kommer også til å føle seg mer komfortable, selvsikre og verdsatte på jobb.

Her kommer vi til å forklare en rekke grunnleggende nøkler for ledere som vil holde medlemmene i en gruppe forent. La oss ta en titt!

1. Sett et godt eksempel

Dette aspektet er viktig. Lederen må kontinuerlig påvirke lagets miljø og må være oppmerksom på at det å være i dårlig humør ikke vil motivere medlemmene av laget.

I tillegg må lederen eksemplifisere ansvar, innsats og selvsikkerhet. Først da kan de kreve at arbeiderne oppfører seg på samme måte.

Hvordan holde en gruppe forent

2. Lytt til gruppemedlemmene dine

Det er umulig å kunne utvikle et prosjekt eller opprettholde lojale kunder hvis de ansatte ikke er fornøyde med jobben sin. For å oppnå dette må lederen lytte nøye til gruppemedlemmene. Lederen må forstå deres problemer og bekymringer samtidig som de holder seg empatiske.

3. Invester i deg selv

Kunnskap er alltid en gunstig investering. Derfor må lederen ta hensyn til treningen sin og passe på å perfeksjonere sine ferdigheter. I denne forstand kan du bruke timer, workshops, seminarer, osv. Ledere bør vise interesse og passe på å danne relasjoner med andre, samt å bruke forskjellige typer motivasjonsteknikker.

4. Tilby tilbakemeldinger

Anerkjennelse og konstruktiv kritikk vil alltid la ansatte lære og utføre oppgavene deres bedre i fremtiden. Dette kommer til å være en viktig faktor for å holde en gruppe forent og la hvert medlem være oppmerksom på resultatene sine.

5. Lag et godt arbeidsmiljø

Gode arbeidsforhold har direkte innflytelse på menneskers produktivitet og trivsel. Derfor er det viktig å investere i et hyggelig miljø og gode fasiliteter som gode klimaanlegg. På denne måten vil ansatte bli lykkeligere og mer motiverte.

6. Sett utfordrende, men oppnåelige mål

Dette vil bidra til å holde arbeiderne motiverte og få dem til å føle seg fullt oppnådde når de når et mål. 

Det er viktig å sette gruppens mål for å oppnå maksimal ytelse. Disse målene skal kunne oppnås, men må kreve innsats for det. Vi må være oppmerksomme på gruppens grenser og vite hva hvert medlem er i stand til.

Hvordan holde en gruppe forent

7. Invester i gruppens utvikling

Ting som lønn, en fleksibel tidsplan eller forfremmelsespotensiale vil gjøre at de ansatte føler seg verdsatte. Som et resultat vil de bidra til å holde gruppene forent.

8. Sett klare mål for å holde en gruppe forent

Etablering av mål er knyttet til måten oppgaver er utført på. Målet er hovedkilden til motivasjon. Dermed gir det å sette klare og konkrete mål større produksjon og derfor bedre lagprestasjon.

9. Tren folk i gruppen

Å involvere de ulike gruppemedlemmene og favorisere en riktig utveksling av kunnskap, ideer og meninger er noen av de viktigste aspektene når det kommer til å holde en gruppe forent.

Dette vil hjelpe hvert gruppemedlem med å føle seg verdsatt og klar over betydningen deres i gruppen. I tillegg tillater det at relasjoner mellom gruppemedlemmer blir mer solide.

10. Gi riktig støtte

Når måten vi må utføre arbeidsoppgaver på forandres, innebærer dette generelt sett at gruppen må lære nye ferdigheter for å kunne forstå og tolke hvordan man fullfører oppgaven.

Gruppelederen må gi de ansatte muligheten til å utvikle seg. Dermed vil de kunne eksperimentere med nye tilnærminger for å nå de nye målene som har blitt presentert.

11. Gjør selskapets visjon tydelig

Å utvikle, definere, artikulere og kommunisere selskapets visjon er relativt enkelt. Den store utfordringen er å inspirere andre til å følge den. For å oppmuntre laget sitt må en gruppeleder ha en enkel, klar og relevant visjon av veien videre. I tillegg må de også være pålitelige og troverdige.

Hvordan holde en gruppe forent

12. Vis takknemlighet for alle gruppemedlemmer

Alle trenger å bli verdsatt, og gruppemedlemmer er ikke noe unntak. De trenger å vite at lederen deres har en personlig interesse i hver av dem og at de tar ansvar og er forpliktet til dem. Å gjenkjenne hvert enkelt medlems positive egenskaper viser at de er verdsatt og øker også motivasjonen deres.

For å konkludere vil disse nøklene være til stor hjelp for deg hvis du må holde en gruppe forent. Prøv dem ut for å finne ut hvor mye de kommer til å påvirke laget ditt på en positiv måte. Er du klar?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.