Vil du ha motiverte kollegaer? Unngå disse frasene

Vil du ha motiverte kollegaer? Unngå disse frasene

Siste oppdatering: 01 oktober, 2017

Paul G. Thomas sa en gang at en skulle “hjelpe andre til å bli motiverte mennesker ved å guide dem til sitt eget kraftsenter.” Men hvordan kan vi egentlig gjøre dette, og hvilke steg bør vi absolutt unngå?

Spesialister i motivasjon og bedriftslederskap har studert effektene av visse talemåter, faser og strategier som omhandler motivasjon. Visse fraser kan enten motivere eller demotivere mennesker.

Motivasjon er ikke bare helt nødvendig på et nivå der det skal jobbes: det trengs faktisk i alle faser og alle prosjekter gjennom hele livet ditt. Det er viktig å tenke over måten du snakker på og måten du gir mennesker råd når de allerede er motiverte.

“Livet er 10 % hva som skjer med deg og 90 % hvordan du reagerer på hva som skjer med deg.”

-Charles Swindoll-

Fraser du aldri bør si til en person som allerede er motivert

Hvis du ikke liker å bli behandlet på en viss måte, må du også huske på at du ikke skal behandle andre på den måten heller. Så, hvis du blir presentert noen av disse frasene og vet at det vil gjøre slik at du kom til å føle deg dårlig, bør du spørre deg selv hvorfor du selv gjør dette mot andre. Respekter andre, uavhengig av om du er enig eller ikke.

  • Du gjør ingenting helt riktig. Hvis målet ditt er å være skyld i at en person eller en ansatt får en dårligere selvfølelse, er dette frasen du må bruke for å oppnå det. Så bruk aldri denne setningen til noen, særlig ikke barn, fordi den angriper deres sikkerhet, deres autonomi og deres kapasitet for å utvikle seg på en adekvat måte.
svare pa indre kritisme
  • Du burde være takknemlig for at jeg lar deg jobbe her. En ansatts lønn tjener han eller hun med en ærlig innsats, med mot og med erfaring. Det er et fullstendig fornuftig og bilateralt forhold. Dette konseptet bør heller aldri brukes i andre sosiale grupper, familier eller hvilket som helst annet miljø der det er en person som har makt over en annen.
  • Det er ditt problem. Er en annen bannlyst frase for en god leder. På et lag, enten det er i arbeidslivet det gjelder, i studentlivet eller i en annen form for samarbeidsgruppe, er det slik at problemer løses i grupper. En bør aldri vende ryggen til bekymringene til noen av medlemmene som er med på å danne helheten. Empati og kommunikasjon er en absolutt nødvendighet her.
  • Det er det jeg betaler deg for. En vanlig frase som aldri bør brukes. I en tid der samarbeid er verdsatt mer og plikter og ansvar blir delt, er det å si slike ting ekstremt kontraproduktivt.
  • Det bør gjøres på denne måten fordi det er slik det alltid har blitt gjort her. Vi bor i en verden som stadig er i endring. Det som en gang var det gjeldende dogmet, er nå ansett for å være uproduktivt. Så, oppmuntre alle til å vise kreativitet og vilje til nyskaping.
sjef kritiserer ansatte
  • Jeg betaler deg da ikke for å tenke. Hvis en ansatt ikke er betalt for å tenke, hvorfor vil du egentlig ha dem der? Å ikke sette pris på og fremme evnene til en person, står i et diametralt motsetningsforhold til suksess i ethvert prosjekt, enten det er på jobb eller i livet generelt. Vi har alle noe interessant og verdifullt å bidra med.
  • Ikke ta med deg problemene dine på jobb. Mennesket har fremdeles ikke anledning til å dele seg selv i to. Enhver ansatt eller enhver person som har problemer av noe slag, har alltid disse problemene med seg. I stedet for å avvise, må man ha medfølelse med det individet som føler seg ille til mote, og bidra til at de kommer over den vanskelige situasjonen de er i. Sannsynligheten er stor for at det vil være positivt for deres evne til å gjøre jobben sin.
  • Det er jeg som er sjefen her. Dette er en annen frase som vi alle har hørt en eller annen gang på arbeidsplassen vår, i et gruppeprosjekt eller selv hjemme hos oss selv. I tillegg må det sies å være en stor feil fordi når det er slik at du deler på ansvaret er det mer produktivt og verdifullt for alle, for da føler en seg mer som en del av laget og da er det større sannsynlighet for at hver og en på laget bidrar så godt de kan.

“Hva enn en manns sinn kan oppfatte og tro, kan også oppnås.”

-Napoleon Hill-

Disse frasene kommer aldri til å ha en motiverende effekt. Å bruke empati og å behandle andre med rettferdighet er mye mer produktivt og en mye mer akseptert måte å handle på.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.