Hvordan forholde seg til en autistisk person?

Oppdag hvordan du kan forholde deg til en autistisk person i denne artikkelen!
Hvordan forholde seg til en autistisk person?

Siste oppdatering: 19 mai, 2020

Når du tenker på et barn med autisme, kan du tenke deg et barn som er tapt i sin egen verden og ikke leker med eller snakker med noen. De ignorerer resten av verden, inkludert foreldrene og sine nærmeste slektninger. Derfor er det så viktig å vite hvordan man forholder seg til en autistisk person.

Autisme er en generalisert utviklingsforstyrrelse som rammer mennesker gjennom livet og manifesterer seg før de fyller tre år. DSM-5 uttaler at autisme er preget av kommunikasjonsmessige og sosiale interaksjonsmangler, atferdsmønsterendringer og begrensede, repeterende og stereotype interesser.

Forklar følelsene dine

Personer med autismespekterforstyrrelse (ASF) lider av det som kalles mental blindhet. Mental blindhet er et begrep som refererer til manglende evne til å tilskrive mentale tilstander til seg selv og andre. Dette er nært knyttet til mangel på empati. Autistiske mennesker kan med andre ord ikke lese følelser og heller ikke vite hvordan de skal uttrykke sine egne.

Derfor er tålmodighet og forståelse nøkkelen når det gjelder å forholde seg til en autistisk person. For å omgås dem er det viktig å forklare dem hvordan du føler deg og dele årsakene bak følelsene dine. Hvis du er i stand til å etablere en god forbindelse med det autistiske barnet eller voksne, kan introversjonen deres og mangelen på sosial gjensidighet og følelsesmessige responser avta til fordel for dette samspillet.

En person som prøver å forholde seg til en autistisk person.

Tilpass sosiale regler til verdiene deres

Autistiske mennesker har ofte en sterk rettferdighetsfølelse som de til og med kan ta til det ekstreme. Tenk deg for eksempel at en autistisk tenåring drar på konsert for å se favorittsangeren sin, men det er en lang kø for å komme inn i salen.

Dette barnet kan tro at de faktisk er foran i køen i stedet for bakerst til tross for at de har kommet sist, fordi de er sangerens største fan. Overbevisningen deres kunne fått dem til å snike i køen. Men vi må huske på at det for dette barnet er ikke handler om å snike i køen, men heller å gjøre det som er rettferdig.

Derfor må personen som er med dem være tålmodig og forklare at når du kommer et sted, må du stå bakerst i køen. Å forklare hvordan denne sosiale regelen stemmer overens med verdiene deres, kan hjelpe.

Å forholde seg til en autistisk person: Gjør gradvise endringer

Et annet kjennetegn ved autistiske mennesker er bekymringen deres for å bevare miljøet slik det er. På grunn av overfølsomheten deres for endring, kan de være ukomfortable med endringer som andre mennesker anser som uviktige eller veldig subtile. For eksempel kan de føle ubehag hvis du åpner gardinene eller hvis de ser at favorittstolen deres ble flyttet noen centimeter til høyre.

Å introdusere eller forklare disse små endringene i miljøet er helt grunnleggende. Hvis du ikke advarer dem eller ber om “tillatelse” for nevnte endringer, kan de overreagere og til og med skade seg selv.

Respekter rutinen deres

Overfølsomhet er nært knyttet til viktigheten av rutine for autistiske personer. Faktisk er rutiner avgjørende aspekter av livet deres. Uten rutiner har de en tendens til å ha det vanskeligere når det gjelder sosiale interaksjoner. Derfor, når du samhandler med en autistisk person, må du huske vanene deres. Respekter tiden deres, plassen deres og måten deres å gjøre ting på.

Å forholde seg til en autistisk person: Ta hensyn til evnene deres

Rundt 60 prosent av personer med autisme har en IQ under 50, noe som viser et betydelig intellektuelt underskudd. Imidlertid er det også sant at disse barna får bedre resultater på prøver som måler manipulerende eller visuelle / romlige ferdigheter, så vel som de som vurderer automatisk minne.

En autistisk gutt sammen med en kvinne.

Ikke hindre egenstimuleringen deres

Egenstimulerende atferd (repetitiv og stereotyp) er karakteristisk for ASF. Noen eksempler på nevnte atferder er å vugge fra side til side, klappe, snu på gjenstander, alltid bruke de samme klærne, besettelse om et spesifikt tema eller å gjenta ord de har hørt.

Denne atferden tjener til å gi barnet sensorisk eller kinestetisk tilbakemelding, er vedvarende og forverres vanligvis over tid. Men vær forsiktig. For å forholde deg til en autistisk person på riktig måte må du huske at å forstyrre et øyeblikk av automatisme kan være kontraproduktivt. Dermed er det best å systematisk ignorere denne atferden eller forsterke andre typer atferd som motiverer barnet.

Som du kan se, er det å forstå denne lidelsen bedre det første steget for de som ønsker å etablere en forbindelse med autistiske mennesker.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.