Hvordan et rykte sprer seg

Rykter kan ødelegge omdømmet til mennesker fullstendig, bringe vanry over noen og undergrave moral, og slik blir spredning av dem blir ofte brukt som et propagandaverktøy. Hvis du er på vakt, så kan du oppdage dem effektivt.
Hvordan et rykte sprer seg

Siste oppdatering: 09 september, 2020

Et rykte er et sosialt fenomen som trenger minst en person for å skape og spre det, så vel som mange andre for å modifisere og spre det videre. Det er viktig å vite hvordan et rykte sprer seg for å unngå dem.

Mange av samtalene vi har daglig er fulle av rykter. Det ubegrunnede ryktet fordyper seg i samfunnet. Faktisk skyldes dens flyktige kvalitet en tendens til å gjemme seg bak masken av ekte informasjon.

Derfor er troverdigheten til rykter ofte tvilsomme, eller rettere sagt, kan ikke bevises. Typisk blir rykter generert og spredt gjennom jungeltelegrafen. Det er imidlertid sant at de noen ganger kan spre seg gjennom media.

Ryktene oppstår vanligvis for å påvirke tankene eller atferden til mennesker med et bestemt formål. Selv om du ikke kan bevise dets sannhet til å begynne med, så tar det ikke lang tid før det sprer seg. I alle fall skyldes det at ryktene pleier å være sjokkerende eller kontroversielle.

For eksempel kan et stort selskap starte rykter om den økonomiske situasjonen til en annen konkurrent. Dette vil igjen skape manglende tillit hos kunder og arbeidere. Dermed vil det skape et fiendtlig arbeidsmiljø og derfor skade konkurrenten.

“Vi må understreke at etter hvert som ny teknologi oppstår, sprer ryktene seg som en skogbrann gjennom sosiale medier.”

En kvinne som hvisker til en annen kvinne

Kjennetegn på et rykte

Før vi ser nærmere på hvordan et rykte sprer seg, så forklarer vi hovedkjennetegnene. Ved å gjøre det, så vil du kunne forstå dette fenomenet og alt det innebærer tilstrekkelig.

Offentlig interesse

Hvert rykte må ha en viss grad av offentlig interesse, ellers er det ingen som gidder å formidle det og heller ikke kaste bort tiden sin på å lytte til det. Dermed vil det snart bli glemt.

For å oppnå større innvirkning, må budskapet være kort, enkelt og relevant for mottakeren. Dette konseptet er nøkkelen til å forstå hvordan et rykte sprer seg.

Målet er å overbevise

Målet med et rykte er at folk skal akseptere det som en forklaring. Målet er å overbevise. Derfor er hovedformålet at folk skal tro på det. Personen som starter eller sprer ryktet videre forsvarer dets nøyaktighet. Av denne grunn krever de tillit til dets sannferdighet.

På den annen side tilskrives den opprinnelige kilden til ryktet vanligvis til noen som er viktige for å få det til å virke så sannferdig som mulig.

“Å spre et rykte er å dele en tro, en påstand fra noen som virker eller later som om de er et vitne.”

Informasjonen er ikke bekreftet

Som vi sa før, så er ikke informasjonen i et rykte bekreftet. Derfor nøyer vi oss med å stole på at kilden er pålitelig.

Det underliggende fundamentet i tankeprosessen vår for å tro på et rykte er at vi ikke forsikrer oss om at all informasjonen vi mottar på daglig basis er sann. Selv da er informasjonen uansett riktig i de fleste tilfeller.

Ryktet som en værballong

Den som først la ut ryktet kan også bruke det som en “værballong”. Med andre ord gir de først ut ufullstendig og kort informasjon til folk før de tar en viktig beslutning. Etter det når informasjonen målgruppen og returneres full av meninger og annen nyttig informasjon.

For eksempel, som et resultat av den vanskelige økonomiske situasjonen i løpet av det siste tiåret , ga mange regjeringer ut offentlige meldinger som fremmet politikk for økonomisk nøysomhet og tap av arbeidernes rettigheter. Hensikten med disse meldingene var å måle responsen fra befolkningen og se hvordan avgjørelsen ville påvirke velgernes beslutninger under valget.

Hvordan et rykte sprer seg og hvor det stammer fra

Det er visse betingelser som kommer fra fødselen av et rykte. På den ene siden må innholdet i meldingen bestå av tvetydighet. På den annen side bør den umiddelbart fange andres oppmerksomhet.

Hvis du skulle studere hvordan et rykte sprer seg og så lage ditt eget, så ville det første du må huske på være å ha en god historie som fanger folks oppmerksomhet. I tillegg er det viktig å blande litt sannhet med litt overdrivelse. På samme måte kan du legge til så mange detaljer som du anser som hensiktsmessige for å gi det en viss sannhet.

Du må imidlertid ikke glemme at under ryktet som spres, så vil andre folk legge til nytt innhold i informasjonen. Noe av det vil feste seg mens det meste vil bli glemt. På denne måten endres den opprinnelige meldingen.

“Å forstå hvordan et rykte sprer seg er nøkkelen til å identifisere et.”

To kvinner som sprer rykter

Spredning av rykter

Funn fra undersøkelsene til Allport og Postman fører til de følgende grunnleggende lovene for å beskrive ryktets bevegelse:

  • Loven om utjevning: Når ryktet sprer seg, har det en tendens til å bli kortere og mer konsis. Å la noen detaljer utebli er ikke tilfeldig. Det finnes imidlertid en predisposisjon for å utelate noen detaljer mer enn andre.
  • Loven om spissing: Den består av oppfatning, bevaring og selektiv fortelling om et begrenset antall detaljer i en større sammenheng. Noen spesielle detaljer blir der under all spredningen.
  • Loven om assimilering: Subjektet omorganiserer innholdet og gir det et “godt format” i henhold til deres interesser.

Vi kan konkludere med at mange av våre daglige samtaler består av rykter. Alle temaer, fra en medarbeiders moralske atferd til landets fremtid, tiltrekker seg interessen av fengende og urovekkende rykter.

Når nøyaktige og fullstendige data om et problem ikke er tilgjengelig, så spres det derfor rykter. Siden rykter kan ødelegge omdømmet til mennesker fullstendig, bringe vanry over noen og undergrave moral, så blir spredning av dem ofte brukt som et propagandaverktøy. Hvis du er på vakt, kan du effektivt oppdage dem.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.