Noen holdninger er mer distanserende enn avstand

Noen holdninger er mer distanserende enn avstand
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Noen holdninger holder folk fra hverandre enda mer enn et helt hav. Det spiller ingen rolle om det er holdningen til et familiemedlem vi lever sammen med eller vår kollega som vi ser hver dag.

Deres rigide perspektiver, ufleksible ideer og ubevegelige overbevisninger bygger opp følelsesmessige vegger og feller som er svært negative.

Som vi ofte sier, det som er viktig i våre sosiale og romantiske forhold – enda viktigere enn ord – er våre holdninger. Det er få ting som er like grunnleggende, men likevel interessante, i psykologi som det som utgjør folks holdninger.

Som Louis Leon Thurstone snakket om i sin tid, er våre holdninger som en kaotisk sammenblanding av våre fordommer, forutinntatte ideer, frykt, evalueringer og foretrukne tendenser mot handling.

Nå kan det sies at studiet av holdninger er en av de mest klassiske disipliner i psykologiens verden. Imidlertid har deres fremgang over disse tiårene vist oss at det er våre holdninger som fører oss til en lykkeligere livsstil, eller tvert imot til den eksistensielle kompleksiteten der man ser flere konflikter hver dag enn muligheter.

“Holdning er en liten ting som gjør en stor forskjell”

– Winston Churchill –

Faktisk er det er aspekt som vi alle ser hver dag. Det er alltid visse mennesker som, gjennom deres holdninger og deres påfølgende måter å tenke og handle på, enten sterkt hjelper eller sterkt hindrer vår evne til å leve sammen.

Disse psykologiske dimensjonene har sitt uttrykk i sosiale sammenhenger og derfor er ingen immun mot dem. Videre er det tider da de fungerer som frø av misnøye og som utløseren for ekte konflikter.

Kvinne med vannkanne i et tornekratt

De ulike typene av holdninger vi burde kjenne til

Viktor E. Frankl sa en gang at “Alt kan tas fra et menneske, bortsett fra en ting: den siste av de menneskelige frihetene – å velge sin holdning i et gitt sett av omstendigheter, å velge sin egen vei”.

Fra dette kan vi konkludere med at det er få verktøy som er så grunnleggende og effektive som å bruke våre holdninger klokt.

Men med det i tankene bør vi fokusere på å være konstruktive, fleksible og sunne for å bedre overleve denne komplekse og noen ganger motstridende verden.

Det er viktig å vite at holdninger blir lært. I vår barndom “absorberer vi”, ofte uten å merke det, mange av våre verdier, tolkninger og overbevisninger fra familien vår.

Likevel kommer det vanligvis en tid når vi prøver å forandre oss. Vi begynner å gjøre dette på grunn av våre nye erfaringer, eller fordi samspill i ulike sosiale miljøer eller media får oss til å revurdere ideene vi har blitt lært.

Vi må dermed forstå at våre holdninger ikke er stabile og faste dimensjoner i tiden. For det meste kan vi endre og forbedre vår holdning, noe som er fantastisk fordi det betyr at vi alltid er i kontinuerlig vekst for å bedre definere vår verdifulle identitet.

Holdninger: den gode, den onde og den grusomme

Vi har allerede sagt det. Holdninger kan noen ganger bli kilden til konflikt og avstand mellom mennesker. Og det kan nesten være uoverkommelig.

Det er fordi mennesker noen ganger har defensive holdninger, mens andre er veldig motstandsdyktige overfor forandringer og baserer sine samspill på fordommer. Noen, selvfølgelig, lever i en verden basert bare i deres narsissisme og egoisme.

La oss nå se på hva slags holdninger vi kan møte på i vårt daglige liv:

  • Generøse eller fredelige holdninger. Dette er de mest positive holdningene, og de som best muliggjør sameksistens. De er basert på tilgjengelighet, åpenhet, aksept og kjærlighet. En person søker alltid gjensidig nytte.
  • Manipulerende holdninger. I disse tilfellene ser vi den typiske personen som søker bare en ting: personlig fordel. Hver oppførsel og hvert ord vil ha det underliggende formål å bedra for å oppnå det målet.
  • Selvinteresserte holdninger. Det er folk som har mangler eller visse behov. Av den grunn vil alle deres handlinger ha som mål å fylle disse behovene. Og de gjør det ofte ved å ta hensyn til seg selv eller gjøre seg selv til offeret.
  • Aggressiv holdning. Dette er mennesker som liker å sette opp skiller mellom seg selv og andre, slik at deres fordommer styrer dem. De viser ofte aggressive overbevisninger som forårsaker problemer.
gif av to hjerner som løper inn i hverandre og krasjer

Fire holdninger vi trenger for å være lykkeligere

Positiv psykologi minner oss på at lykke avhenger av ulike faktorer. En av disse er natur, en annen er næring (næring som betyr vår sosiale kontekst, utdanning, arbeid, relasjoner, helse …), og sist, den mest relevante er selvfølgelig våre holdninger.

Det mest interessante aspektet ved denne tilnærmingen er at, som vi har antydet, holdninger kan endres, vi kan trene oss selv og jobbe daglig for å forbedre vår sameksistens og den vitale tilnærmingen for å bygge et autentisk velvære.

Så her er noe å tenke på. La oss få vite hvilke holdninger vi skal integrere i vårt daglige liv for å begynne å se forandringer. De er:

  • Få et mer positivt perspektiv på oppførselen til menneskene rundt deg. Forstå at andre ikke alltid kan handle slik du vil. Av den grunn bør vi akseptere dem akkurat som de er, og fokusere mer på hvordan vi kan bedre oss selv.
  • Lag en mer positiv visjon av fremtiden og hva som vil skje. Prøv å stole på deg selv og hva morgendagen har i vente for deg.
  • Slutt å være besatt av hva du trenger for å være lykkelig. Ofte er det du egentlig mangler, inni deg.
  • Utvikle en sterkere selvfølelse. Gjør deg selv til hovedpersonen i livet ditt, siden du til syvende og sist er den som er ansvarlig for din egen lykke.
betydningen av holdninger

For å konkludere, som vi har sett, er studiet av holdninger så bredt som det er berikende.

Således, og selv om det er sant at det noen ganger kan være ekstremt vanskelig å leve med folk med fiendtlige og kompliserte holdninger, er nøkkelen alltid å beskytte våre egne.

Fordi, når alt kommer til alt, er det våre holdninger som gjør oss gode. Det er de som bringer oss nærmere lykke.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.