5 tegn på at du er egoistisk og hvordan du kan endre det

5 tegn på at du er egoistisk og hvordan du kan endre det

Siste oppdatering: 12 desember, 2017

Som mennesker er vi programmert til å passe på oss selv. Det er imidlertid en stor forskjell på det å passe på seg selv og det å være egoistisk. I dag ønsker vi derfor å dele noen tegn på at du er egoistisk, slik at du kan prøve å endre holdningen din om du finner ut at du er det.

Å tenke på seg selv er ikke uforenelig med generøsitet, uselvisk adferd og solidaritet. Faktisk er det slik at i det samfunnet vi lever i i dag, kan du høste mange fordeler ved å være altruistisk og generøs. Fordelene har ofte også en egenverdi, slik at motivasjonen din vil komme til å forbli høy.

Mange føler at de er nødt til å være egoistiske fordi alle andre er egoistiske og fordi samfunnet produserer en enorm mengde usikkerhet. Imidlertid, det å velge et mer generøst liv, og det å være mer interessert i andre og mindre individualistisk, er alltid den beste måten å tiltrekke seg muligheter på.

Tegn på at du er egoistisk: Hvordan vet du om du er en egoistisk person?

Mennesker er naturlig egoistiske fordi egoisme springer ut fra behovet for overlevelse. Det er dog slik at medfølelse også ble et trekk som oppsto av samme grunn. Til slutt ville mennesker som art sannsynligvis ikke en gang ha overlevd, hadde det ikke vært for vår evne til å danne partnerskap.

På denne måten er det helt nødvendig å redefinere egoisme og finne balansen mellom våre egne interesser og interessene til det samfunnet vi bor i.

Tegn på at du er egoistisk: Hender peker

1. Har du vanskeligheter med å forstå fordelene ved å være generøs?

Virkelig, det å tenke på det felles beste eller det beste for andre er også en handling som til en viss grad også er egoistisk fordi, i det minste i teorien, det som er bra for gruppen eller den andre, også er en fordel for individet.

En egoistisk person er ikke i stand til å se fordelene ved å dele sin tid, sin kunnskap og sine ressurser med andre. Egoistiske mennesker tenker bare at det som er en direkte fordel for dem er en virkelig fordel, eller – verre: at det er bedre å ha sin egne lille fordel enn å ha en stor fordel som du er nødt til å dele med andre.

2. Blir du nervøs når du føler at du ikke har kontroll?

Å være i stand til å opprettholde kontroll er en god ting, men hva er det egentlig som skjer når den andre personen er den som har kontrollen? Hva skjer med deg når du er nødt til å stole på andre? Er du i stand til å på en god måte overgi ansvaret til andre? Klarer du å respektere deres avgjørelse og holde deg til den?

For en egoistisk person, vil bidragene og behovene til andre være mindre viktige og verdifulle enn det deres egne bidrag og behov er.

Egoistiske mennesker har et behov for å kontrollere alt som angår dem, både direkte og indirekte. Denne trangen til kontroll gjør dem i overkant kritiske til andre og gjør slik at de mentalt unngår alt som kanskje involverer det å dele ansvar eller gi slipp på egen kontroll.

Tegning av kvinne med angst

3. Har du vansker med å jobbe i grupper?

Samarbeid forutsetter evnen til å lytte, til å ta på seg ansvar og akseptere meninger og forslag som andre kommer med. Dette er nært knyttet til det sterke behovet for å beholde kontrollen som vi allerede har nevnt i forrige punkt. På denne måten kan vi si at den manglende evnen til å jobbe som del av et team kan være et tegn på at du er egoistisk og indikere at du har et problem med egoisme. 

Gode evner til å jobbe i grupper eller kollektiv intelligens, om du vil, er essensielt for hvem som helst når det kommer til en sosial situasjon. Dette er årsaken til at samarbeid er så viktig i alle aspekter, fra opplæring til utvidelser innenfor næringslivet.

Vi kan oppnå mer om vi jobber godt sammen, hvis alle bidrar med det de kan og gjør det tilgjengelig for andre slik at andre kan fortsette å utforske og utvide sin egen kunnskap. Et egoistisk menneske er ikke i stand til å se dette fordi de tror at det andre tjener, er deres eget tap, når det heller er slik at det er en gevinst for alle.

4. Er det vanskelig å ta skylden?

Det å unngå feilen er en standard måte å rettferdiggjøre at noe ikke har gått så bra som det kunne. Bak en person som ikke er i stand til å ta sin del av ansvaret, står sannsynligvis en egoistisk person som bare vet hvordan en kan unngå reprimander eller det å se dårlig ut.

Det er imidlertid slik at det å ta ansvar faktisk føles veldig frigjørende, fordi mye av det innebærer å akseptere en feil som andre har gjort uten at du dømmer eller ynkeliggjør dem for det. Å akseptere ansvar uten den byrden som skyld faktisk er, er en stor gest av generøsitet rettet også mot en selv, som kan nyttiggjøre seg av den generøsiteten de har utvist når det en gang blir behov for det i andre situasjoner.

5. Føler du at det aldri kan bli nok, og at du alltid har lyst på mer?

Hvis du er en person som ikke er fornøyd med det du allerede har, kommer hovedbekymringen din alltid til å være å skaffe seg mer og mer, og slik vil alltid behovene til andre havne i bakgrunnen for dine egne behov. En person som ikke vet å sette pris på det han har, kommer alltid til å føle seg uheldig og fattig. Han kommer til å være ute av stand til å se verdien i noe som helst som, selv om det er ubetydelig, kan være det han virkelig trenger.

Egoistisk kvinne som er bekymret

Bak overfladiske og materialistiske mennesker finner du som regel egoistiske personer som bare føler interesse for sine egne materielle behov og derfor forakter og eller ignorer behovene til andre, inkludert andres åndelige behov.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.