Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler

Gode ledere blir ikke født, de blir skapt hver dag ved å praktisere empati og lære å inspirere mennesker til å oppfylle potensialet sitt. Til det formålet opprettet Daniel Goleman en quiz om lederskap for å forstå sin egen stil og forbedre seg.
Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler

Siste oppdatering: 21 mars, 2020

Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler har et konkret mål: å evaluere hvilken innvirkning visse typer ledere har på følelsene våre. Disse ekspertene introduserte denne quizen for første gang i sin bok Primal Leadership, som ble utgitt i 2011. Tanken var å fremheve en spesiell type personlighet, som er den forståelsesfulle lederen.

Daniel Goleman argumenterer for at organisasjonsverdenen og økonomien må legge en høyere verdi på den emosjonelle siden av menneskelig kapital. Han mener at en god leder ikke bare er i stand til å gjøre et godt selskap vellykket, men også har en innvirkning på hver enkelt arbeider. En god leder kan påvirke menneskers arbeidsmiljø, deres trivsel og motivasjon positivt.

Det er derfor interessant å merke seg at Goleman, så vel som Richard Boyatzis og Annie McKee, fremhever ideen om den resonante lederen. Dette er en leder med nok selvinnsikt til å forstå det gode og det dårlige i en gitt situasjon. Det er en person som kan sette sine negative følelser til side for å inspirere til entusiasme, tillit og empati hos andre.

Når alt kommer til alt, så betyr resonans å jobbe med din egen emosjonelle balanse slik at du kan imponere andre med positivitet og inspirasjon.

Derfor kan evaluering av menneskers lederskapsstiler gi informasjon om hva de gir videre til kollegene. En god leder er tross alt ikke den som har mest makt eller den som styret har tildelt lederrollen. I stedet er det personen som er i stand til å få frem det beste i menneskene rundt seg.

“Lederskap er ikke herredømme, men kunsten å overtale mennesker til å jobbe mot et felles mål.”

-Daniel Goleman-

Blå figurer i ring rundt en rød figur

Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler

I Primal Leadership snakker Goleman, Boyatzis og McKee om seks lederskapsstiler. Disse stilene danner grunnlaget for quizen om lederskapsstiler som de kom frem til. Denne quizen er en ekstremt nyttig ressurs for enhver leder, personalavdeling eller enkeltperson som er interessert i å forstå og utøve lederskap.

Det er viktig å gjøre det klart at en leder ikke bare tilrettelegger for lagets suksess. De er mer enn den som gir ressursene, opplæringen og veiledningen som er nødvendig for å oppnå organisasjonens mål. De har også en sterk innflytelse over alle andre, akkurat som en venn, familiemedlem eller nabo, for eksempel.

Goleman, Boyatzis og McKee mener at de mest positive og resonante lederne vet hvordan de skal gi næring og forbedring. De dirigerer og beordrer ikke bare folk rundt. Denne mer helhetlige tilnærmingen er det som gir positive endringer og skaper et arbeidsmiljø som belønner alle.

Følgelig gir quizen om lederskapsstiler bare informasjon om hva slags leder du er. Den tilbyr også veiledning om ting du kan forbedre.

Daniel Goleman

Hva består Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler av?

Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler består av en skala som er organisert på seks områder. Hvert område måler et slags lederskap med ni spørsmål. Den som tar testen kan score lavt, middels eller høyt for hver lederstil.

Totalt sett inneholder quizen til sammen 54 ja eller nei-spørsmål. La oss se på de seks forskjellige lederstilene som quizen måler.

1. Den autoritative (visjonære) lederen

Den visjonære lederen bruker sin erfaring, motivasjon og entusiasme for å inspirere sine tilhengere. De kjenner prioriteringene sine og de formidler dem til andre på en positiv måte. Denne lederen har også en tendens til å gi folket deres betydelige frihet til å nå sine mål på sin egen måte.

2. Trenerlederen

Denne typen leder fungerer som en personlig trener. De jobber med hver enkelt person på et personlig nivå. De lytter til dem og hjelper dem med deres personlige utvikling i organisasjonen.

3. Den tilknyttede lederen

Denne lederskapsstilen er definert av empati. Disse lederne er følsomme overfor andres problemer og prioriterer mennesker fremfor mål. De er flinke til å skape en harmonisk og balansert arbeidskultur.

Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler

4. Den demokratiske lederen

Denne stilen dreier seg om behovet for å alltid oppnå enighet. Den demokratiske lederen oppmuntrer til fleksibilitet og kvalitet i et lag. De tar seg av alles behov og benytter seg av insentiver.

5. Den høypresterende lederen

Denne typen leder setter seg selv som et eksempel. De forventer at alle andre følger dem og gjør som dem fordi de ser på seg selv som eksempler på overlegenhet og effektivitet. Målet deres er å oppnå kortsiktige mål, de har en tendens til mikrostyre og de prøver å kontrollere lagets minste bevegelse.

6. Den tvingende (kommanderende) lederen

Denne lederskapsstilen bruker og misbruker makt. Denne typen ledere krever at andre skal adlyde dem og respektere deres autoritet. De krever at det de ba om skal kunne gjøres så fort som mulig.

Det er viktig å merke seg at kommanderende ledere ikke hører på andres meninger. Tingene som blir gjort, blir gjort på grunn av tradisjon og lydighet. Enhver form for nyskapende eller original ide anses som en trussel mot deres autoritet.

Hvordan kan du tolke Goleman og Boyatzis quiz om lederskapsstiler?

Resultatene fra denne quizen gir forskjellige typer informasjon. For det første scorer folk vanligvis relativt høyt på noen få forskjellige områder. Generelt sett vil en person som scorer høyt i den kommanderende kategorien også score høyt i den autorative stilen. Andre vil helle mer mot trener- og den demokratiske stilen.

Ifølge Goleman er en effektiv leder godt kjent med minst tre av disse seks stilene. Den mest anerkjente av disse er den visjonære lederen, den demokratiske lederen og treningslederen. Disse stilene er verdt å tenke og huske på for andre aspekter i livet ditt.

Tross alt er alle en del av en slags sosial gruppe (venner, familie, kolleger), og du utøver en slags innflytelse over andre mennesker. Hvis du jobber med det, kan du være den typen person som inspirerer andre og får frem det beste i dem.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. (2017). El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia emocional. Debolsillo.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.