7 tegn på at du jobber i et giftig arbeidsmiljø

Å vite om du befinner deg i et giftig arbeidsmiljø vil være med på å beskytte deg. Videre ønsker vi derfor å ta en titt på noen av karakteristikkene til slike miljøer.
7 tegn på at du jobber i et giftig arbeidsmiljø

Siste oppdatering: 16 januar, 2019

Et sunt arbeidsmiljø øker trivsel, velvære og gode relasjoner mellom de ansatte. Det er derimot ikke alltid at dette er tilfellet. Noen ganger kan vi føle oss frustrerte, slitne og umotiverte på arbeidsplassen vår. Kanskje vi ikke liker å gå på jobb på grunn av kolleger eller sjefen. Et giftig arbeidsmiljø kan ha mange ulike og negative effekter på oss.

Dersom vi vurderer et selskap eller en organisasjon som en smeltedigel av følelser, kan det forekomme konflikter og forskjeller. Problemet er hvordan man skal håndtere dem når de oppstår, og hvor man bør starte, ikke hva som forårsaker dem. Nedverdigende behandling, usunn konkurranse og aggressiv, dårlig og manipulativ oppførsel karakteriserer et giftig arbeidsmiljø.

Å vite om du befinner deg i et giftig arbeidsmiljø vil være med på å beskytte deg. Under har vi listet opp de vanlige karakteristikkene til et slikt giftig miljø. La oss gå gjennom og diskutere dem.

1. Fravær som en indikasjon på et giftig arbeidsmiljø

Det er helt normalt at folk blir syke, har legetimer, eller at de noen ganger har viktige avtaler som kan tvinge dem til å være fraværende fra jobben. Men når denne atferden blir en vane, kan det være et rødt flagg.

Høyt fravær blandt ansatte kan være et tegn på et giftig arbeidsmiljø.

Å være fraværende minst tre ganger i måneden eller mer, eller å alltid be om permisjoner, enten for personlig bruk, medisinske grunner eller sykdom, er en vanlig form for fravær. Hvis det er uberettiget, kan det være en god indikasjon på et giftig arbeidsmiljø.

En annen form for fravær er mentalt fravær. Det betyr at personen går på jobb, men bruker det meste av tiden på å gjøre ting eller oppgaver som ikke er relatert til arbeidet på noen måte.

Disse typene atferd kan korrigeres dersom lederen på arbeidsplassen tar ansvar for å øke motivasjonen blant de ansatte. Hvis de er motiverte, kan de unngå motløshet og derfor høyt fravær.

2. Dårlig behandling fra overordnede

En annen indikasjon på et giftig arbeidsmiljø er mangel på respekt fra overordnende i måten de behandler sine ansatte på. Det same gjelder hvis de bruker kynisme og sarkasme når de adresserer de ansatte.

Nedsettende bemerkninger eller kommentarer, ikke-konstruktiv kritikk, og sammenligning mellom ansatte reflekterer også dette. I stedet for å oppmuntre til godt samarbeid, oppfordrer denne atferden fra de overordnede til mye konkurranse og vil få de ansatte til å føle seg dårlige.

3. Manglende kommunikasjon

“Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.”

-H. L. Mencken-

Kommunikasjonsproblemer på jobb oppstår vanligvis når det forekommer indirekte, ufullstendig eller “halv-sann” kommunikasjon. Dette skaper ulike og uklare betydninger og forvirring som kan resultere i både små og store feil.

I mange tilfeller spesifiserer ikke sjefene hvordan de vil at bestemte arbeidsoppgaver skal utføres, og forventer at de ansatte skal “lese tankene” deres, eller gjette seg frem til detaljene. Som et resultat av dette vil de ansatte føle seg frustrerte, usikre og umotiverte.

4. Ingen beskyttelse for de ansatte

Dette skjer når selskapet prioriterer sine egne interesser (kunder, kostnader og budsjett) i stedet for de hos de ansatte. Det er ingen rotasjon eller muligheter for forfremmelser. Det kan også være tilfellet at de ikke har hverken treningsprogrammer eller karriereplaner for å hjelpe de ansatte med å vokse og forbedre seg.

Ansatte kan tilbringe ti år med å utføre de samme arbeidsoppgavene uten forfremmelser, ikke en gang muligheten for en. En annen ting som kan forekomme er at de interne retningslinjene endres uten forvarsel. Generelt genererer alle disse forholdene stor misnøye blant de ansatte og bidrar til et giftig arbeidsmiljø.

Sure sjefer, dårlig kommunikasjon og ingen sikkerhet for de ansatte bidrar til et giftig arbeidsmiljø.

5. Diktatorisk lederskap

“Det er en villfarelse å tro at man kan være fri innvendig under et diktatorisk system.”

-George Orwell-

I dette tilfellet tar lederen alle avgjørelsene uten å ta meningene og ideene til teamet i betraktning. De hverken lytter til eller ber om andres meninger og synspunkter. Dette er med på å skape en frykt for å uttrykke seg blant de ansatte.

Diktatoriske ledere er ofte mistroiske mennesker. De tenker at de er de eneste som kan utføre jobben på en god måte, og at ingen vet like mye om emnet som de gjør. Ofte kommer denne mistilliten ut av personlig usikkerhet, spesielt når en av de ansatte skiller seg ut og dermed blir oppfattet som en trussel.

Det som gjør saken verre i denne typen giftig arbeidsmiljø er at de ansatte ikke ser sjefen sin som en person de kan gå til for hjelp med problemløsning eller andre konflikter.

6. Rolle-problemer

Her refererer “roller” til de funksjonene ansatte utfører på arbeidsplassen. Selv om de er ekstremt komplekse, må de også være veldefinerte. Dersom de ikke er det, kan ikke de ansatte med klarhet forstå sin rolle i selskapet.

Når dette skjer, kan de påta seg arbeidsoppgaver som krasjer med hverandre. Det kan også skje at de blir pålagt for mye og må håndtere altfor høye krav.

7. Mobbing

Mobbing på arbeidsplassen vil dessverre være svært vanlig i et giftig arbeidsmiljø. Mobbing oppstår når en eller flere medarbeidere gjør arbeidet vanskelig for en annen medarbeider. De plager dem på både et profesjonelt og personlig nivå. I denne forbindelse, kan det å ha et dårlig forhold til medarbeidere være en stor kilde til stress.

Alle disse problemene kan påvirke de ansatte både fysisk og psykologisk. Det vil i tillegg påvirke deres følelse av velvære og trivsel. Derfor er det viktig å være oppmerksom på denne typen problemer og å håndtere dem raskt når de oppstår. Dersom man kan se og håndtere disse problemene før de blir for alvorlige kan det være en stor hjelp for å unngå et giftig arbeidsmiljø.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.