Hvilke faktorer påvirker vårt velvære?

Hvilke faktorer påvirker vårt velvære?

Siste oppdatering: 29 mai, 2018

Velvære er et komplekst økosystem. Med “økosystem” mener vi at det er flere faktorer som samarbeider samtidig for å påvirke hvordan vi føler oss. Og hver av dem har forskjellige effekter og intensiteter. Velvære er et begrep som du hører mye, men vi vet ikke alltid nøyaktig hva det å “ha det bra” egentlig betyr. Så dette kan forklare hvorfor vi ikke alltid  vet hvordan vi kommer dit!

Det består vanligvis av seks forskjellige faktorer. Disse er: de emosjonelle, intellektuelle, yrkesmessige, fysiske, sosiale og åndelige aspektene. Hver av disse faktorene kan forbedre eller forverre våre liv, avhengig av hva som skjer i hver av dem, og det er derfor de er så viktige for vårt velvære.

Selv om vi ikke skjønner det, kommer alle disse faktorene, eller variablene, til spill i våre liv. Vi må være forsiktige fordi vi kanskje tror at vårt velvære er avhengig av bare en eller to av dem. Dette ene eller disse to aspektene kan være de som bekymrer eller behager oss mest. Vi må imidlertid innse at de alle jobber sammen. Sammen bidrar de til at våre liv blir rike eller fattige. La oss analysere hver enkelt mer detaljert.

“Å være lykkelig betyr at du innser at du har det du leter etter.”

-Alan Cohen-

Velvære og det følelsesmessige aspektet

Denne faktoren har å gjøre med å gjenkjenne og akseptere dine følelser og emosjoner. Den inkluderer evnen til å være sammenhengende med deg selv og å være klar over dine egne styrker og begrensninger.

Følelsesmessig velvære er evnen til å uttrykke dine følelser og forstå andres. Det er også evnen til å evaluere deg selv riktig. I tillegg til dette kan det uttrykkes som selvsikkerhet og proaktivitet.

Hender

Det intellektuelle aspektet

Det intellektuelle velværet er knyttet til evnen til å utføre kreative mentale handlinger. Det er hvordan vi bruker det vi har lært og erfart for å løse problemer, både hverdagslige problemer og de som er mer vidtgående. Det innebærer også evnen til å oppdage uoverensstemmelser og å adressere dem.

Vi opplever velvære intellektuelt når vi har nysgjerrighet og et ønske om å lære. Vi prøver nye måter å løse problemer på. Dette aspektet omfatter også å undersøke og vurdere ulike intellektuelle synspunkter.

Den yrkesmessige faktoren

Yrkesmessig velvære er når vi får tilfredsstillelse gjennom arbeidet vi gjør. Det er en god holdning til arbeid og evnen til å finne en jobb i tråd med våre interesser. Yrkesmessig velvære er der når vi utvikler nye ferdigheter i jobben vår eller i hva vi er opptatt av på daglig basis. Vi knytter også arbeid med personlige verdier og ønsket om å forbedre oss.

Møte

Fysisk velvære

Fysisk velvære har å gjøre med å ta vare på vår helse og vårt utseende. For å få det, må vi møte våre ernæringsmessige behov, praktisere gode vaner og gi slipp dårlige vaner. Fysisk velvære ser ut til å ha en interesse i kroppen din og omsorg for den. Hvis du har det, bryr du deg om din personlige hygiene og hvordan du ser ut. Du er fysisk frisk når alle dine daglige handlinger peker mot at du tar vare på deg selv.

Den sosiale faktoren

Sosialt velvære er knyttet til evnen til å skape balanserte sosiale miljøer. Dette inkluderer evnen til å relatere seg konstruktivt med mennesker. Det innebærer også å avslutte forhold av alle slag som skader oss.

Sosialt velvære kommer gjennom et solid og stabilt støttenettverk basert på gjensidig hjelp og forståelse. Respekt er også et godt uttrykk for å ha det “sosialt bra”. På samme måte inkluderer det muligheten til å sette grenser for de rundt oss.

Åndelig velvære

Åndelig trivsel har å gjøre med betydningen og fremtredelsen som vi gir til livet. Det er nært knyttet til meningen vi gir til våre egne liv. Åndelighet er når du kan se fakta fra et langsiktig perspektiv. Det er når du vedtar et sett med verdier og er konsekvent med dem.

Kvinne puster

Det innebærer evnen til å identifisere seg med universelle verdier og holde seg til dem. Ønsket om å kjempe for ulike årsaker og aktivt delta i dem er også en del av åndelig velvære. Vi kan si at vårt åndelige velvære er summen av de andre faktorene.

Velvære er mangesidig

Som du kan se, er velvære et ord som omfatter veldig mange forskjellige aspekter. Som vi sa, er alle faktorene involvert i det permanent i bruk. Noen ganger mister vi synet av en eller flere, fordi vi er spesielt følsomme overfor en annen.

Det er alltid viktig å huske at mennesker er mangesidige. Derfor er velvære et så komplekst område. Prøv å ikke miste synet av noen av aspektene som det består av. De er alle sammenhengende, og så når du mangler noe i ett, så kan andre aspekter som går bra, både hjelpe til og balansere det.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.