Fordeler med dyreassistert terapi

Fordeler med dyreassistert terapi

Siste oppdatering: 26 mai, 2018

Hunder er våre beste venner, og med god grunn! Uansett hvilken type dag du har hatt eller hvor vanskelige ting er på jobb, er de alltid der. Men bortsett fra denne medfødte lojaliteten kan hunder også gi en annen form for hjelp i en terapeutisk setting, nemlig dyreassistert terapi.

Eksperter bruker denne typen terapi for å hjelpe mennesker med Alzheimers sykdom, funksjonshemming, depresjon og til og med autisme. Dyreassistert terapi har en rekke fysiske, psykologiske og sosiale fordeler. La oss se nærmere på hva de er!

Hvem kan dra nytte av dyreassistert terapi?

Hunder er vanligvis dyret som velges til dyreassistert terapi. Studier viser at de bidrar til å forbedre helse og velvære hos pasienter.

Vi bør tydeliggjøre at dyreassistert terapi er et supplement til klinisk terapi. Det er ikke en erstatning eller alternativ til konvensjonell behandling. På samme måte må helsepersonell eller pedagogiske fagpersoner overvåke hvilken som helst type terapi. Tverrfaglig arbeid er nøkkelen til at dyreassistert terapi lykkes og gir gode resultater.

Terapeuter bruker denne typen terapi for å behandle mennesker med mange forskjellige problemer. De kan inkludere emosjonelle og atferdsrelaterte forstyrrelser som ADHD, stress, angst eller depresjon. Også inkludert er avhengighet og mentale eller nevrologiske forhold, som Alzheimers. Dyreassistert terapi kan også være nyttig i å behandle forstyrrelser i autismespektret, seksuelt overførbare sykdommer som aids og å hjelpe eldre.

Dyreassistert Terapi

To typer terapihunder

Terapeuter ser etter hunder som oppfyller visse krav eller har spesielle egenskaper. De vil ha hunder som er smidige og aktive, men som også er lydige, tålmodige og har vennlig temperament. Når de har kommet gjennom det første filteret, kan de begynne å trene for å bli terapihunder.

Terapeuter skiller mellom to forskjellige typer terapihunder, avhengig av hva som er målet med terapien:

  • Assistansehunder: trenere forbereder disse hundene for å hjelpe mennesker med spesifikke behov. For eksempel, førerhunder for blinde eller døve, eller støttehunder for funksjonshemmede.
  • Terapihunder: Disse hundene er mer som terapeutassistenter eller “med-terapeuter.” Terapeuter bruker dem til å få bedre og mer effektive interaksjoner med pasienter. Deres arbeid kan fokusere på eldre, autistiske barn eller personer med andre typer psykiske lidelser.

De mange psykologiske og emosjonelle fordelene ved dyreassistert terapi

For personer med hjerneskade kan det være veldig motiverende å jobbe med terapihunder. Samhandling med dyr tjener som et insentiv og en måte å holde pasientene aktive. Det hjelper til med en raskere rehabilitering. Å mate hundene eller gjøre aktiviteter med dem er en god form for mental stimulering. Samtidig forbedrer det deres konsentrasjonsevne.

I tillegg hjelper det med ensomhet. Folk anser hunder for å være menneskets beste venn fordi de aksepterer oss og elsker oss betingelsesløst. Akkurat som vi er. Derfor er de naturlige terapeuter. De er den perfekte medisinen for angst, depresjon og stress.

Mange pasienter – og ikke bare dyreelskere – finner hunders selskap veldig hyggelig. Normalt vil folk heller rehabiliteres sammen med et annet levende vesen i stedet for bare en livløs treningsmaskin.

I tillegg går båndet som formes mellom hunder og mennesker utover bare gjensidig kjærlighet. Mange mennesker ser det som likt den bindingen som dannes mellom en mor og hennes baby. Som et resultat av alle disse fordelene forbedrer terapihunder det generelle stemningsleiet til pasientene.

Fysiske og sosiale fordeler

Dyreassistert terapi øker også fysisk aktivitet hos pasienter. Å leke med hundene, å tøye ut eller gå på turer med dem vil styrke musklene, skjelettet og leddene. Det hjelper også med vestibularisapparatet (balanse) og øker propriosepsjon.

Listen over fordeler fortsetter. Dyreassistert terapi kan forbedre fine og grove motoriske ferdigheter og koordinering. Det er fordi denne typen terapi stimulerer alle pasientens sanser, fra syn til å høre til å røre. Aktiviteter som klapping, fôring eller børsting av hunden forbedrer kontrollen over visse bevegelser, spesielt i hender og armer.

For alle disse grunnene, i tillegg til å tjene som en kommunikasjons-“bro” mellom terapeut og pasient, oppfordrer terapihunder til å lære gjennom lek. De oppmuntrer til sosial kontakt og utvikling av sosiale ferdigheter. De forbedrer også ting som empati, respekt, kommunikasjon, samarbeid og gruppearbeid.

Dyreassistert Terapi

Den store fordelen: allsidighet

Terapeuter kan bruke dyreassistert terapi med hunder i en gruppe eller individuell setting. Det er i stor grad avhengig av pasientens behov og den beste måten å nærme seg pasientens funksjonshemning, lidelse eller tilstand på.

Dessuten, i motsetning til visse terapier som du bare kan gjøre i et spesialisert senter, kan dyreassistert terapi gjøres i pasientens hjem. Folk i alle aldre kan dra nytte av denne personlige oppmerksomheten, fra barn til eldre.

Foruten å være en favoritt for barn og voksne, har hunder en helbredende kraft. Å bruke dem som et supplement til terapi er gunstig på alle nivåer. Derfor integrerer eksperter dyr i terapi mer og mer og ser lovende resultater.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.