Vet du forskjellene mellom angst og stress?

Vet du forskjellene mellom angst og stress?

Siste oppdatering: 19 april, 2018

Selv om angst og stress er lignende tilstander, har de også sine ulikheter. Man  bruker ofte de ulike navnene som synonymer, men de er ikke det samme. Det å vite hvordan man identifiserer den ene eller den andre er ikke en enkel teoretisk øvelse. Det er en virkelighetsopplevelse som hjelper oss å definere intensiteten eller alvorligheten av disse problemene.

I tillegg til hvor vanskelig det kan være å definere forskjellene mellom de to, er det et faktum at det er mange ulike typer av stress og angst. Av og til klassifiserer vi dem basert på intensiteten av symptomene. For eksempel, psykologer snakker om kronisk stress og generell angst. Andre ganger, klassifiserer vi de basert på en årsak. Noen eksempler er jobbstress eller angst på grunn av man har blitt forlatt.

“Vitenskapelig sannhet kan bli kort oppsummert; spis nok, ha et variert kosthold og ikke bekymre deg.”

– Robert Hutchison-

Likevel, alle typer av stress har felles trekk, og det samme er for alle typer angst. For å avklare dette, la oss se på noen hovedforskjeller mellom stress og angst.

Angst og stress har ulik opprinnelse

I tilfellet av stress er årsaken enkel å oppdage. Stress skjer når en person ikke (eller tror at de ikke) har nok ressurser til å møte et problem. Det samme skjer når det er en oppgave eller en aktivitet som må bli utført.

En sommerfugl som trekker en stein

Angst, på den andre siden, har en mer vag opprinnelse. Ofte kan du ikke identifisere den relevante faren. Faktisk, i mange tilfeller er det ikke en objektiv årsak for en persons uro. Til tross for mangelen på en spesifikk årsak, føler personen denne angsten. På den andre siden er angst veldig sensitivt til forutsetninger og forventninger. Det kan være et resultat av stress eller press.

Rådende følelser

Et annet element som er forskjellig mellom angst og stress er de rådende emosjonene eller følelsene. Stress indikerer bekymring. Vi kan definere det som en miks av nervøsitet og frustrasjonDet kan inkludere irritasjon og av og til sorg.

Den rådende emosjonen eller følelsen som følger med angst, på den andre siden, er frykt. Det er en følelse av kommende fare som har en tendens til å vokse. Vi beskriver det som en invaderende følelse som sprer seg og varer. Det fører til mye skade på en persons humør og sinnstilstand. Frykt fører til forvirring og til og med mentale blokkeringer. I alvorlige tilfeller fører det til lammelse.

Utløsende faktor

I generell terminologi, kommer stress fra eksterne faktorer. Angst er påført av interne faktorer. De er ikke bestandig like enkle å differensiere. Det som gjør en forskjell i hvert tilfelle er nærværet eller fraværet av en stimulus fra utsiden.

Spesifikke hendelser eller situasjoner utløser stress. Det kan skje på jobb, mens du utfører en vanskelig oppgave, fordi du er blitt malplassert, etc. Angst er ofte utløst av personen. De skaper og mater katastrofale tanker og ubehagelige følelser. Det betyr ikke så mye hva som skjer rundt dem.

Oppfatning av tid

Stress er for mye av nåtiden, mens angst er for mye av fremtiden. For noen som er stresset, virker nåtiden uendelig. De tror ikke at de kan komme seg ut av den nåværende situasjonen. De føler seg fanget og kan ikke se en løsning for å endre på det som bekymrer dem. Det er som om de er dømt til å lide for alltid av stresset.

En klokke representert av biologi

Med angst er personen redd for hva som kan skje men som ikke har skjedd enda. Eller kanskje noe skjedde, men de kan ikke gjøre noe med det. Ofte vet de ikke en gang hva det “noe” er. De bare forutser at hver katastrofale og negativ ting kommer til å skje. Den engstelige personen kan ikke ha et objektivt syn på deres situasjon. De lever ifølge de dårlige tingene som er i horisonten eller som allerede har skjedd. De er besatt av mulige konsekvenser som de ikke kan påvirke.

Forsvinningen av symptomer

Hvis en persons stressutløser er å gå til tannlegen, når de først går, vil deres uro forsvinne. Dette er en distinktiv egenskap av stress – det går vekk så snart stimulusen er borte, eller når konflikten har blitt løst.

Angst har en tendens til å forevige seg selv. For å bruke tidligere eksempel, hvis en person er engstelig på grunn av tannlegen, vil ikke angsten gå bort etter besøket. De vil kanskje innbille seg at de vil miste alle tennene sine. En annen engstelig tanke er at de opplever symptomer av verre problemer. Angst mates av en negativ og overaktiv innbilning.

En mann som står å ser på en måne

Hvis du kan se likhetene og ulikhetene mellom angst og stress, kan du identifiserer hva som plager deg på en bedre måte. Vi anbefaler at du søker hjelp mot forlenget stress. Stress over en lang periode betyr at du ikke kan løse problemet som skader deg. Vi anbefaler også at du rådfører deg med en profesjonell person hvis du tror du har problemer med angst. Den vage frykten som ikke har hverken en begynnelse eller en slutt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.