Farger og personlighetstrekk – finnes det en sammenheng?

Det har lenge vært underforstått våre at favorittfarger og preferanser sier noen om vår personlighet. Her ser vi mer på forskningen bak denne sammenhengen.
Farger og personlighetstrekk – finnes det en sammenheng?
Andrés Navarro Romance

Skrevet og verifisert av psykologen Andrés Navarro Romance.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det finnes en klar sammenheng mellom farger og personlighetstyper. Våre preferanser for enkelte farger henger ofte sammen med spesifikke personlighetstrekk. I dagens artikkel skal vi lære mer om dette fascinerende aspektet ved den menneskelige psyken.

Selv om mange ikke tror at farger har noen direkte tilknytning til følelser, meninger eller oppførsel, så finnes det andre som har en svært sterk overbevisning når det gjelder forholdet mellom farge og personlighet. Få mennesker vil ta på seg et plagg i en farge de misliker eller male stuen i en farge de ikke er spesielt begeistret for.

De fleste av oss har en eller flere favorittfarger. Allikevel, spør du noen om hvorfor de foretrekker en farge ovenfor andre, så vil få ha en forklaring å gi deg. Dette er et av flere tegn som viser at det med all sannsynlighet er en kobling mellom spesifikke personlighetstrekk og preferansen for en farge. Forskning på temaet farge og psykologi kan gi oss en bedre forståelse for temaet.

Et fyrverkeri av en fargeeksplosjon

Individuelle forskjeller

Faktum er at hver person oppfatter farger forskjellig og tilegner dem ulik betydning. Det kan også finnes rent fysiske forskjeller i hvordan våre sanser opplever farger. Dette blir enda tydeligere i tilfeller av fargeblindhet. Dessuten ser det også ut som om hver enkelt persons livshistorie påvirker hvordan vi assosierer enkelte farger med ulike emosjonelle tilstander.

Derfor er det også vanskelig å komme med generelle regler og observasjoner. Følgende årsaker gjør dette vanskelig.

  • Hver eneste farge har en rekke nyanser – noen varmere, noen kaldere. Og hver eneste nyanse kan produsere ulike typer av emosjonelle reaksjoner, selv om de stammer fra den samme grunnfargen.
  • Det kan også være dissosiasjoner mellom en farge og en persons verdier og preferanser. En person kan for eksempel velge en viss farge i en kontekst, men foretrekke en annen farge i en annen kontekst. For eksempel assosierer mange fargen svart med stil og eleganse, mens andre forbinder den med sorg og mørke.

“La meg, å, la meg bade min sjel i farger; la meg svelge solnedgangen og drikke regnbuen.”

-Khalil Gibran-

Å studere forholdet mellom farger og personlighet

I de fleste tilfeller kan fargen på et objekt tydelig påvirke en persons valg vedrørende dette objektet. Derimot finnes det lite vitenskapelig forskning som beviser dette fenomenet. Dette fordi de fleste av konklusjonene som kan dras fra disse typene av studier er omstendighetsbaserte.

“Farger må tenkes, drømmes og forestilles.”

-Henri Matisse-

Men selv om vi ikke har solid vitenskapelig forskning som kan bekrefte relasjonen mellom farge og personlighet, finnes det noen globalt aksepterte prinsipper og fenomener innenfor det psykologiske feltet. For eksempel eksisterer det en viss konsensus gjeldende en persons favorittfarger og hvordan disse fargene kan reflektere vedkommende sin psykologiske og kognitive tilstand.

I tillegg har enkelte psykologer som er interessert i emnet påpekt at det å unnvike en spesifikk farge ikke er så positivt. Tvert imot mener de at vi bør prøve å inkorporere alle farger i våre liv – i alle fall i små mengder. De mener at det kan være en indikasjon på en bedre psykoaffektiv balanse.

Si meg din farge så vil jeg si deg din personlighet

Alt ser ut til å peke mot det faktum at de fleste av oss velger en farge fremfor en annen på grunn av individuelle og spesifikke grunnlag. Grunnlag som kan endre seg fra en dag til en annen. Disse valgene gjelder klær, innredning og mat, blant mange andre ting.

Vi kan derfor utlede at gjentagende valg av farger gjenspeiler visse regulariteter i vår personlighet. Og at det derfor eksisterer et visst samspill mellom farger og personlighet.

Noe fargepsykologien ofte fremhever, er at drastiske forandringer i fargepreferanser ofte reflekterer en persons sinnstilstand og deres livsessens.

På den andre siden har forskere også kommet med hypotesen om at en endring av favorittfarge også kan ha andre aspekter. Endringen kan være et forsøk på å utvikle nye kvaliteter for å i sin tur kunne konfrontere nye eller endrede omstendigheter i våre liv.

“Farge er liv; for en verden uten farge fremstår som død for oss. Farger er urgamle ideer, lysets barn.”

– Johannes Itten –

Er det en sammenheng mellom sterke farger og en sterk personlighet

Forskjellige farger og personlighetstrekk

Her er noen personlighetstrekk som psykologien, over flere år, har assosiert med spesifikke farger:

  • Rød. Antyder viljestyrke, ambisjon og energi.
  • Blå. Definerer en tendens til å holde et bestemt sett av grunnprinsipper og verdier og ønsket om å leve etter dem.
  • Gul. Kan peke på en drømmende og perfeksjonistisk personlighet.
  • Grønn. Denne fargen antyder sterke preferanser for sikkerhet og anerkjennelse.
  • Oransje. Denne fargen assosieres ofte med ønsket om å føle tilknytning til andre og behovet for å være sosial.
  • Svart. En farge som er knyttet til viljestyrke og selvstendighet.
  • Brun. En farge som antyder ønsket om et enkelt liv og dannelsen av sterke vennskapsbånd.
  • Hvit. Personer med denne personlighetstypologien søker enkelhet, renhet og åpenhet.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.