Fornuft og følelser: En balanse som gir gode avgjørelser

Dualiteten mellom fornuft og følelser er det som styrer avgjørelsene våre og hva som får oss til å gå framover, holde håpet vårt i live og fortsette å være den vi er.
Fornuft og følelser: En balanse som gir gode avgjørelser

Siste oppdatering: 16 januar, 2019

Noen tror at de beste avgjørelsene kommer av fornuft. Men å ta avgjørelser etter at vi har satt følelsene våre til side er ikke alltid effektivt eller til og med mulig. Å ta avgjørelser basert på følelsene våre mens vi glemmer fornuft er heller ingen garanti for gode resultater. Derfor er det best å kombinere fornuft og følelser for å ta gode avgjørelser.

Å finne en god balanse mellom våre rasjonelle og emosjonelle sider er nøkkelen til å ta gode avgjørelser. Samtidig kommer denne balansen fra livserfaring og mange tidligere feil.

Derfor er kanskje det å ikke sette fornuft og følelser mot hverandre den første intelligente avgjørelsen vi kan ta. Hvis vi tenker over det, går hjertet og sinnet den samme veien i de fleste tilfeller. Å skille mellom fornuft og følelser er imidlertid noe vi gjør altfor ofte.

Fornuft og følelser

Finnes det riktige avgjørelser?

Vi ønsker alle å ta de riktige avgjørelsene, de beste som er. Men hva er en riktig avgjørelse? Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Det er folk som sier at en riktig avgjørelse er den som gir oss flest fordeler. Dette er imidlertid ikke alltid krystallklart. Hvis det var det, ville alle valgt den avgjørelsen som var best for dem uavhengig av konsekvensene de ville ha for andre mennesker.

For eksempel, når vi blir forelsket får følelser styrke og har en tendens til å ta over beslutningene våre. Det er som om vi på en eller annen måte blinde og døve. Er det dette som gir oss flest fordeler?

Følelser påvirker fortsatt beslutningene våre, selv når vi ikke er forelsket. Betydningen av følelser kan ses i hjerneskader i den orbitofrontale cortexen. Dette området spiller en rolle i funksjonen av amygdalaen. Amygdala er også en del av vårt følelsesmessige system. Dermed tar ikke pasienter som har skader i den orbitofrontale cortexen beslutninger med følelsene sine like ofte som andre mennesker gjør.

Å skille fornuft og følelser

Hva ville vi trodd om en person som tok rent rasjonelle avgjørelser? Hvis vi visste at en person bare brydde seg om seg selv, ville vi ikke ha stolt på den personen. Men vi vil bare stole på rasjonelle mennesker. Eller ikke?

Sannheten er at empati, evnen til å oppfatte andres følelser, er det som gjør at vi stoler mer på mennesker enn rasjonaliteten deres. Vi stoler på mennesker som er i stand til å smile, bli spente eller bli opprørt med oss når noe skjer med oss mer enn rasjonelle mennesker.

Vi kan se dette i tenåringer. I det stadiet har vi en tendens til å ta avgjørelser som medfører store risikoer. Det er derfor ungdomsårene regnes som et svært vanskelig stadium der tenåringer ignorerer foreldrene deres. Årsaken, eller i det minste en av dem, ligger inne i hjernens prefrontale cortex.

Den orbifrontale cortexen, som ikke har modnet fullstendig enda, er i denne delen av hjernen. Siden den ikke har modnet enda, har den ikke effektiv kontroll over følelser ennå. Derfor er beslutningsprosessen påvirket av følelser. Heldigvis vil erfaringene i dette stadiet av livet gjøre denne delen av hjernen moden til slutt.

Fornuft og følelser

Rollen til følelser i beslutningsprosessen

Det ser ut til å være en motsetning. Vi sier at den beste måten å ta avgjørelser på er å kombinere fornuft og følelser, men så langt har vi bare snakket om hvordan følelser påvirker oss negativt. For å forstå rollen til følelser, er det nødvendig å forstå at de er somatiske markører.

Somatiske markører er følelser som veiledes oss når vi tar avgjørelser. Disse markørene hjelper oss med å bestemme hvilket alternativ som er best for interessene våre, spesielt når vi har å gjøre med så mange ting at vi ikke kan bestemme oss for hva som er best. Somatiske markører er også intuisjoner som vi har samlet opp fra tidligere erfaringer. Disse intuisjonene advarer oss mot potensielle konsekvenser når vi begynner å tenke ut noen avgjørelser.

For eksempel, hvis vi går ned en gate der vi ble ranet for lenge siden, så får vi følelsen av at vi skulle ha gått ned en annen gate. Disse intuisjonene er ikke alltid bevisste. Derfor kan vi faktisk gå ned en annen gate uten å vite hva som fikk oss til å gjøre det.

Heldigvis, sammen med intuisjon, kommer rasjonelle prosesser som gir oss mulighet til å veie fordeler og ulemper. Dualiteten mellom fornuft og følelser er det som styrer avgjørelsene våre og hva som får oss til å gå framover, holde håpet vårt i live og fortsette å være den vi er.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.