Et lykkelig barn er et ansvarlig barn

For å oppdra et ansvarlig og lykkelig barn, må du først gi den emosjonelle støtten og omsorgen som lar den lille blomstre.
Et lykkelig barn er et ansvarlig barn
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi må utrydde ordtak som “Age og ris gjør gutten vis.” Disse ordtakene og måtene å oppdra på er ikke bare utdaterte, de er også misforståtte, spesielt fordi vi vet at fysisk avstraffelse ikke skaper lykkelige barn, og at et lykkelig barn er mer ansvarlig.

Det er av avgjørende betydning å begynne å internalisere viktigheten av lykke i oppdragelsen av barn. Det er den beste måten å få dem til å nyte kunnskap på og hjelpe dem å utvikle seg til sitt fulle potensial.

Ikke forveksle begreper i oppdragelsen av lykkelige barn

Når vi snakker om et lykkelig barn, bør vi ikke forveksle dette med et bortskjemt barn. Et lykkelig barn er ikke et barn vi må gi alt til.

jente med vinger

Selvfølgelig er frustrasjon en del av livet, uansett hvor lite vi liker dette faktum. Og barna dine vil lide av det, i det minste i visse øyeblikk av livet. Men lykkelige barn vil ha de nødvendige verktøyene for å overvinne enhver fase eller traumer.

Med andre ord, et lykkelig barn er ikke bortskjemt. Den lille skal vite hvor grensene går, og hva de kan og ikke kan gjøre. Den kunnskapen trenger imidlertid ikke være dramatisk eller traumatisk.

Et barn som vet at det er elsket, som er lykkelig i omgivelsene sine, som kan gjenkjenne livets begrensninger og akseptere dem, dette er en person som vil vokse opp til å være ansvarlig og bevisst på seg selv og hva som skjer i omgivelsene sine.

“Vi må ikke la noen gå bort fra vår tilstedeværelse uten å føle seg bedre og lykkeligere.”

– Mor Theresa –

Hvorfor er et lykkelig barn mer ansvarlig?

Vi skal liste opp en rekke kjennetegn som beskriver et lykkelig barn og beskrive hvordan disse gjør dem mer ansvarlig for hendelsene i livet og omgivelsene:

  • Et lykkelig barn har en bedre karakter: Enhver liten som er lykkelig i omgivelsene sine, utvikler en god karakter. Dette er veldig sunt, siden det får den lille til å internalisere begrepene rettferdighet og ærlighet bedre.
  • Et lykkelig barns gode karakter gir det forskjellige dyder: Et barn som vokser opp i en lykkelig verden lærer dyder som ærlighet, måtehold, kjærlighet, ofre for andre, empati, raushet, ydmykhet og evnen til å strebe etter å overvinne visse ugunstige stadier i livet.
  • Et lykkelig barn er mer positivt: Lykkelige barn har et mye mer positivt syn på livet. De er proaktive og utholdende når de står overfor utfordringer. De jobber veldig hardt for å overvinne motgang, og de er veldig takknemlige.
  • Et lykkelig barn er mer mottakelig: Videre har lykkelige barn sunnere forhold til foreldrene sine. De vil være mye mer mottakelige for kjærlighet, emosjonell tilknytning og kommunikasjon med andre.
  • Et lykkelig barn lærer mer: Som vi sa, lykkelige barn er mer mottakelige. Derfor er de mer åpne for lærdom og kunnskap. Slik sett forstår de eksempler bedre, følger bedre med når de snakkes til dem og lytter til foreldrenes forskjellige meninger. De er i stand til å skjelne rett fra galt og trekke sine egne konklusjoner.
gutt ser gjennom vinduet
  • Et lykkelig barn skiller prioriteringer: Barn som lever i et lykkelig miljø lærer å skille prioriteringer. For eksempel vet de at deres tilgang til leker, teknologi og belønninger er et privilegium, aldri en rettighet. De forstår verdien av ting og respekterer det.
  • Barnet har samvittighet: Lykkelige barn forstår beskjeder godt og vet hvordan de skal skille rett fra galt. Derfor utvikler de en sterk samvittighet. Og dette er takket være emosjonell utdanning, som gjør dem mer mottakelige og selvbevisste.
  • Et lykkelig barn vet hvordan det skal utvikle livet sitt: Et lykkelig barn lærer å legge vekt på livets prioriteringer, som familie, vennskap, kjærlighet, altruisme og solidaritet eller verdier og etikk. På denne måten vil de være mindre desorientert, vil utvikle dømmekraft tidlig og vil unngå å havne i risikabel atferd.
“Lykke er vissheten om ikke å føle seg fortapt.”
– Jorge Bucay –

Det er klart at lykkelige barn vil ha en mer full og hel tilværelse. Men husk, aldri forveksle det med bortskjemthet, ubegrenset frihet eller tilknytning til materielle ting. Fordi dette er en feil som skaper tyrannisk og avhengig atferd. Bare la barna være seg selv i et emosjonelt miljø fullt av kjærlighet og forståelse.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.