Er det å være annerledes et behov, en byrde eller en dyd?

Hva tenker du om å være annerledes? Foretrekker du å gå ubemerket hen i folkemengden? Kan du huske en tid da det å være annerledes hadde negative konsekvenser for deg og dine kjære?
Er det å være annerledes et behov, en byrde eller en dyd?

Siste oppdatering: 27 desember, 2020

Enhver person er unik. Ingen er like. Vi har alle forskjellige måter å føle, handle, tenke og ta avgjørelser på. En kombinasjon av gener og miljøfaktorer, din tidligere historie, dine erfaringer og din kontekst, er blant annet ting som utgjør din personlighet. Hva betyr det å være annerledes for deg?

Å være annerledes kan være positivt eller negativt, avhengig av hvor du er i livet og hvilket utviklingsstadium du befinner deg i.

Til tross for at du er, og alltid vil være, fullstendig unik, finnes det øyeblikk i livet der du prøver å være så lik andre mennesker som mulig. Andre ganger er det viktig for kognitiv utvikling å få deg selv til å skille deg ut. Hva føler du om dette akkurat nå? Tror du at du er annerledes enn alle andre? På hvilken måte? Liker du å være annerledes? Er det viktig for deg?

Å være annerledes er et menneskelig behov.

Å være annerledes er et menneskelig behov

Psykolog Margaret Mahler kom opp med en modell for stadiene til menneskets utvikling. Etter den symbiotiske fasen, der barnet ikke helt ennå klarer å se seg selv som separat fra moren sin, kommer separasjon-individualiseringsstadiet. Dette stadiet spiller en viktig rolle i å forme personligheten din og hjelpe deg med å anse deg selv som unik. 

I løpet av dette stadiet, finner to prosesser sted. Separasjon er prosessen der et barn differensierer seg fra moren sin. Individualisering er prosessen der et barn er bevisst sin egen eksistens og starter å utvikle sine egne individuelle trekk.

Rene Spitz merket seg tre organiseringsprinsipper i barnets psykologi: smileresponsen, frykten for fremmede, og “nei”. “Nei”-et er den berømte trassalderen. Selv om det er irriterende med konstant opposisjon, er det er viktig stadium for modning og utvikling.

Denne konstante negative responsen kommer av at barnet har begynt å identifisere seg selv som annerledes og uavhengig. Det er et nødvendig steg for barnet for å bli bevisst på sin egen individualitet. Dette skjer også i en viss grad med ungdommer.

“Vi må ikke tillate andres begrensede oppfatninger å definere oss.” 

– Virginia Satir –

For tenåringer kan det å være annerledes være en byrde

Ungdommen er et stadium der det å passe inn og være akkurat som alle andre er det viktigste. Tenåringer bekymrer seg konstant for å bli diskriminert for forskjeller som er “uakseptabelt”. Å være en del av en gruppe er hovedmotivasjonen til tenåringer. Dermed har det en betydelig innvirkning på hvordan de former sitt selv-konsept

Merkelig nok, mener tenåringer likevel at de er unike. David Elkind kalte dette fenomenet “personlig fabel”. Selv om de lengter etter å passe inn og være som alle andre, tror tenåringer også at tankene og følelsene deres er forskjellig fra alle andres.

Elkind beskriver et annet fenomen som noen ganger relaterer seg til viktigheten av å være annerledes eller passe inn. Han snakker om et fantasipublikum, som er en intens bekymring for imaget du viser andre og hva de tenker om deg. Tenåringer pleier å tenke at de rundt dem ser dem konstant.

Denne følelsen av å alltid være objektet for andres oppmerksomhet gjør at noen tenåringer, spesielt de med dårlig selvsikkerhet, gjør alt de kan for å passe inn. De prøver å gå ubemerket hen og ikke være annerledes fordi å være annerledes er ansett som negativt og kan lede til avvisning fra sine likesinnede.

“Når du befinner deg selv på majoritetens side, er det på tide å ta en pause og reflektere.” 

– Mark Twain –

Tenåringer vil ikke være annerledes.

Det er ikke et behov eller en byrde – det er en dyd!

Unge mennesker føler ofte behovet for å være annerledes, å skille seg ut i mengden. Det er flott! Å dele den delen av identiteten din som former deg er en av de beste gavene du kan gi deg selv og andre. Dette er fordi det er den mest oppriktige og ærlige delen av den du er. Det fremmer også kreativitet og tilrettelegger for beslutningstaking.

Å være annerledes lar deg sette pris på mangfold og tilpasse deg til det mer enkelt. Det gjør deg fleksibel og fordomsfri.

Å forsvare ideene dine, selv om de er forskjellig fra alle andres, lar deg vokse og utvikle deg samtidig som du er prinsippfast. Det hjelper deg med å bygge selvfølelsen og selvsikkerheten din i tillegg. Å være unik er en gave. Derfor er det viktig å lære å sette pris på det. Det er en av de største dydene et menneske kan ha.

“Kvinnen som følger mengden vil vanligvis ikke gå lenger enn mengden. Kvinnen som går alene vil sannsynlig befinne seg på steder ingen noen sinne har sett før.”

– Albert Einstein –


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.