Det er på tide med et paradigmeskifte i utdanning

Tiden med å planlegge klassetimer basert på lærebøker er på vei til å bli utryddet.
Det er på tide med et paradigmeskifte i utdanning

Siste oppdatering: 30 mars, 2019

I mange tilfeller beveger teknologien seg så fort at vi ikke klarer å holde tritt. Dette skjer imidlertid ikke med nye generasjoner. De vokser opp med en flaske i den ene hånden og et nettbrett i den andre. Utdanningssystemet tjener dem ikke lenger. Dermed er det tid for et paradigmeskifte i utdanning.

Det er ikke det at noen samfunnssektorer er mer interessert i endring enn andre. I stedet har våre barn og unge provosert frem denne forandringen. Deres måte å forstå og forholde seg til verden på har endret seg. Et utdanningssystem som ikke endres raskt nok sammen med den virtuelle, men veldig virkelige verden, kan være en bortkastet tid for studenter. Og de får aldri den tiden tilbake.

Hva slags paradigmeskifte i utdanning snakker vi om?

Det tradisjonelle lineære utdanningssystemet holder ikke lenger mål. De siste årene har vi følt at endringene kommer, men de har fortsatt ikke tatt form. Folk klandrer lærere, foreldre og barna selv. Et ekstremt høyt antall barn slutter på skolen. Barn syns det blir kjedelig i klasserommet.

Vi snakker ikke om små justeringer eller å legge til noe på det som allerede finnes. Vi snakker om dype endringer på institusjonelt nivå. Endringer i måten lærere deler informasjon på og endringer i hvordan elevene mottar denne informasjonen.

Ikke bare det, men vi må endre verdiene som vi lærer våre studenter og måten studentene får visse ferdigheter på. Disse tingene var ikke en prioritet i det tradisjonelle utdanningssystemet. Likevel vil våre unge trenge disse ferdighetene i sitt voksne liv.

 En lærer leser til elevene sine.

Lineær utdanning versus horisontal utdanning

Våre barn lærer i dag mer på internett og fra sine venner enn i klasserommet. Lærerne har ikke lenger all informasjon. De kan finne informasjon på skjerm og applikasjoner. Barna vet hvordan de skal lete etter informasjon når de er interessert i noe. Dermed trenger de ikke å vente på at noen skal lære det til dem.

I de kommende årene ser vi sannsynligvis noen dype endringer i rollen som lærerne spiller. I dagens verden trenger studenter lærere som veileder dem, ikke lærere som deler informasjon som de allerede har.

Lineær utdanning er basert på overføring av informasjon som er helt frakoblet enhver følelsesmessig mening. Denne typen utdanning antar at barnet er uvitende og delvis “uferdig” og at læreren må fullføre dem. Det understreker forskjellen mellom lærer og student. Det er ingen dialog, ingen kreativitet. Læring er flyktig, og studenten er relativt passiv.

De nye horisontale utdanningstrendene foreslår en studentledet erfaring der studentene søker kunnskap. Det argumenterer for at studenten er i stand til kritisk tanke, og at læringsprosessen er avgjørende. Dermed skal lærerne fokusere mer på kompetanse enn innhold. De må vite hvordan man skal løse læringssituasjoner.

Følelser og motivasjon

Vi har nå bevis på noe som vi har hatt mistanke om i lang tid. Positive følelser forbedrer forståelsen og hukommelsen. De oppfordrer også til læring. Følelser oppfordrer til å lære fordi de forsterker synaptiske forbindelser og nevronal nettverksaktivitet.

Følgelig er nevroutdanning et verdifullt verktøy som kan hjelpe lærerne til å utvikle elevers ferdigheter og talenter. Det vil i sin tur lette læringsprosessen. Hvis lærerne forstår hvordan hjernen fungerer og hvordan den relaterer seg til atferd og læringsmønstre, vinner alle.

Det er også veldig positivt for lærere å vite hvordan hjernen fungerer, kontrollerer følelser og behandler informasjon. Tiden med å planlegge klassetimer basert på lærebøker er på vei til å bli utryddet.

Å møte utfordringene fra det 21. århundre

Det er et alvorlig underskudd av utdannede fagfolk som oppfyller moderne forretningsbehov. Vårt arbeidsmarked har endret seg betydelig. Vårt gamle utdanningssystem er basert på den industrielle revolusjonen og arbeidsbehovet til dette systemet. Vi kan ikke oppdra barna våre på den måten lenger siden arbeidsmarkedet trenger mennesker med ulike ferdigheter. I stedet for å vite hvordan man gjør en ting bra, trenger bedrifter folk som kan tenke innovativt.

Kreativitet, samarbeid, konfliktløsning, kritisk tenkning, ledelsesevne og innovative ideer er ting som bedrifter ser etter i folks CV-er. Derfor er det viktig å studere riktig ting og være i stand til å gjøre mange ting. Det er den eneste måten du kan møte fremtiden på. Et paradigmeskifte i utdanning er i horisonten, kan du føle det?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Krumm G.L, Filippetti V.A, Bustos D. (2014). Inteligencia y creatividad: correlatos entre los constructos a través de dos estudios empíricos. Universitas Psychologica.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.