Stressede lærere: la oss ta vare på våre pedagoger

Stressede lærere: la oss ta vare på våre pedagoger
Laura Reguera

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Reguera.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Noen tror at stressede lærere er de eneste som opplever konsekvensene av det stresset. Å føle seg ulykkelig og utmattet påvirker kvaliteten på arbeidet ditt på en negativ måte. Dette er spesielt relevant når du tenker på hva som skjer når en lærers ytelse reduseres. Det er tross alt de som i all hovedsak er ansvarlige for våre barns utdanning.

Derfor er det viktig å tenke på hva vi alle kan bidra med for å gjøre våre lærere mindre stressa. Det er mange forskjellige faktorer som påvirker en lærers stressnivå. Alle har vi muligheten til å styre disse faktorene og gjøre det lettere for lærerne, slik at de kan gjøre en best mulig jobb.

“En lærer påvirker evigheten; han kan aldri vite hvor hans innflytelse stopper.”

– Henry Adams –

Problemet med stressede lærere

Mange studier har tatt for seg arbeidsrelatert stress i mange forskjellige yrker. I den sjette nasjonale undersøkelsen av arbeidsforhold i Spania (2007), fant forskere ut at 54,2% av lærerne opplevde arbeidsrelatert stress. Med tanke på at dette er halvparten av alle spanske lærere, er tallene nedslående, for å si det mildt.

Stressa kvinnelig lærer ved kateteret

Den samme studien viste at 19,6% av lærerne trodde at jobben deres påvirket helsen deres på en negativ måte. Og det er ikke alt. Lignende tall indikerte også at de hadde problemer med å sove og ofte følte seg trøtte. Mange rapporterte at de hadde hodepine og følte seg stive og irritable.

I 2011 gjennomførte forskere en annen nasjonal undersøkelse av arbeidsforhold i Spania (2011). De fant ut at 33,9% av de spurte lærerne mente de hadde en stor arbeidsbelastning. For å klare å gjøre arbeidet sitt ferdig, måtte de jobbe flere timer uten lønn. Dessverre samsvarer disse tallene med funn i lignende studier.

“Hvis du må sette noen på en sokkel, sett lærerne der. De er samfunnets helter.”

– Guy Kawasaki –

En studie av Gil-Monte (2012) indikerte at rundt 50% av lærerne har høye eller veldig høye stressnivåer. Ikke bare det, men de fant ut at disse høye stressnivåene hos lærere kan føre til psykiske og fysiske helseproblemer. Til slutt fant de ut at misnøye og press på jobben korrelerer med symptomer på depresjon og angst.

Hva stresser stressede lærere mest?

Hva nøyaktig er det som stresser lærerne så mye? Er det indre eller ytre faktorer? Vi skal besvare disse spørsmålene. Forskjellige studier har funnet ut at hovedårsakene til stress hos lærere kommer fra elever og deres familier. En av hovedgrunnene til dette er manglende interesse i studiene eller mangel på motivasjon. Disiplinære problemer i klasserommet fører også til betydelig stress.

Stressa og trøtt lærer

For stressede lærere er elevenes familier en stor stressfaktor. Grunnen er at de har en tendens til å ikke sette nok pris på lærerens arbeid. Det kan også være stressende for lærere når foreldre ikke samarbeider eller gir støtte til arbeidet deres med å utdanne barn og tenåringer.

Det er her hver og en av oss kan gjøre vår lille innsats for å hjelpe stressede lærere som sliter. Som et samfunn, og som foreldre til våre elever, bør vi forstå og anerkjenne hvor vanskelig en lærers arbeid noen ganger kan være. Vi må huske på at dette er profesjonelle aktører innen utdanningssektoren, så det er i alles beste interesse å følge rådene de gir under foreldremøtene.

“Jeg tror læreryrket bidrar mer til framtiden av vårt samfunn enn noe annet enkelt yrke.”

– John Wooden –

Disse retningslinjene kan være vanskelige å følge, men hvis vi alle har dem i bakhodet vil situasjonen bedre seg betraktelig. Ikke bare i klasseromsmiljøet, men også miljøet hjemme, og i dine barns liv generelt. Motiverte lærere som føler seg anerkjent og støttet vil være mindre stressa og gjøre et bedre stykke arbeid.

Bilder i artikkelen kommer fra Tra Nguyen og Lonely Planet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.