Hva er egentlig emosjonell kompetanse?

Hva er egentlig emosjonell kompetanse?

Siste oppdatering: 18 september, 2017

Emosjonell kompetanse beskriver en persons evne til å fritt kunne gi uttrykk for egne følelser. Det kommer fra emosjonell intelligens, hvilket innebærer evnen til å gjenkjenne følelser. Kompetanse er nivået av ferdighet med hvilket en person konstruktivt interagerer med andre mennesker.

Denne personlige emosjonelle kompetansen er basert på personens forståelse av sine individuelle følelser og hvordan følelser påvirker andre mennesker. Det er også relatert til evnen til å kontrollere sine følelser og tilpasse seg. Vi må ha i bakhodet at en person først må forstå sine egne følelser før vedkommende kan evaluere og forstå andre menneskers følelser.

Sosial kompetanse

Et annet individuelt aspekt ved emosjonell kompetanse er sosial kompetanse, hvilket refererer til empatien vi har for andre. Dette omfatter ferdigheter vi trenger for å være suksessfulle både på arbeidsplassen og i andre relasjoner. Det er veldig viktig å kunne kommunisere effektivt og vite hvordan man skal håndtere konflikter.

Det er takket være sin emosjonelle kompetanse at mennesker har evnen til å agere på egne følelser så vel som de som oppleves av andre. På denne måten kan et individ reagere riktig når noen gir uttrykk for følelser som sinne, frykt eller smerte.

Å kunne indentifisere våre egne følelser gjør det mulig for oss å reagere adekvat på følelser som andre personer opplever. Uten å forstå sine egne følelser er det vanskelig å hjelpe eller føle empati for andre.

Helseproblemer relatert til emosjonell kompetanse

Det har blitt påvist at å internalisere følelser kan lede til dårligere fysisk og mental helse. Dette kan blant annet innebære økte nivåer av stress, noe som igjen kan føre til farlige tilstander som hypertensjon, rask økning eller tap av vekt, samt slapphet.

Å undertrykke følelser kan føre til depresjon, og forholdet til andre mennesker kan lide under manglende emosjonell kompetanse. Selv om det er mange ulike følelsesmessige problemer som kan føre til problemer med emosjonell kompetanse, så spiller emosjonell intelligens en viktig rolle når det gjelder hvilken evne en person har til å lære seg disse ferdighetene.

For personer som lider av psykiske sykdommer eller andre problemer som kommer i veien for deres emosjonelle ferdigheter, så er et viktig første skritt å utvikle den emosjonelle intelligensen. Når en person klarer å skille mellom et sett av følelser og et annet, så kan de også begynne å lære hvordan de kan bruke disse følelsene i hverdagslivet sitt.

Bilder av RubioBuitrago


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.