Å lære å forstå våre følelser

12 september, 2017

For at vi skal kunne stå ansikt til ansikt med den nye verden, er vi nødt til å oppdage den mest følsomme og kreative delen av oss selv. Kroppen vår kommuniserer og reflekterer hvor godt vi føler oss, og den tilbyr oss en konstant informasjon om vårt eget humør. Derfor er det rett og slett livsviktig at vi forstår de beskjedene som følelsene våre sender til oss. Ved å gjøre det, påvirker det helsen vår i tillegg til den måten vi fungerer sammen med andre mennesker på.

Det er viktig å differensiere mellom det å høre og det å lytte. Det å høre betyr rett og slett å bruke hørselssansen din. Mens det å lytte har en spesiell mening i og med at det krever at du følger med. Det kan godt hende at vi hører noen, uten at vi lytter til eller forstår dem. Det å lytte innebærer en forpliktelse. Det betyr at du er der, at du oppfatter det som kroppen vår og følelsene våre forteller oss, at vi fanger opp det de forsøker å formidle. 

 “Alt som eksisterer, begynner med språk. Og språk begynner med å lytte.”
– Jeanette Winterson –

Forstå din kropp, snakk til følelsene dine

De vanligste årsakene til sykdom er holdninger og negative følelser. Søken etter oppmerksomhet, det å unngå ubehagelige situasjoner ved å rømme vekk fra dem – i disse situasjonene er det at våre kropper snakker. De produserer vanligvis symptomer som faresignaler om at noe rett og slett ikke stemmer.

Mennesker som ikke forstår at disse reaksjonene er forårsaket av de ubehagelige følelsene som de opplever, vil ofte komme til å lide fra psykiske lidelser som er forårsaket av en emosjonell blokkering.

woman-and-butterfly

Det er flere studier som støtter den makten som følelser har over den menneskelige kroppen. Forskere har funnet en sterk forbindelse mellom smerte og stress. Følelsesmessig stress kan sette sine merker på kroppen din for evig.

De vanligste symptomene på emosjonelt stress er som følger:

  • Følelser: depresjon eller angst, irritabilitet, frykt, nervøsitet
  • Tanker: overdreven frykt for det å feile, overdreven selvkritikk, vanskeligheter med å konsentrere seg, vanskeligheter med å gjøre valg, uorganiserte tanker.
  • Adferd: brysk behandling av andre, en økning i konsumeringen av tobakk, alkohol eller andre former for stoffer, en økning eller minskning i appetitt, gråting, det å skjære tenner.
  • Fysiske endringer: muskulær anspenthet, kalde eller svette hender, søvnløshet, hodepiner, utmattelse, rygg- og nakkeproblemer, urolig pusting, søvnproblemer, manglende evne til seksuell funksjon.
Kroppen din er ditt tempel, lytt til den.

Forstå ditt eget sinn, det snakker om deg

Som vi tidligere har forklart, er vår mentale innstilling et element som kan blokkere oss helt til det steget at det kan generere fysiske problemer. Denne mentale blokkeringen oppstår når følelser blomstrer inne i oss som får oss til å miste fokus eller til og med til å koble oss fra det vi holder på med. Negative følelser produserer distraksjoner. Vi slutter å være oppmerksomme på den aktiviteten vi utfører, og vi begynner å tenke på disse følelsene.

girl-kissing-flowers

Ved å være oppmerksom på vårt eget sinn, vil vi komme til å gjenkjenne våre egne følelser og emosjoner. Ved å høre på det indre jeget, kommer vi til å kunne forberede oss selv til å kunne vinne over ubehagelige følelser før de inntreffer. Derfor kommer vi nok en gang til å være i stand til å fokusere på våre hverdagsaktiviteter og slik få igjen livene våre. På denne måten forbereder vi oss selv fysisk og mentalt på å kjenne igjen og isolere negative følelser. For det å kjenne igjen disse følelsene, er det første steget på veien mot å overvinne dem. 

Sinnet er ansvarlig for all dypere tenking. Det kombinerer sansene våre, våre tanker, vår dømmekraft og vår hukommelse. Det tillater oss å veie kostnaden og fordelene av å lage fornuftige avgjørelser. Det er mulig at din indre stemme ikke alltid er like tydelig, men den forsøker fremdeles alltid å fortelle deg noe. Skriv en dagbok eller en journal, debatter med din indre kritiker, let etter rolige steder. Med andre ord: lær deg å forstå hva som foregår i ditt eget sinn.

Før du blir sint, før du klandrer deg selv eller opplever å bli blokkert, så hør på din indre stemme. Separer de negative emosjonene og følelsene fra ditt sinn. Forbered deg selv fysisk og mentalt på å lytte nøye til deg selv. Ingen er en bedre lytter til din egen kropp enn deg selv.

Å kjempe mot deg selv, er alltid den tøffeste kampen. Å vinne mot deg selv, er den mest fantastiske seieren.