Å lære å forstå våre følelser

Å lære å forstå våre følelser

Siste oppdatering: 12 september, 2017

For at vi skal kunne stå ansikt til ansikt med den nye verden, er vi nødt til å oppdage den mest følsomme og kreative delen av oss selv. Kroppen vår kommuniserer og reflekterer hvor godt vi føler oss, og den tilbyr oss en konstant informasjon om vårt eget humør. Derfor er det rett og slett livsviktig at vi forstår de beskjedene som følelsene våre sender til oss. Ved å gjøre det, påvirker det helsen vår i tillegg til den måten vi fungerer sammen med andre mennesker på.

Det er viktig å differensiere mellom det å høre og det å lytte. Det å høre betyr rett og slett å bruke hørselssansen din. Mens det å lytte har en spesiell mening i og med at det krever at du følger med. Det kan godt hende at vi hører noen, uten at vi lytter til eller forstår dem. Det å lytte innebærer en forpliktelse. Det betyr at du er der, at du oppfatter det som kroppen vår og følelsene våre forteller oss, at vi fanger opp det de forsøker å formidle. 

 “Alt som eksisterer, begynner med språk. Og språk begynner med å lytte.”
– Jeanette Winterson –

Forstå din kropp, snakk til følelsene dine

De vanligste årsakene til sykdom er holdninger og negative følelser. Søken etter oppmerksomhet, det å unngå ubehagelige situasjoner ved å rømme vekk fra dem – i disse situasjonene er det at våre kropper snakker. De produserer vanligvis symptomer som faresignaler om at noe rett og slett ikke stemmer.

Mennesker som ikke forstår at disse reaksjonene er forårsaket av de ubehagelige følelsene som de opplever, vil ofte komme til å lide fra psykiske lidelser som er forårsaket av en emosjonell blokkering.

woman-and-butterfly

Det er flere studier som støtter den makten som følelser har over den menneskelige kroppen. Forskere har funnet en sterk forbindelse mellom smerte og stress. Følelsesmessig stress kan sette sine merker på kroppen din for evig.

De vanligste symptomene på emosjonelt stress er som følger:

  • Følelser: depresjon eller angst, irritabilitet, frykt, nervøsitet
  • Tanker: overdreven frykt for det å feile, overdreven selvkritikk, vanskeligheter med å konsentrere seg, vanskeligheter med å gjøre valg, uorganiserte tanker.
  • Adferd: brysk behandling av andre, en økning i konsumeringen av tobakk, alkohol eller andre former for stoffer, en økning eller minskning i appetitt, gråting, det å skjære tenner.
  • Fysiske endringer: muskulær anspenthet, kalde eller svette hender, søvnløshet, hodepiner, utmattelse, rygg- og nakkeproblemer, urolig pusting, søvnproblemer, manglende evne til seksuell funksjon.

Som vi tidligere har forklart, er vår mentale innstilling et element som kan blokkere oss helt til det steget at det kan generere fysiske problemer. Denne mentale blokkeringen oppstår når følelser blomstrer inne i oss som får oss til å miste fokus eller til og med til å koble oss fra det vi holder på med. Negative følelser produserer distraksjoner. Vi slutter å være oppmerksomme på den aktiviteten vi utfører, og vi begynner å tenke på disse følelsene.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.