Hvis det ikke genererer frykt, er det sannsynligvis ikke verdt det

Hvis det ikke genererer frykt, er det sannsynligvis ikke verdt det

Siste oppdatering: 11 september, 2017

Noen ganger må du, for å kunne oppnå dine drømmer, forhandle med frykten din. Du er nødt til å leve med fryktene dine. Selv om ikke alle dine frykter blokkerer eller begrenser deg og får deg til å gi opp målene dine. Mange av fryktene dine gir deg kanskje en følelse av svimmelhet, det føles kanskje som om du stirrer ned fra en høy klippe. Den lar deg føle deg full av adrenalin og ukjente følelser.

Følelsen av uvisshet og frykt oppstår når det er noe som virkelig motiverer oss. Frykt rister oss ut av rutinene våre. Fordi det ønsker å gjøre livet ditt til noe som er meningsfylt. Frykt viser oss den veien vi bør følge. Den oppfordrer oss til å fortsette å teste grensen mellom det er som mulig og det som ikke er det. Og den gjør det i et forsøk på å få drømmene dine til å bli sanne.

Frykt, følelsen som skremmer oss

Geral Hüther forklarer i boken sin “Fryktens biologi”, at det er ingenting vi frykter men enn vi frykter vår egen frykt. Det er er imidlertid akkurat derfor denne følelsen, og alle nyanser av den, er den som setter vår intellektuelle og emosjonelle utvikling i bevegelse. Frykt produserer en stressreaksjon i hjernen vår. Dette fører i sin tur til å finne de passende forholdene for intellektuell, emosjonell og fysisk adferd.

Vi bør være i stand til å finne grensen mellom vennlig frykt og beskyttende frykt eller patologisk frykt, den typen frykt som fører til panikkanfall og angst.

snow-white-in-the-snow-seven-dwarves

Kvantefysikk forklarer hvordan kroppen og følelsene kan skille mellom hva som skjer i den virkelige verden og hva som skjer i vår forestillingsverden. Uansett skjer den samme reaksjonen i hjernen. Så vi blir påvirket på akkurat den samme måten med tanke på stress og andre biologiske mekanismer, uavhengig av om vi opplever noe, forventer noe eller ganske enkelt forestiller oss noe.

De kompliserte kretsene av frykt i kroppene våre: en blanding av stress og glede

Som vi akkurat har nevnt, kommer frykt til syne som en helt mistilpasset følelse når den blir til en kvelende og vedvarende emosjonell tilstand heller enn å fungere som et alarmsignal for potensielt truende stimuli fra den ytre verden. Den undertrykker mennesker i en sirkel av deres egne ubehagelige følelser, når den ikke lengre kan skille adaptivt mellom forekomster av alarmberedskap og avslapning.

Den komplekse prosessen og de fysiske og hormonelle kretsene av stress blir aktiverte gjennom sensorisk stimuli. Som at gjennom synssansen eller hørselssansen, sendes informasjon til en del av hjernen som kalles amygdala. Denne strukturen kobler seg sammen med hypothalamus for å få tilgang til hukommelsen og ser hva som har skjedd i lignende situasjoner i fortiden. Den er også ansvarlig for å sende elektriske impulser til musklene dine for å igangsette handling.

sad-woman-looking-out-window

På den følelsesmessige fronten skiller hypofysen ut stresshormoner. Disse aktiverer oss og produserer to andre hormoner: kortisol og adrenalin. Adrenalin utvider pupillene dine og øker respirasjonshastigheten din. Kortisol, på den andre siden, øker glukosenivåene i blodet ditt, noe som gjør at mer muskulær energi blir generert.

Det mest interessante ved denne kompliserte koblingen, er at mot slutten genererer den dopamin. Dette er en nevrotransmitter som assosiert med glede, som i sin tur følger med følelsen av frykt, risiko og triumf. 

Når frykt slutter å fungere: et tegn på katastrofe

Når man vet om denne komplekse kretsen av frykt og hvordan den fungerer, ikke bare for å overleve, men også for vårt velbehag, er det normalt at mennesker som har blitt utsatt for skader etter å ha vært redd, føler at dette varselsignalet ikke er så veldig verdifullt. Fordi, selv om de forutså faren, var de fremdeles ikke i stand til å gjøre noe med den.

For eksempel kan dette gjelde mennesker som var offer for aggresjon. Hvis skaden de har opplevd ikke er emosjonelt prosessert, kommer frykten deres til å være permanent aktivert, også ovenfor ting som ikke er en potensiell frykt. Mennesker kan også oppleve dette om de har vært vitne til en handling der ressursene som har blitt brukt til å flykte ikke har fungert. 

Å gjøre frykt til en alliert for i sin tur å oppleve glede

I de tilfellene der frykt ikke har fungert som et godt signal, men heller som en generalisert sensasjon som har forårsaket et enormt ubehag, bør det bli behandlet på en riktig måte. I de tilfellene der traumer har framkommet, kan teknikker som for eksempel EMDR sammen med andre teknikker virke som lovende med tanke på å framskaffe resultat.  I hvert tilfelle, er det beste rådet vi kan gi deg å oppsøke en ekspert på feltet.

Frykt fungerer som et middel for forventning, og aldri som en måte du ønsker å leve livet ditt på. Som vi nevnte i begynnelsen av denne artikkelen, er idealet for frykt å være en følelse som viser oss stupet og ubrukte veier, men uten å rett og slett følge pilene uten å kunne spørre noen om noe.

sad-woman-held-up-by-birds

Det ville vært likt som å kjenne på frykten vi føler når vi er nært målene som virker å være uoppnåelige, samtidig som vi vet at de ikke er det. Det er det noen føler før de begynner på en karriere som krever årevis med studier. Eller det en løper som forsøker å slå sine tidligere rekorder vil føle. Kortisol aktiverer, men blokkerer ikke og begrenser dem ikke.

Så, muligheten for å gjøre frykt til en alliert kan bli, hvis du er i stand til å materialisere det, en helt fantastisk oppnåelse. Du vil være i stand til å sette pris på faresignalene frykt gir deg uten at du helt blindt stoler på dem. Å føle en sensasjon av advarsel som er til stede og virkelig, men også å se den og vite hvordan du skal komme deg gjennom den. En dag kan du kanskje ikke være i stand til å unngå det du frykter, og du vil kanskje heller ikke være i stand til å konfrontere den, men du må forholde deg til den erfaringen for å kunne leve resten av erfaringene dine til det fulle.

Sist mens ikke minst: hvis frykt ikke eksisterte, ville heller ikke følelsen av suksess eller følelsen av å ha oppnådd noe eksistere. Hvis du unngår en, unngår du den andre, men resultatet er det samme, du ender opp med å unngå livet. Tillat deg selv å oppleve og tolerere denne følelsen. Len deg tilbake og vær sikker på at hvis du gjør det, vil det føre interessante ting inn i livet ditt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.