Hvordan demens påvirker en familie: Håndtering av konflikter

Hvordan demens påvirker en familie: Håndtering av konflikter
Laura Reguera

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Reguera.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I de senere årene har forventet livslengde økt betraktelig: vi lever lengre og bedre liv. Dette er selvsagt positivt. Men dette betyr også at helseproblemer som tidligere ikke fantes har begynt å oppstå, og et av disse problemene er demens. Når tiden går, opp står, i noen tilfeller, kognitiv svekkelse. Det gjør det vanskelig å bo alene og gjøre hverdagslige ting.

Sykdommer som demens er faktisk hovedårsaken til pleiebehov i industriland. Så hvordan påvirker denne situasjonen familien?

“Demens er som et øyeblikk av tvil når jeg ikke vet om jeg skal stole på øynene mine eller minnene mine, fordi begge virker i stand til å gjøre de samme snikende feilene.”

-John Katzenbach-

Konflikter når et familiemedlem har demens

Alle familier har konflikter i dagliglivet. Vanligvis blir disse konfliktene løst, på godt eller vondt, avhengig av problemløsingsevnene til hvert familiemedlem. Men når et medlem av familien lider av demens, kan kranglingen og spenningene øke.

Dette skyldes at demens involverer flere stressfaktorer som ikke fantes tidligere. Først er det en mangel på informasjon om sykdommen. I tillegg er det vanskelig å forutsi hvordan sykdommen vil utvikle seg. Dette fører til usikkerhet i familien.

“Demens spiser tankene til pasienten og, på grunn av det, ødelegger det følelsene til de som elsker og pleier ham eller henne.”

-Nolasc Acarin Tusell-

Kvinne med kamera

På den andre siden, kan det å pleie en person med demens være kostbart. Spesielt ettersom det kan være behov for å leie inn hjelp, betale for opphold i et dagsenter eller skaffe plass til vedkommende på et eldrehjem.

Konflikter kan oppstå fordi et familiemedlem kan kreve så mange ressurser og tid at det ikke er noe overskudd igjen når andre familiemedlemmer trenger hjelp.

Dessuten blir det ofte uenigheter om hvordan man skal ta seg av personen med demens. Ikke bare det, noen kan mene at de rette avgjørelsene ikke blir tatt, eller at de blir tatt ut av egoisme i stedet for å tenke på hva som er best for pasienten.

Hvorfor fortsetter disse konfliktene?

Nå som vi vet kildene til konflikt, må vi forstå hvorfor de forblir uløste. Deretter kan vi lære hvordan vi løser dem. Kommunikasjonsproblemer er hovedårsaken som hindrer familiemedlemmer i å finne et alternativ som tilfredsstiller alle.

Denne blokkeringen av kommunikasjon forårsaker ofte at noen har problemer med å uttrykke hva de føler og hva de tenker om demens. De er redde for å be om hjelp, og dette kan føre til krangler.

Dessuten kan barn eller andre familiemedlemmer ha hatt problemer i fortiden med den som er syk. Dette kan forårsake skyldfølelse og få andre familiemedlemmer til å reagere mer aggressivt enn andre.

Det kan også hende at barn ender opp med å konkurrere for å bevise at de er den beste pleiegiveren .

Menn hjelper eldre kvinne med demens

Hva kan vi gjøre for å løse konflikter?

Når et familiemedlem har demens, kommer det til å skape en kompleks situasjon for hele familien. Men det er mulig å minimere konflikter.

For å gjøre det, er det viktig å modifisere de skadelige dynamikkene i prosessen med å ta vare på noen med demens.

Det er viktig å jobbe med kommunikasjon. Å klare å uttrykke våre følelser og meninger i forbindelse med sykdommen vil hjelpe til med å gradvis løse krangler.

Dessuten må vi huske at familiemedlemmer som kommuniserer og samarbeider lettere vil klare å støtte hverandre

“Han ber om en hånd som holder hans, et hjerte som bryr seg om ham, og en hjerne som tenker for ham når han ikke klarer det; noen som beskytter ham på ferden gjennom de farlige svingene og kurvene i denne labyrinten.”

-Diana Friel-

I tillegg, vil det å være fleksibel rundt de endrede rollene og rutinene når man tar seg av en kjær person med demens føre til større støtte.

Til slutt må vi lære å ta avgjørelser på en fokusert måte. Alt dette vil hjelpe familien å tilpasse seg til demens mye bedre, og minimere lidelsene denne fryktelige sykdommen forårsaker.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.