Hvordan håndtere konflikter ved hjelp av humor

Hvordan håndtere konflikter ved hjelp av humor

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Å håndtere konflikter ved å ta ting med humor bidrar ikke bare til å løse uoverensstemmelser, men kan også styrke personlige relasjoner. Faktisk viser flere ulike studier at man kan overvinne hinder om man klarer å holde fast på gleden. Konflikthåndtering er ikke så annerledes, ettersom humor spiller en lignende rolle når man står ovenfor en konflikt.

Du kan unngå mange konflikter og løse diskusjoner og uenigheter med god humor ettersom humor kan hjelpe deg å si ting som det ellers ville vært vanskelig å gi uttrykk for uten å fornærme noen. Det er allikevel viktig å le med den andre personen, og ikke av dem.

Når lek og humor blir brukt for å dempe sinne og lette på spenningen, ved å sette problemer i en annen kontekst, i et nytt perspektiv, så kan konflikter bli en mulighet til å forbedre kontakten og intimiteten.

Humor er et effektivt instrument i å håndtere konflikter

Latter er den beste medisinen ettersom det lindrer stress, løfter humøret, fremmer kreativitet og gjør oss mer motstandsdyktige. Men, det er ikke bare bra for vår psykiske og fysiske helse, men også for våre relasjoner. Latter fører mennesker sammen og skaper intimitet. Latter er spesielt effektivt som et verktøy for å håndtere konflikter og redusere stress.

Par ler

Rent generelt spiller humor en viktig rolle i alle typer av forhold. I nye relasjoner kan humor være et nyttig redskap ikke bare for å tiltrekke en annen person, men også for å overkomme ubehag eller forlegenhet som kan oppstå ved det første møtet. I allerede etablerte forhold kan humor holde følelsene ved like, samtidig som det bidrar til at man ikke går og holder inne frustrasjon og irritasjon fordi man ikke har redet ut problemene på en tilfredsstillende måte.

Gleden av å dele humor skaper en følelse av intimitet og forbindelse mellom to personer; kvaliteter som definerer solide og vellykkede forhold. Å le med den andre parten skaper positive bånd mellom to personer. Dette fellesskapet fungerer som en buffer mot stress, uoverensstemmelser, skuffelser og andre problemer som oppstår over tid.

Humorens kraft i et forhold

Konflikter er en uunngåelig del av ethvert forhold. I tillegg kan enhver konflikt, uansett hvor liten, forverres av følelsesladede reaksjoner eller av minner fra tidligere konflikter som ikke har blitt ordentlig redet ut.

Når konflikt oppstår kan lek og humor rede ut ting og gjenopprette kontakten. Om det gjøres med ferdighet og respekt så kan litt humor snu konflikt og dårlig stemning til et tilfelle for å ha det gøy og være intime. I tillegg kan det bidra til å håndtere situasjonen, la begge partene uttrykke sine meninger, og til og med foreslå en løsning uten å såre den andres følelser.

Kvinne holder et ark med et smilefjes

Selv om humor ikke er noen mirakelkur for konflikter, så kan det være et godt hjelpemiddel for å komme gjennom vanskelige perioder som rammer alle forhold fra tid til annen. På den ene siden kompliserer humor den maktkampen som ofte oppstår i konflikter, ettersom det fjerner spenning, gjenoppretter kontakten og gjør det lettere å gjenvinne perspektivet.

I tillegg kan latter og lek løsrive deg fra rigide tanke og handlingsmønstre. Dette gjør det lettere å se problemer på en ny måte og finne kreative løsninger. Humor kan også fri oss fra våre hemninger. Vi føler oss komfortable til å uttrykke hva vi virkelig føler, og lar våre genuine følelser komme til overflaten.

Hvordan bruke humor til å glatte over og håndtere konflikter

Å håndtere konflikter med humor er ikke det samme som å le av alle andre, selv om du begynner med å le av deg selv. Ikke alle har samme type humor, og ikke alle er like raske til å komme inn i “tulle-modus”. Det er også godt mulig at ikke alle helt forstår din humor.

Dette er bare noen få ting som det kan være greit å ha i bakhodet. For at denne strategien skal være effektiv, er det viktig å tenke på følgende:

1. Vær sikker på at alle er med på spøken og at alle forstår din form for humor

Å komme med skarpe, sarkastiske kommentarer eller å kritisere den andre personen for å ikke tåle en spøk kan lede til ytterligere problemer eller til og med skade et forhold. Humor kan bare være et hjelpemiddel til å overkomme en konflikt når begge parter er med på spøken og deler samme form for humor.

Det er viktig å være sensitiv ovenfor den andre. Når en spøk er ensidig og ikke gjensidig, så bidrar den bare til å underminere tillit og velvilje hos den andre parten. Humoren som brukes burde derfor være like morsom og like hyggelig for alle involverte.

Ansikter smiler

 2. Ikke bruk humor til å dekke over følelser

Humor kan hjelpe oss å være standhaftige i møte med livets mange utfordringer. Men det er øyeblikk hvor det ikke er noen god idé å ty til humor, for eksempel, når den brukes til å dekke over eller unnvike følelser i stedet for å ta tak i dem. Latter kan være en forkledning for smerte, frykt, sinne eller skuffelse når du ønsker å unngå, eller når du ikke vet hvordan du skal gi uttrykk for disse følelsene.

Selv om humor alltid gir oss en anledning til å ha det gøy, så er det faktisk ikke noe morsomt i å dekke over sannheten. Når vi bruker lek og humor for å skjule være følelser, så skaper vi forvirring og mistillit i våre relasjoner.

3. Etabler en smart humor

Å ty til humor er enklere for noen enn for andre, spesielt i stressende situasjoner. Derfor er det viktig å utvikle en humor som kan tilpasses ulike omstendigheter. En av disse ferdighetene er evnen til å tyde tegn hos den andre personen som indikerer at de setter pris på dine anstrengelser for å lette stemningen og at de verdsetter humor som en måte å håndtere ting på.

Det er også viktig å bruke en humor fri for sarkasme. Sarkasme prøver bare å såre den andre eller tar i bruk midler som kan såre andre, selv om det ikke var din intensjon. Da er det faktisk mye mer effektivt å begynne med å le av seg selv.

 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.