Ansatte som viser engasjement på arbeidsplassen

Engasjement er et stikkord som lederguruer elsker. De fremmer det som en strategi for å hjelpe bedrifter å være mer konkurransedyktige, men det er ikke den eneste fordelen. Arbeidsplassengasjement har også fordeler for de ansatte.
Ansatte som viser engasjement på arbeidsplassen

Siste oppdatering: 02 april, 2019

Tenk på personen på jobb som er mest motivert og engasjert i jobben sin. Denne kollegaen kan hjelpe deg med å forstå de viktigste egenskapene ved engasjement på arbeidsplassen. Dette er en positiv emosjonell tilstand. Den er preget av energi, deltakelse og effektivitet på jobben. 

Engasjement er et stikkord som lederguruer elsker. De fremmer det som en strategi for å hjelpe bedrifter å være mer konkurransedyktige, men det er ikke den eneste fordelen. Arbeidsplassengasjement har også fordeler for de ansatte. Fortsett å lese for å lære mer!

Hvordan oppdage arbeidere som viser engasjement for arbeidsplassen?

Å være engasjert på jobb betyr å være forpliktende og følelsesmessig involvert med selskapet. Det betyr ikke at ansatte med engasjement for arbeidsplassen ikke har et sosialt liv utenfor kontoret. De utnytter imidlertid tiden sin på arbeidsplassen fullt ut. Med andre ord fokuserer de på å skape verdier for firmaet sitt.

Kvinne er fornøyd med arbeidet sitt

Noe som kjennetegner denne typen medarbeider er at de ikke klager. De sier ikke dårlige ting om selskapet. Faktisk gjør de bare det motsatte. De viser stolthet i sitt arbeid og snakker om det med sine kjære. Folk som er engasjert på jobb, uttrykker positive følelser om arbeidsgiveren. De gjør det fordi de virkelig føler seg bra om arbeidet sitt og de trives med sine kolleger. De forfalsker ikke positiviteten sin.

Dessuten, når selskapet har nye tiltak og nye prosjekter, viser disse ansatte interesse for dem og ønsker å delta. De pleier å involvere seg i ting som krever mye engasjement. De har ikke noe imot å jobbe noen ekstra timer hvis det hjelper dem med å løse problemer for virksomheten. De gjør det selv om det er ubetalt tid.

Engasjement er ikke det samme som avhengighet

Etter å ha lest de ovennevnte egenskapene, kan du tro at disse menneskene er arbeidsavhengige. Det er ikke tilfelle i det hele tatt. Folk som er avhengige av jobbene sine, føler et ubehag når de ikke er på jobb. De nyter ikke fritiden sin. I tillegg opplever de nervøs spenning, angst og konstant uro.

Når folk fullt ut engasjerer seg i arbeidet sitt, har de en helt annen emosjonell tilstand enn arbeidsavhengige. De føler seg positive, motiverte og fulle av energi. De er ikke engstelige. Deres faglige og personlige liv er tilfredsstillende og lykkelige.

I tillegg fører engasjement på arbeidsplassen til bedre helse, lavere stressnivå og høyere selvtillit. Ansatte som er engasjert på jobb, mener at deres innsats, ressurser og ofre vil hjelpe dem med å løse utfordringer. De er ansvarlige og uavhengige problemløsere.

Hva engasjerte ansatte tilbyr for selskapet

Personer som er engasjert i arbeidet sitt, utfører oppgavene sine på en svært effektiv måte. De fullfører alltid, og noen ganger går det utover det som kreves av dem. Dette bidrar til å sikre optimal ytelse på jobben og bidrar til en sunn arbeidsplass. Deres positive holdning er smittsom og motiverer resten av laget. En persons engasjement kan spre seg og skape et miljø av kollektivt engasjement.

personer arbeider på et kontor

Hvordan kan man fremme engasjement?

Som vi nettopp nevnte, pleier ansatte selv å engasjere seg på arbeidsplassen. De inspirerer andre til å oppfylle ansvaret sitt og internalisere verdiene til firmaet. Folk rundt dem føler seg motiverte for å utnytte mulighetene for å utvikle sitt kall.

Likevel er arbeidsgiver ansvarlig for å legge ut selskapets filosofi under intervjuprosessenFremtidige ansatte bør være villige til å snakke om sitt spirende engasjement fra det første intervjuet. Med andre ord bør de på en eller annen måte identifisere seg med hva selskapet tilbyr dem.

Intervjueren bør også tydelig forklare selskapets verdier. Det gjør det enkelt for potensielle ansatte å bli kjent med dem. Som du kan se, er ansvaret for å plante frøene av engasjement under et intervju tosidig. Kandidaten må motiveres til å være en del av selskapet og den som rekrutterer dem må vise dem veien. 

Generelt er det tre faktorer som legger til rette for engasjement på arbeidsplassen: personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø og god lønn. Bedrifter der ansatte føler seg tilfreds på disse tre områdene, har større sannsynlighet for å gjøre det bedre.

For å oppnå dette engasjementet fra ansatte må bedriftene tilby kontinuerlig opplæring. På den måten vil ikke  folk  føle at de står fast. De vil føle at de har reelle muligheter til å fremme karrieren sin. Det er også viktig for ansatte å føle at de åpent kan diskutere problemer og utfordringer. Med andre ord, sjefer som bryr seg om sine ansatte er ikke bare til nytte for avdelingen deres, men selskapet som helhet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.