ABC-X-modellen for familiekrise og mestring

En dårlig håndtert stressende hendelse kan føre en familie inn i krise. ABC-X-modellen forklarer hva det avhenger av at dette skjer og hvordan kjernefamilie kan tilpasse seg.
ABC-X-modellen for familiekrise og mestring
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 29 januar, 2023

Akkurat som at mennesker møter på ugunstige situasjoner, gjør familier (forstått som et system eller organisasjon) det også. For eksempel endringer i deres livssykluser, sykdommer, separasjoner, uventede hendelser osv. Det er faktisk flere omstendigheter som kan forstyrre balansen i familien. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan beskytte kjernefamilien mot virkningen av en krise. I denne forbindelse tilbyr ABC-X-modellen noen interessante forklaringer og svar.

Stress er uunngåelig, og alle familier vil oppleve det på visse punkter. Imidlertid er ikke alle like sårbare eller havner i en krisetilstand. Utfallet avhenger av holdningene og ressursene de besitter. Det er disse formidlende faktorene vi skal snakke om nedenfor.

Foreldre med opprørt sønn
Når en stressfaktor bringer en familie ut av balanse, oppstår en krise.

ABC-X-modellen for familiestress

Når vi snakker om hvordan familiesystemer håndterer kriser, må vi nevne Reuben Hills ABC-X-modell. Den amerikanske sosiologen er en pioner innen dette fagfeltet. Han utviklet et forslag som gjorde det mulig å identifisere sårbarhet for stress i familier og å forstå hvorfor kriser utløses og hvordan de reagerer på dem.

Ikke alle stressfaktorer fører til en krise. Det utløses bare når et familiesystem mister balansen, ikke kan gjenopprette stabiliteten og blir tvunget til å gjøre viktige endringer og transformasjoner i strukturen og funksjonen. Men hvilke faktorer gjør at dette skjer? Ifølge ABC-X-modellen er det tre elementer involvert:

(A) Stressende hendelse

Dette er en situasjon som en familie ikke er forberedt på og som stiller krav til den og dens medlemmer. Disse stressfaktorene kan være av ekstremt mangfoldig natur og er ikke like i alle familier.

De kan variere fra uventede situasjoner, som for eksempel dødsfall til et av medlemmene eller tap av arbeid, til avgjørelser, som separasjon eller skilsmisse, mors tilbakevending til arbeid eller flytting til et annet land. Derfor er det ikke alltid et spørsmål om motgang, men snarere om en ny begivenhet som skaper en viss ubalanse.

(B) Familieressurser

Dette andre punktet viser til ressursene og kapasiteten som er tilgjengelig for familien til å reagere på og håndtere stressfaktoren. Disse inkluderer blant annet:

  • Familiens fleksibilitet og tilpasningsevne.
  • Kvaliteten på de emosjonelle båndene mellom medlemmene. I tillegg helsen til ekteskapet og forholdet mellom foreldre og barn.
  • Kommunikasjons- og problemløsningsevner.
  • Finansielle ressurser.
  • Tidligere erfaring med suksess i andre kriser.

(C) Definisjon av hendelsen

Til slutt, den tredje faktoren er definisjonen eller tolkningen som familien gjør av hendelsen. Ser de på det som en katastrofe, et rimelig krav eller en mulighet til å lære og vokse seg sterkere? Beholder de en optimistisk eller pessimistisk holdning? Kort sagt, i hvilken grad oppfatter de situasjonen som en trussel mot familiens status og mål?

Kombinasjonen av disse tre elementene resulterer i X-faktoren. Den indikerer mengden stress som familien føler og avgjør om en krise utløses eller ikke. Hvis øyeblikkets krav overstiger ressursene, er det stor spenning og en følelse av blokkering som gjør det umulig for familien å fortsette å fungere slik den har gjort til dags dato.

Påfølgende bidrag til ABC-X-modellen

Hills ABC-X-modell ga plass til en god mengde forskning som gjorde at denne modellen kunne foredles og avklares med bidrag fra andre forfattere. Dermed er nye konsepter og konstruksjoner inkludert i modellen. Disse er også relevante for å forstå prosessen med å mestre en krise.

Tvetydighet i grensene

Dette konseptet dreier seg om oppfatningen og klarheten som familien har angående systemets konstitusjon. Med andre ord, hva de forstår som betydningen av familie. Dessuten om det er sikkerhet angående rollene som tilsvarer hvert familiemedlem, og hva slags åpenhet som finnes for å akseptere nye stimuli.

Oppbygging av stress

Stress er kumulativt og ulike krevende hendelser kan legges til et system (enten på grunn av ytre årsaker eller på grunn av spenninger i familien).

Når flere hendelser påvirker samtidig, tømmes ressursene og tilpasning til stress blir langt mer kompleks. Hvis det er en betydelig hendelse som ikke har blitt løst tidligere, vil det ikke være rom i familien til å tilpasse seg eventuelle nye problemer som kan dukke opp.

Med dette mer komplette perspektivet ble Double ABCX- modellen for familiejustering og adapsjon, formulert av McCubbin og Patterson på 1980-tallet, utviklet. Den foreslo at det er to faser som settes i gang når en familie må møte stress.

På den ene siden, når det kun er behov for mindre og enkle endringer i familiens funksjon, skjer det en justeringsprosess. På den annen side, når dyptgripende transformasjoner skjer og en viktig omorganisering av familien er nødvendig, snakker vi om adapsjon. Hvorvidt en mekanisme eller annen kreves for å gjenopprette likevekt vil avhenge av de nevnte faktorene.

sønn sint på faren sin
Double ABCX-modellen for familiejustering og tilpasning ble formulert av McCubbin og Patterson.

ABC-X-modellen hjelper familier med å håndtere kriser

Utover å være et teoretisk forslag, har ABC-X-modellen viktige og nyttige anvendelser. Den lar oss dissekere prosessen med tilpasning til stress og se hvilke faktorer og elementer familier har kontroll over eller kan handle på.

Det kan for eksempel være nyttig for familier som står overfor en migrasjonsprosess eller for de hvis barn har diagnosen autisme. Det er fordi det viser viktigheten av å gjøre en passende tolkning av hendelsen og generere sunne mestringsstrategier.

Til slutt, takket være denne modellen, er fagfolk fra forskjellige felt mer forberedt på å hjelpe familier i disse usikre øyeblikkene.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gonzalez, G. C., & Lemos, M. (2017). Modelo doble ABCX: dos familias de hijos con trastorno del espectro autista. Katharsis, (25), 22-36.
  • McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (2014). The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. In Social stress and the family (pp. 7-37). Routledge.
  • Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2004). Familia y adolescencia: un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.