The Good Place: Å lære å akseptere det uunngåelige

Mange filosofer har antydet at døden gir mening til livet, uansett hvor skremmende den er. "The Good Place" byr på et interessant perspektiv av denne saken. La oss se nærmere på dette.
The Good Place: Å lære å akseptere det uunngåelige
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi er alle mennesker, og alle mennesker lever og dør – det er bare sånn det er. Alle er klar over dette, men ikke alle godtar det. Finnes det en måte for folk å lære å akseptere det uunngåelige? Hver kultur står selvfølgelig overfor dette dilemmaet ulikt. På den ene siden, i for eksempel den buddhistiske tradisjonen, så lever og dør en samtidig. Det er en enkelt opplevelse. På den annen side anser imidlertid andre samfunn døden som et tabubelagt tema.

Er det noe som er mer uunngåelig enn døden? Ingen bør føle seg beseiret når de innser at det ikke er det. I stedet bør alle personer utvikle ressurser og ferdigheter for å overvinne de iboende livssituasjonene. Å forstå døden betyr ikke å unngå sorg, men å bli kjent med et faktum som er like naturlig som livet.

The Times anså moralfilosofen Bertrand Williams som den viktigste og mest geniale moralfilosofen i sin tid. Dessuten foreslo han at hvis vi var udødelige, så ville vi miste all evne til å overraske. Det ser ut til at alt er mer tilfredsstillende når det finnes en slutt.

“For det velorganiserte sinnet er døden bare det neste store eventyret.”

– J. K. Rowling –

En person som går i en tunnel

Å lære å akseptere det uunngåelige

Hva er det man bør vite om døden? Ingenting eller nesten ingenting; kanskje mange eufemismer og perifraser, kanskje en hel masse metaforer og allegorier. Enhver filosofi som er klar over den flyktige siden av livet må imidlertid gruble over døden – en sak som bekymrer mange mennesker og konfronterer dem med slutten av ting.

På samme måte har folk en tendens til å tro at døden er slutten på det hele, men de ser imidlertid ikke at de dør hver dag. Den spanske essayisten og poeten Ramón Andrés sa at døden står i sentrum fordi det kan gi oss mening og til og med motivere oss til å leve. Av en eller annen grunn virker det som om det å overskride perspektivet vårt i livet og godta døden er et emne som er forbeholdt orientalsk kultur.

Det er imidlertid noe vi alle bør erkjenne: det faktum at døden setter verdi i menneskers liv. Hva skjer etter døden? Alle vil vite svaret på dette spørsmålet, men ingen har vært i stand til å gi det. Det er kanskje fordi ingen har klart å formulere det riktig. Å lære å akseptere det uunngåelige forblir en oppgave vi må løse.

Filosofi ser døden på mange forskjellige måter. Vi ble født for å dø, og det er et faktum. Det er imidlertid umulig å vite når eller hvordan det kommer til å skje. Noen mennesker bruker mange år av livet til å lure på dette.

Hvert skritt som mennesker tar i livet fører dem på en vei som bringer dem nærmere døden. Velger de veien til den forestående slutten eller begynnelsen? Disse spørsmålene fascinerer filosofer som har diskutert betydningen av liv og død i lang tid.

Liv og død ligner på en bølge. Bølger blir født, dannes, vokser, og når de når kysten, så forsvinner vannet og vender tilbake til havet.

“Døden: det er ikke noe dårlig med det i det hele tatt bortsett fra det som kommer før den – frykten for den.”

– Seneca den yngre –

Bevisstheten om døden som meningen med livet

TV-programmet The Good Place bruker en annen filosofisk teori i hver episode for å vise essensielle moralske spørsmål om livet, selv om hovedpersonene i serien er døde. Denne serien bringer oss nærmere et av de spørsmålene som har blitt stilt aller mest i menneskets historie: Hva skjer etter vi dør?

Noen mennesker forestiller seg et sted der de kan skrive ned alle ønskene sine og får dem til å gå i oppfyllelse i all evighet. Hva om det var grenser? I serien The Good Place utgjør de disse typescenariene som resulterer i utilfredsstillende nihilisme.

Realiteten i serien er at universets store sinn har kjedet seg i flere århundrer, mistet kunnskap og har ingen annen motivasjon til å gjøre annet enn å drikke cocktailer. Vi skal ikke avsløre slutten, men vi vil avsløre at slutten på serien er en sang om forsoning mellom liv og død.

Dødelighet gir mening til livet og moral hjelper til med å lede den meningen. Eksistensen av død oppmuntrer personer til å tenke på hvilken rolle de vil spille i verden og konsekvensene av handlingene deres.

Det er ikke lett å akseptere det uunngåelige, det er sikkert og visst. Temaet død er viktig og uunngåelig fordi alle må stå overfor det på en eller annen måte til forskjellige tider i livet.

“Vi dør alle sammen. Målet er ikke å leve for alltid, målet er å skape noe som vil.”

– Chuck Palahniuk –


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Abt, A. C. (2006, August). El hombre ante la Muerte: Una mirada antropológica. In Segundas Jornadas de Psicooncología XII Congreso Argentino de Cancerológia (pp. 11-12).

  • Jankélévitch, V., & Arranz, M. (2002). La muerte. Valencia: Pre-textos.

  • Morandín-Ahuerma, F. (2019). Trolleyology:¿ De quién es el dilema del tranvía?. Vox Juris38(1), 203-210.

  • https://plato.stanford.edu/entries/death/#ImmMis


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.