Teknostress: Konsekvensene av å misbruke ny teknologi

Alltid tilkoblet, alltid tilgjengelig, alltid i optimal modus for multitasking. Disse holdningene kan få deg til å føle deg både overveldet og stresset. Dette er det noen eksperter kaller "teknostress". I alvorlige tilfeller kan det faktisk også utvikle seg til en avhengighet.
Teknostress: Konsekvensene av å misbruke ny teknologi

Siste oppdatering: 09 november, 2019

Ny teknologi fører til endringer i alle nivåer i samfunnet. Dette inkluderer ikke bare sosiale endringer, men også kulturelle og økonomiske endringer. Det er ingen tvil om at nye teknologier gir mange fordeler når det gjelder sosiale relasjoner og spredning av informasjon. Det gjør også livet mye enklere generelt sett. Imidlertid kan misbruk av nye teknologier føre til det vi kaller “teknostress”.

Dårlig håndtering og bruk av ny teknologi, samt å miste oversikten over hvor mye tid du bruker på det, kan føre til mange problemer. Noen slike problemer kan være nomobofi, “FOMO” syndromet, og teknostress. I denne artikkelen skal vi fokusere på sistnevnte.

“Det har blitt rystende åpenbart at teknologien vår har overskredet menneskeligheten vår.”

-Albert Einstein-

Hva er teknostress?

Ny teknologi er flott, men har også konsekvenser.

Det var i 1984 at Craig Brod for første gang definerte dette begrepet. Han sa at det var en “moderne tilpasningssykdom forårsaket av en manglende evne til å takle de nye datateknologiene på en sunn måte“.

I 1997 populariserte Larry Rosen og Michele Well begrepet gjennom sin bok Technostress: Coping with Technology @Work @Home @Play. I denne boken forklarer forfatterne at teknostress er en av de negative effektene av ny teknologi. Det kan ha denne effekten direkte, eller indirekte, gjennom et individs holdninger, tanker, fysiologi eller atferd.

Som du kan se, er teknostress en negativ psykologisk tilstand relatert til bruken av teknologi. Ifølge psykologen Marisa Salanova oppstår det faktisk på grunn av oppfatningen av en manglende balanse mellom kravene og ressursene til bruk av teknologi. Dette fører igjen til en følelse av ubehag, samt negative holdninger og høye nivåer av psykofysiologisk aktivering.

Dermed er teknostress et produkt av dårlig håndtering av teknologi, sammen med andre faktorer, som for eksempel dårlig selvkontroll og lav toleranse for frustrasjon.

Årsakene til denne tilstanden

Generelt er årsakene til teknostress relatert til alderen og generasjonen til personen det gjelder. Noen av dem kan være:

 • Et overskudd av informasjon og etterspørselen etter kunnskap.
 • Behovet for å alltid være “på”.
 • Behovet for å alltid være tilgjengelig.
 • Å nekte bruk av teknologi når du føler at du mangler ferdighetene som kreves for å bruke det.
 • En avhengighet til ny teknologi, noe som betyr en manglende evne til å koble deg av og å administrere tiden du bruker teknologi effektivt.

En avhengighet av ny teknologi

Som Salanova M., et al. (2007) påpeker, tilbyr ny teknologi unge mennesker (så vel som ikke så unge mennesker) en øyeblikkelig sensorisk stimulering.

Allikevel kan det å være fysiologisk og sensorisk aktiv over lengre perioder føre til skadelige psykiske og fysiske helsemessige konsekvenser. Det er ingen overraskelse at disse konsekvensene kan forstyrre en persons normale funksjon.

Så, hvordan utvikler denne avhengigheten seg?

 • For det første kan teknologi skape toleranse. Med andre ord, du trenger alltid å være på lenger og å ha mer kontakt med ny teknologi.
 • For et andre skaper det avhengighet. Som sådan vil du sannsynligvis ønske å være i permanent kontakt med de tingene som gir deg sensorisk stimulering.
 • Til slutt kan det også føre til reelle symptomer på abstinens. For mennesker som er avhengige av teknologi, kan det å fjerne enhetene deres føre til ubehag, angst, irritabilitet og andre relaterte symptomer.

Hvorfor er ny teknologi så attraktivt?

Ifølge mange meninger er denne attraksjonen basert på måten disse teknologiene gir oss stimulering på. Den raske tilfredsstillelsen og overbelastningen av stimulering som stadig endres, kan aktivere hjernens belønningssenter.

Som sådan kan denne konstante stimuleringen, i det minste med det første, gi deg glede og ta all oppmerksomheten din. Derfor er teknologi så attraktivt for mennesker generelt. Det er også det som gjør teknologi ekstremt vanskelig å fjerne fra livet ditt.

Ny teknologi kan ta all oppmerksomheten din.

Å behandle teknostress

I spesielt alvorlige tilfeller er det best å oppsøke en psykoterapeut for profesjonell hjelp. Spesielt kan eksponering med responsforebygging – en atferdsstrategi som har en tendens til å være gunstig for behandling av avhengighet – være spesielt nyttig. Bortsett fra det, anbefaler eksperter generelt følgende råd for mindre alvorlige tilfeller:

 • Gi deg selv tid til å delta i kommunikasjon ansikt til ansikt.
 • Koble deg fra teknologiene og prøv å fokusere og bruke tid på en hobby eller sportsaktivitet.
 • Begrens deg selv til å lære å bruke bare de nye teknologiene som vil være nyttige for deg.
 • Sett opp en tidsplan for å bruke ny teknologi.
 • Bruk teknologi kun for å oppnå konkrete mål. Bruk det aldri bare fordi du kjeder deg eller ikke har noe annet å gjøre.

Det er tydelig at ny teknologi på mange måter har vært bra for mennesker. I stedet for å fordømme dem, kan vi gratulere oss selv med fremgang. Det er også verdt å nevne at takket være teknologi har vi skapt en mer åpen verden.

Allikevel er det ekstremt viktig å oppføre seg rasjonelt når du bruker disse teknologiene. Du bør heller aldri plassere bruken av teknologi over menneskelige interaksjoner.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Gumbau, Susana Llorens, Marisa Salanova Soria, and Mercedes Ventura. “Efectos del tecnoestrés en las creencias de eficacia y el burnout docente: un estudio longitudinal.” Revista de orientacion educacional 39 (2007): 47-65.
 • Llorens, S., M. Salanova, and M. Ventura. “Guías de intervención: Tecnoestrés [Intervention guidelines: Technostress].” Madrid: Síntesis. (2011).
 • Salanova, M., et al. “El tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial.” Nota técnica de prevención 730 (2007).
 • Salanova Soria, Marisa. “Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de eficacia.” Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 19.3 (2003).
 • Selva, José María Martínez. Tecnoestrés: ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la era digital. Paidós, 2011.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.