Syv faktorer som gjør terapi effektivt

Er noen slags terapier bedre enn andre? Hvilken bør du velge? Det autonome universitetet i Barcelona gjennomførte en studie for å komme til bunns i det spørsmålet. Les videre for å oppdage funnene deres!
Syv faktorer som gjør terapi effektivt

Siste oppdatering: 28 januar, 2021

I dag er det mange behandlingsformer å velge mellom hvis du trenger psykologisk hjelp. Hver terapi har en ulik grad av effektivitet, og ingen vet egentlig hvilken som er den mest effektive. For å løse problemet, gjennomførte en gruppe forskere ved det autonome universitetet i Barcelona (AUB) en studie. Her er syv faktorer som gjør terapi effektivt.

Etter å ha undersøkt modellene og konsultert med eksperter om emnet, definerte forskerne syv forskjellige faktorer som bestemmer hvor effektiv en bestemt terapi kan være.

Når alt kommer til alt er sluttmålet for alle psykologer at pasientene skal bli bedre. Sett bort ifra alle teorier og begreper, er båndet mellom pasient og terapeut fundamentalt menneskelig. Den ene personen lider, mens den andre leder dem gjennom den lidelsen. Ifølge det autonome universitetet i Barcelona er disse syv faktorene det som gjør terapi effektivt:

“Kjenn alle teoriene, mestre alle teknikkene, men når du berører en menneskesjel, er du bare en menneskesjel.”

-Carl Jung.

Faktorer som gjør terapi effektivt: 1. Å lytte og være til stede

Alle psykologer lytter i den forstand at de lar pasientene snakke. Psykologer er imidlertid ikke alltid helt åpne for pasientenes bekymringer. Noen ganger er det en intern dialog eller støy som kommer i veien for prosessen.

Psykologer må kultivere indre stillhet for å være autentiske lyttere og virkelig være til stede. Dette gir pasienten en følelse av sikkerhet fordi de vet at de er sammen med noen som er i stand til å gjøre en forskjell i livene deres på en ikke-invasiv måte.

En psykolog i en terapitime.

2. Kreativitet

Moderne terapeuter vet at psykologi har et vitenskapelig grunnlag. De vet også at terapi er en kunst, og all kunst krever kreativitet. Dette betyr å vite hvordan man kan improvisere og ikke alltid følge en definert struktur.

Kreativitet er viktig for effektiv terapi, fordi den lar terapeuten tilpasse seg etter behovet til hver pasient. Dermed er ikke båndet mellom pasient og terapeut sterilt, selv om noen prøver å få det til å virke slik.

3. Faktorer som gjør terapi effektivt: Intensjon

Det autonome universitetet i Barcelona ba terapeuter fra forskjellige felt om å identifisere hva de hadde felles. De kom frem til at fellesnevneren var intensjon.

Alle terapeutene ønsket at pasientene deres skulle bli bedre. En annen studie avdekket imidlertid at den motivasjonen reduseres over tid, og at pasientene er klar over det.

4. Faktorer som gjør terapi effektivt: Placebo

I 1986 oppdaget forskere at minst 15 % av den terapeutiske effektiviteten stammer fra placeboeffekten. Når noen stoler på terapeuten sin og tror at de kan få hjelp, vil de sannsynligvis se forbedringer. Derfor er det så viktig å etablere et positivt forhold mellom pasient og terapeut.

5. Poesi spiller en rolle i å gjøre terapi effektivt

Når psykologer snakker med pasientene sine, prøver de å forenkle og tydeliggjøre ideer. Dette er passende fordi det hjelper begge parter med å organisere ideer og finne ut hva som skjer. Imidlertid kunne pasienten også se denne forenklingen som lat reduksjonisme.

På den annen side oppdaget AUB-studien at psykologer som bruker et mer sensorisk språk og mange metaforer, ser positive effekter hos pasientene sine. Dette er grunnen til at poesi er en annen faktor som kan gjøre terapi mer effektivt.

To trær i form av menneskelige hoder som kommuniserer.

6. Medfølelse

AUB-studien reflekterte over forholdet mellom pasient og terapeut. Selv om visse typer terapier vektlegger terapeutens nøytralitet, er habilitet til syvende og sist umulig.

Pasienten og psykologen har følelser og den naturlige menneskelige tendensen til å knytte bånd. Med dette i bakhodet hevder mange terapeutiske strategier at terapeuten bør få lov til å ha medfølelse med seg selv og pasientene sine. Dette skader ikke prosessen. Snarere styrker det båndet mellom pasient og psykolog og gjør terapi mer effektivt.

7. Faktorer som gjør terapi effektivt: Mysterium

Så mye av det som er menneskelig er fortsatt et mysterium for forskere, til tross for at mange psykologer insisterer på at vi kan forstå alt. Det er en umulig forventning, og det er derfor terapi ofte mislykkes.

Pasienten og psykologen trenger å forstå dette hvis de ønsker at terapi skal være effektivt. Det finnes spørsmål som ikke har noe svar, og det er greit.

Viktige faktorer som gjør terapi effektivt.

Til slutt argumenterer AUB-studien for at en god terapeut skal være profesjonell, men varm fordi den menneskelige berøringen er avgjørende for effektiv terapi.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.