Stille mennesker i en støyende verden

Stille mennesker i en støyende verden

Siste oppdatering: 07 juli, 2018

Stille mennesker er et forvirrende punkt av likevekt i en hektisk verden. Deres rolige blikk, gode manerer og jordnærhet oppfattes som sjenerthet. Den underliggende sannheten er imidlertid at de har en god holdning til livet og har jobbet hardt for å finne indre fred.

Som Albert Einstein så klokt sa, er monotoni og ensomhet i et rolig liv det som motiverer det kreative sinnet. Likevel, så underlig som det kan virke, blir dette fredelige bildet ikke godt resonert i dagens samfunn. Susan Cain minner oss om dette i hennes bøker om den stille eller innadvendte personligheten.

“På rolige steder finnes rasjonalitet i overflod.”

– Adlai E. Stevenson –

For eksempel er det vanlig for lærere å feilidentifisere studenter som er avslappede, fredelige og stille. De kan isteden se dem som apatiske, sjenerte og tilbaketrukket. De er barn “uten personlighet” som noen lærere kan spøke med. I vårt samfunn legger vi fremdeles mer verdi på folk som deltar og får stemmen deres hørt.

Det er viktig å huske at ingen personligheter er bedre eller verre enn andre. Det brede spekteret av menneskelig atferd og holdninger er det som virkelig beriker verden. Hver og en av oss har noe eksepsjonelt å tilby til de rundt oss. Når det er sagt, trenger vi fortsatt gjensidig forståelse og bevissthet om skatten bak hver type personlighet.

stille mennesker

Stille menneskers hjerner

Hjernen til stille mennesker jobber litt annerledes. Denne ideen kan virke overraskende, men den er ikke ny. På 60-tallet introduserte den velkjente psykologen, Hans Eysenck, begrepet cortical arousal theory (kortikal opphisselse). Han brukte dette konseptet til å forklare hvorfor roligere personer pleier å være så annerledes enn ekstroverte.

Andre studier bekrefter hypotesen som Eysenck etablerte i sin tid. I 2012 har forskere ved Harvard University gjennomført en studie for å utforske denne ideen videre. La oss se på grunnlaget for studien og dens funn:

  • Ekstroverte mennesker trenger mer dopamin for å være lykkelige. Følgelig søker de nye erfaringer og trenger hyppigere sosiale kontakter for å nå deres terskel for velvære.
  • For stille mennesker er det motsatt sant. De føler seg fornøyde med et lavere nivå av dopamin. Når de går over terskelen, opplever de angst, press og utmattelse. Som et resultat føler de seg lykkeligst i avslappende, harmoniske situasjoner.
  • I tillegg har forskere observert strukturelle forskjeller i hjernebarken til stille mennesker. De har mer grå substans, som er relatert til abstrakt tenkning. Dette viser oss at denne typen personlighet pleier å være mer reflekterende og innadvendt.
introvert hjerne

Vaner hos stille mennesker

Bare fordi noen er stille betyr det ikke at de er lykkeligere, mer dyktige eller mer intelligente. Aktive, nervøse og utadvendte mennesker kan være alle de tingene også. Hva det betyr er at de ser verden på en annen måte.

De forholder seg annerledes til omgivelsene, og deres daglige vaner er forskjellige. Å være sensitiv for det, vil hjelpe deg å forstå dem bedre. I tillegg, hvis du forstår, kan du etterligne det du avgjør kan være gunstig.

“Det er tider når stillheten har den høyeste stemmen.”

– Leroy Brownlow –

Karaktertrekk ved stille mennesker

  • De liker ensomhet. Derfor vet de at det å være alene er den beste veien mot selvkunnskap. Alene vekker de sin kreativitet, håndterer sin frykt og setter mål.
  • De er selektive. Stille folk vet hva som er best for dem, så vel som hva som forstyrrer dem. De vet hva de skal legge vekk og hva de skal dra nytte av. Det er derfor de er gode til å velge hvem de vil ha i sine liv.
  • De tar ikke ting personlig. Folk som er besatt av uenighet, friksjon og nederlag har en tendens til å lide. Det er viktig å vite hvordan man tar et skritt tilbake og får litt perspektiv. Stille folk vet hvordan man skal holde en sunn avstand mellom seg selv og andre. De forstår også at alt i livet er en prosess. Det viktigste er å bevege seg fremover så lett som mulig.
nyter stillheten
  • De tar seg tid til å se, høre, føle og lære … Ingenting er like givende som å få en forbindelse med omgivelsene sine med alle sine sanser. Stille mennesker har en rolig holdning, men på innsiden er de sultne etter følelser og opplevelser. Når det er sagt, starter deres ideelle læringskanal fra stillhet. De har et observant blikk og lyttende ører som kan skille mellom lyder fra støy.
  • Saktere er bedre. I en støyende og stressende verden er stille mennesker de eneste som ikke har det travelt. Det er fordi de vet hvor de går. De kjenner seg godt nok til å kjenne sin egen rytme, deres pauser, deres musikk. Den beste veien for å nå deres mål er klar for dem. Stille folk foretrekker å ta ting en om gangen. En langsom og fredelig dag føles bare bedre.

Til slutt, la oss ikke undervurdere kraften som rolige og fredelige mennesker kan ha. Deres indre fred og avslappede karisma kan lære oss gode ting. Noen ganger begynner de beste revolusjonene fra stillhet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.