Eysenck-modellen: Personlighetsprofilen til en forbryter

Eysenck-modellen: Personlighetsprofilen til en forbryter

Siste oppdatering: 01 juni, 2018

Eysenck-modellen er en av de viktigste undersøkelsene om personlighet som noen gang har blitt utført. Du vil se at denne modellen gir et svært bredt syn om hva som egentlig definerer personlighet.

Kriminalitet var (og er) en av de største ukjente faktorene ved menneskene som vi har forsøkt å forklare. Noen ganger lykkes vi, og andre ganger kommer vi ikke med noen gode svar. Men et av stedene vi har gått lengst inn i, er hvordan det er relatert til personlighet. Derfor skal vi i dag fokusere på å forklare Eysenck-modellen for en kriminell personlighet.

Den greske opprinnelsen til teorier om personlighet

De fleste teorier om personlighet har sine røtter i gresk filosofi. En av de viktigste karakterene folk har brukt som referansepunkt er Hippokrates. Han utviklet sin teori om de fire temperamentene basert på Empedokles teori om de fire elementene.

Empedokles mente at alt i naturen besto av fire grunnleggende elementer: luft, jord, ild og vann. Derfra koblet Hippokrates disse fire elementene til væskene i kroppen vår. Han mente det var fire væsker som hadde spesifikke egenskaper, og en persons temperament avhenger av hvilke de hadde mer av.

Greske filosofer.

Eysenck-modellen for personlighet

Hva som gjør Eysenck-modellen så viktig er egenskapene som den er oppbygd av: den er disposisjonell, hierarkisk, dimensjonal og psykobiologisk. Og de er alle sammenkoblet.

Disposisjonell

Det sies at modellen Eysenck kom opp med er disposisjonell, siden “psykologiske egenskaper” spiller en sentral rolle i hans teori. For å si det enkelt, er et trekk eller en disposisjon den tendensen du må agere på en lignende måte i lignende situasjoner.

Det vil si at det er en viss type treghet i deg som kommer fra dine spesifikke personlige egenskaper. Og det fører deg til å alltid oppføre deg på samme måte som svar på lignende stimuli. Dermed er det et forhold mellom atferd og situasjoner.

Hierarkisk

Eysenck-modellen foreslår en pyramidestruktur for hvordan vi lager våre personligheter. Det betyr at det starter med de mest spesifikke blokkene, og går ned til den bredeste og mest generelle:

 • Spesifikk respons: din respons på en bestemt kontekst eller situasjon.
 • Habituell respons: i lignende situasjoner gir du alltid den samme spesifikke responsen. Det vil si at en gruppe konkrete responser du alltid gir i samme kontekst, utgjør din vanlige respons.
 • Egenskap: gruppen av vanlige responser du gir i ulike sammenhenger utgjør en egenskap. Med andre ord har du en tendens til å oppføre deg på en lignende måte i en bestemt sammenheng.
 • Dimensjon: flere egenskaper trekkes sammen under et mye bredere konsept, en dimensjon.

Dimensjonal

I Eysenck-modellen er det tre hovedmål: ekstroversjon, nevrotisisme og psykotisisme. Disse tre kommer sammen for å danne en bestemt personlighetstype. De gir også form til et tredimensjonalt rom hvor alle passer inn, avhengig av hvor mye av hver av disse dimensjonene de har i deres personlighet.

Følelser og personlighet.

I denne modellen er personlighet utfallet av kombinasjonen av disse tre dimensjonene. I seg selv har hver dimensjon et eget todimensjonalt plan. Det betyr at de alle har motsetninger.

 • Ekstroversjon (mot introversjon): En ekstrovert er en sosial, livlig, dominerende person som alltid leter etter nye opplevelser. På den annen side er en introvert person reservert, distansert, etc.
 • Nevrotisisme (mot stabilitet): Nevrotisisme har å gjøre med ustabile stemninger. Dette er relatert til hvor sannsynlig det er for en person å lide av humørsykdommer. Det som skiller seg ut her er følelser av skyld, angst, lav selvtillit, å være emosjonell, etc.
 • Psykotisisme: Dette er en tosidig respons: enten har du det eller ikke. De som har det er vanligvis kalde, upersonlige, aggressive, antisosiale og ikke veldig empatiske.

Psykobiologisk

Nå, for hver dimensjon er det også en spesifikk fysiologisk og hormonell struktur. Disse strukturene varierer også forskjellig avhengig av dimensjonen de er relatert til.

 • Ekstroversjon: Dette går sammen med ditt stigende retikulære aktiveringssystem (ARAS), basert på aktivering eller inhibering av dine indre kortikale systemer. Derfor har noen med høy grad av ekstroversjon en sterk, indre kortikal inhibering. Det vil si at de har problemer med å se ting som risiko, noe som fører til ekstern, uhindret oppførsel.
 • Nevrotisisme: Denne dimensjonen følger med aktivitet i ditt limbiske system (koblet til det autonome nervesystemet eller ANS). Dens jobb er å regulere dine følelser. Den består også av hjernekonstruksjoner som blant annet amygdala og hippocampus. En høy grad av nevrotisisme betyr mye limbisk aktivitet. Det betyr igjen at dine følelser blusser opp raskere og bruker lengre tid på å gå bort.
 • Psykotisisme: Dette er den minst utviklede dimensjonen, og den er ikke noe tilknyttet fysiologisk system ennå. Men det er et slags forhold mellom det og serotoninproduksjonen.

Kriminell personlighet og Eysenck-modellen

For å forklare kriminell personlighet ved hjelp av denne modellen må du ha forstått “kriminalitet”. En forbrytelse innebærer å ta på seg visse farer og ekstrem atferd, som manglende bekymring for andres trivsel og eiendom. Det er derfor, ifølge Eysenck-modellen, dette er kombinasjonen som utgjør en kriminell personlighet:

 • For det første er det en høy grad av ekstroversjon. Modighet og mangel på bekymring (grunnleggende trekk ved ekstroversjon) er to hovedelementer i å begå en forbrytelse. Hvis vi skal være ærlige, må du være modig for å rane en butikk, for eksempel.
 • For det andre er en kriminell også definert som å ha lave nivåer av nevrotisisme. Deres limbiske system slår seg ikke så fort på når det mottar stimuli. Det har et veldig spesifikt resultat i det øyeblikket de tenker på å begå en forbrytelse. Det betyr at de ikke vil se på de fremtidige konsekvensene av deres handlinger. Dessuten aktiverer stimuli ikke ANSs sympatiske nervesystem. Det vil stoppe dem fra å føle seg skyldig og angre på hva de gjorde på et senere tidspunkt.
 • Til slutt vil noen som har begått en forbrytelse, ha en høy grad av psykotisisme. Det betyr at de ikke føler empati og er bekymret for hva de har gjort.

Eysenck-modellen gir generelle forklaringer til et bredt spekter av forskjellige personligheter. Alt avhenger av kombinasjonene. Tross alt er det ingen fast “kvantitet” for alle. I stedet faller alle et sted langs et spekter (unntatt psykotisisme).

Eysencks modell for kriminell personlighet

Det er mange andre teorier som har kommet ut siden. Men Eysencks forskning, spesielt i sin bruk til den kriminelle verden, var en stor innovasjon. Den bidro til å forklare hvorfor folk begår forbrytelser fra et psykologisk personlighetsperspektiv.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.