Betydningen av sosialisering for hjernens utvikling

Sosialisering utfordrer hjernen og holder den aktiv. Det er viktig, spesielt i de mer avanserte stadiene av livet, og kan forhindre mental nedbryting forårsaket av lav hjerneaktivitet.
Betydningen av sosialisering for hjernens utvikling
Guillermo Bisbal

Skrevet og verifisert av antropologen Guillermo Bisbal.

Siste oppdatering: 23 desember, 2022

Mennesker er sosiale vesener og må være i kontakt med andre for å overleve. Dermed kan ikke mennesker utvikle seg hvis de er isolerte. Faktisk kan du si at samhandling med andre mennesker er den beste måten å sørge for at hjernens utvikling skjer fullt ut på.

Det er veldig viktig å etablere vennskap fordi dette er både positivt for vår psykiske helse og vil bidra til å holde hjernen så aktiv som mulig. Dermed kan vi si at sosiale mennesker favoriserer hjernens helse. Ved å sosialisere, beskytter de hjernen mot kognitiv svekkelse og demens.

Nylige biologiske antropologistudier viser betydningen av sosialisering i den evolusjonære delen av hjernens utvikling. Uten sosiale relasjoner, ville vi aldri blitt det vi er i dag.

Dessverre, har mange tilfeller vist hva som skjer når noen tilbringer de første årene av sitt liv isolert, for eksempel i tilfeller av såkalte feralbarn eller «ville barn».

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan sosialisering hensiktsmessig kan påvirke hjernens utvikling og de negative effektene av mangel på det.

Venner klemmer.

Sosialisering og opprinnelsen til menneskeheten

Mennesket har svært komplekse hjerner. Hjernen vår tillater oss å utvikle et kommunikasjonssystem gjennom språk. I tillegg tillater den oss å ta kompliserte beslutninger, skape gjenstander med egne hender, og til og med dominere andre arter og miljøet rundt oss.

Ifølge Daniel White, en spesialist i utviklingen av hjernen, er sosialisering det som tillot denne store utviklingen å finne sted. Han hevder at livet i samfunnet oppmuntret til utviklingen av hjernen vår.

De ulike miljømessige og sosiale forholdene var stimuli som hjalp hjernen med å utvikle overlegne prosesser. Dette resulterte i en hjerne med større evne til å huske ting. Også dette tillot mennesker å bruke språk.

Vi kan sette pris på hvor viktig sosialisering er for hjernens utvikling hvis vi sammenligner den menneskelige hjernen med andre primater. Hjernen til en sjimpanse vokser under svangerskapet, og hjernen er nesten fullt utviklet når de blir født. To år etter fødselen når sjimpansens hjerne størrelsen til en voksen sjimpansehjerne.

Hos mennesket utvikles hjernen under graviditet og utover de to første årene av livet. Derfor når vår hjerne størrelsen til en voksenhjerne når vi er 7 år gamle. På denne tiden er vi klare for våre første enkle sosiale interaksjoner.

Men selv om den ikke fortsetter å vokse, forandrer den menneskelige hjernen seg til vi er 25 år gamle. Sosialisering spiller en svært viktig rolle i hjernens utvikling i denne perioden.

Effekten manglende sosialisering i barndommen har på hjernen

Manglende sosialisering påvirker hjernens utvikling på forskjellige måter. Det er så skadelig at det påvirker og forsinker hjernens utvikling generelt, spesielt i de første årene av livet. Så fraværet av sosiale relasjoner som utsetter mennesker for kvalitetsinteraksjoner påvirker ikke bare humør og oppførsel, men også kognitiv helse og motorisk ferdigheter.

Manglende sosialisering har enda sterkere negative effekter i barndommen. I de første 10 årene av livet overtar mennesker og perfeksjonerer mange overordnede psykologiske prosesser, for eksempel språk. For bedre å forstå disse effektene, skal vi snakke om to konkrete tilfeller.

Genie var et barn som ble holdt fengslet av foreldrene hennes til hun var 13 år gammel. Hun hadde ingen type emosjonell stimulering eller sosialiseringsmuligheter. Dette forhindret barnet i å skaffe seg språkkunnskaper, så hun bare laget visse lyder som svar på ytre stimuli. Til tross for at hun var 13 år da spesialister begynte å studere og behandle henne, klarte hun aldri å snakke flytende språk.

Et annet lignende tilfelle er det for feralbarnet L’Aveyron på 1800-tallet. Han var et 12 år gammelt barn som ble funnet i Aveyron-avdelingen i Frankrike, der han klatret i trær og løp rundt naken. Akkurat som Genie snakket han ikke, og han gikk til og med som en sjimpanse. Foreldrene hans hadde forlatt ham (eller de døde da han var liten), så han sosialiserte seg aldri med noen.

Disse to sakene er konkrete eksempler på hva som kan skje med et menneske hvis de ikke sosialiserer seg.

Trist barn ser gjennom vinduet.

Sosialisering for hjernens utvikling

Sosialisering utfordrer hjernen og holder den aktiv. Det er viktig, spesielt i de mer avanserte stadiene av livet, og kan forhindre mental nedbryting forårsaket av lav hjerneaktivitet.

For å høste disse fordelene må vi forsøke å være så sosiale som mulig. Vi bør samhandle med andre gjennom samtaler, selv om skriving er også et godt alternativ.

De som pleier å holde seg for seg selv, kan prøve følgende ting for å sosialisere seg mer:

  • Planlegg flere sammenkomster med venner og familie: Selv lange og periodiske telefonsamtaler kan ha de samme effektene.
  • Bli med i en klubb eller en organisasjon og gjør aktiviteter som du liker og få nye venner: Du vil holde kroppen og hendene dine opptatt og hjernen din vil forbli aktiv ved at du sosialiserer deg.
  • Unngå sosial isolasjon: Gå ut, snakk og utveksle ideer med mennesker.
  • Få venner som er eldre eller yngre enn deg: Eldre mennesker kan dra nytte av ungdommens mentale og fysiske fart. Sistnevnte kan også lære nye ting fra eldre mennesker.
  • Selv det å være i et romantisk forhold stimulerer hjernen på mange måter, så lenge forholdet ikke er giftig.
  • Søk profesjonell hjelp hvis du begynner å isolere deg selv mer: Det er hjelpelinjer og sosiale organisasjoner som er klare til å hjelpe deg. Å rådgi seg med en psykolog kan også være et godt alternativ.

Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • RodríGuez, I. (2021, 21 julio). Socialización ayudó al desarrollo del cerebro humano. La NaciÃ3n. https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/socializacion-ayudo-al-desarrollo-del-cerebro-humano/EW5CH4QDLNFOPEV63SVQUMR5KM/story/
  • Tan, P. Z., Oppenheimer, C. W., Ladouceur, C. D., Butterfield, R. D., & Silk, J. S. (2020). A review of associations between parental emotion socialization behaviors and the neural substrates of emotional reactivity and regulation in youth. Developmental Psychology56(3), 516.
  • Friedrich, P., Forkel, S. J., Amiez, C., Balsters, J. H., Coulon, O., Fan, L., … & de Schotten, M. T. (2021). Imaging evolution of the primate brain: the next frontier?. NeuroImage228, 117685.
  • Jiménez Rinza, J. L. (2012). Experiencias de adultos mayores ante programas de actividad física y socialización.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.